Advertentie

Vertrouwensbreuk tussen burgemeester en raad Terschelling

De zieke burgemeester Van de Pol van Terschelling verdedigde zich tegenover een bezorgde raad, maar kon een vertrouwensbreuk niet voorkomen.

30 september 2022
college Terschelling
Het college van Terschelling met als tweede van rechts burgemeester Van de Pol

Burgemeester Caroline van de Pol (VVD) van de gemeente Terschelling had haar best gedaan om tijdens haar ziekte verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het al dan niet actief informeren van de raad over de uitwerking van het evenementenbeleid. Ze kwam van een koude kermis thuis toen bleek dat de raad naderhand bijna unaniem het vertrouwen in haar opzegde.

Bezorgdheid

‘U kunt mij niet iets kwalijk nemen wat ik niet heb toegezegd’, zei Van de Pol op een gegeven moment tijdens haar beantwoording. Het ging om haar vermeende toezegging dat de raad in het tweede kwartaal van dit jaar het toetsingskader voor het op te stellen evenementenbeleid zou ontvangen. De eerste van zeven vragen die de gemeenteraad per amendement had gesteld aan de burgemeester, nadat de eerdere beantwoording van vragen tot bezorgdheid had geleid bij alle fractievoorzitters over het optreden van de burgemeester in het dossier rond het toetsingskader vanuit de evenementenvisie. ‘Dit is een interpellatie uit bezorgdheid, zonder uit te zijn op politiek gewin’, aldus fractievoorzitter René Bultena van Plaatselijk Belang, de grootste partij in de raad, die het woord voerde namens alle fracties.

Zorgvuldigheid

Burgemeester Van de Pol had zich anderhalve week voor de raadsvergadering ziek gemeld en was nog niet helemaal de oude. ‘Ik heb nauwelijks energie, maar ben fit genoeg voor de beantwoording. Ik ben ook blij dat ik dit in de openbaarheid mag doen, want ik ben tegen achterkamertjes en voor maximale transparantie.’ Vervolgens stelde ze vast dat de gemeenteraad na haar uitleg over de zaak tijdens een overleg begin september ‘een tunnel is ingelopen’, waar ze de raad graag uit wilde halen. Daarop noemde ze de veronderstelde toezegging over het tweede kwartaal ‘pertinent onwaar’. ‘Ik heb gezegd: we gaan tempo maken, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid.’ Ook had ze nooit iets gezegd over aanpassing van de APV in deze en sowieso de gemeenteraad nooit onjuist ingelicht.

Gevoelig

De raad vond de beantwoording van de burgemeester overduidelijk onvoldoende. Weliswaar was er geen toezegging gedaan door de burgemeester over leveren in het tweede kwartaal in een eerdere raadsvergadering, ‘maar toch werd in alle bijeenkomsten erna over het toetsingskader wel degelijk steeds gesproken over Q2’, stelde PvdA-fractievoorzitter Jan-Willem Adams vast. Fractievoorzitter Gossen Bos van Samen Terschelling had de bal aan het rollen had gebracht met zijn vragen over het uitblijven van het evenementenbeleid. Een onderwerp dat erg gevoelig ligt op het eiland. Hij kwam tot de ‘verpletterende conclusie’ dat er ‘niets is gedaan’.

Schandalige vertoning

‘In het presidium is de vergadering ontploft. Dat heeft veel stof doen opwaaien. Er waren gesprekken met u achter de schermen om dingen boven tafel te krijgen. Daaruit volgde dit interpellatiedebat’, vat hij samen. ‘Ik vind het een schandalige vertoning dat u de vragen niet gewoon heeft beantwoord. U veegt de raad aan de kant. Dat is beneden alle peil.’ Ook de VVD vindt dat de raad met een kluitje het riet in wordt gestuurd. Fractievoorzitter Danny Ruige dist nog een moment op uit de vergadering over de jaarstukken, waarin de burgemeester de raad foutief zou hebben geïnformeerd over een memo dat niet zou bestaan. Zowel collegepartij VVD als collegepartij Plaatselijk Belang tonen in hun tweede termijn weinig vertrouwen in Van de Pol.

Vertrouwensbreuk

Van de Pol verweert zich daarna door te stellen dat er wel degelijk iets is gedaan. 'Er is een toetsingskader.' Ook zou ze de raad als hoogste orgaan ‘nooit van tafel vegen’. Het memo zou een intern document zijn geweest dat helemaal niet naar de raad toe hoefde en ‘er is geen sprake van aanpassing van de APV’. ‘Heel jammer dat het zo escaleert. Er ligt een stuk. Als u meent dat het niet voldoende is… Ik heb geen toezegging gedaan. Het is onmogelijk om excuses aan te bieden voor een toezegging die ik niet heb gedaan.’ Het blijkt inderdaad niet voldoende, want na een lange schorsing steunt, op het CDA na, de gemeenteraad unaniem een motie die spreekt van een vertrouwensbreuk. De griffier wordt opgeroepen om de Friese commissaris van de Koning Arno Brok daarvan op de hoogte te stellen. Burgemeester Van de Pol was toen al niet meer aanwezig bij de raadsvergadering, want ze was ziek naar huis toe gegaan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie