Advertentie

Eerste digitale raadsvergadering in Bodegraven-Reeuwijk

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

25 maart 2020
beeldscherm003.gif

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

Enige aanpassingen

Burgemeester Christiaan van der Kamp zit de vergadering voor vanaf zijn vaste plek in de raadszaal. Verder zit alleen griffier Hans Rijs in de zaal. De raadsleden doen vanaf thuis mee met de vergadersessie.

Van der Kamp is verheugd dat de lokale democratie ‘met enige aanpassingen’ in deze door het corona-virus ontregelde tijden toch kan functioneren. Wel zegt de burgemeester ‘licht gespannen’ te zijn voor de uitdaging, omdat hij anders dan bij normale fysieke vergaderingen grotendeels afhankelijk is van de techniek.

Interrupties

In feite werkt hij met een aantal systemen tegelijk: Microsoft Teams waarmee de raadsleden en collegeleden thuis de vergadering digitaal bijwonen en met beeld en geluid kunnen discussiëren; de conferentie en uitzendsoftware van MVI en Arbor Media waarmee de vergaderingen doorgaans worden gestreamd en beheerd; het raadsinformatiesysteem van Parlaeus waarin ook digitaal door de raadsleden kan worden aangegeven of ze voor of tegen een voorstel zijn; en met whatsapp, waarmee de raadsleden tijdens de vergadering voor tweede termijn en interrupties het woord vragen. ‘Via Whatsapp houd ik in de gaten of iemand zijn vinger opsteekt’, zegt Van der Kamp.

Met behulp van een kleine aanpassing in de raadszaal heeft AV-integrator Jacot het mogelijk gemaakt dat de gemeente dit allemaal met bestaande applicaties van de gemeente kan uitvoeren

De raadsvergadering, die om 20.00 uur begint, is voor publiek digitaal bij te wonen door in te loggen op het raadsinformatiesysteem van de gemeente.

Rechtsgeldig besluit

Officieel worden de genomen besluiten overigens pas de volgende dag bekrachtigd. De huidige wetgeving verplicht namelijk een fysieke aanwezigheid van een zogenaamd quorum. Zonder zo’n quorum kan een vergadering niet worden geopend en kunnen dus ook geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

De oplossing is de burgemeester een extra, ‘tweede’ vergadering te laten uitschrijven als het quorum niet wordt gehaald. In die nieuwe vergadering hoeft slechts een beperkt aantal raadsleden aanwezig te zijn – één raadslid volstaat al. Besluitvorming kan overigens alleen plaatsvinden over punten die in de ‘eerste’ vergadering op de agenda stonden.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Waarom niet even gewacht totdat het noodwetje van kracht is? Stel dat in de tweede vergadering het kleine aantal opgekomen raadsleden heel andere besluiten neemt dan de digitale vergadering? Daar is dan niets aan te doen.
Veerle van den Broek
Alle lof dat Bodegraven-Reeuwijk dit zo snel voor elkaar heeft gekregen. Het digitaal vergaderen is pionieren en experimenteren en iemand moet ermee (op proef) beginnen zodat anderen ervan kunnen leren!
Advertentie