Advertentie

PvdA wil verbod GBA-uittreksels voor scholen

Het zou een eind moeten maken aan de onnodige verstrekking van GBA-uittreksels aan scholen; in totaal bijna 73.000 dit jaar.

23 april 2013

De PvdA in de Tweede Kamer zinspeelt op een verbod voor scholen om GBA-uittreksels te vragen aan ouders die hun kind inschrijven. De partij vindt dat de ministers van Binnenlandse Zaken (BZK) en van Onderwijs (OCW) opnieuw moeten kijken of deze maatregel wenselijk is. Het zou een eind moeten maken aan de onnodige verstrekking van GBA-uittreksels aan scholen; in totaal bijna 73.000 dit jaar.

Helft gemeenten verstrekt onnodig uittreksels

De Kamerleden Astrid Oosenbrug en Tanja Jadnanansing stellen Kamervragen naar aanleiding van onderzoek door adviesbureau Telengy, waarover Binnenlands Bestuur vorige week schreef. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de gemeenten nog steeds onnodig uittreksels verstrekt uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) voor de leerlingenadministratie op middelbare scholen. Dat kost ouders en leerlingen dit jaar 600.000 euro en de gemeenten bijna 5000 werkuren.

 

Acties te beperkt

De Tweede Kamer stelde al twee keer eerder vragen over dit onderwerp, waarna bewindslieden beloofden het probleem aan te pakken. 'Acht u de acties die u, naar aanleiding van door onze voorgangers gestelde vragen over dit thema, heeft genomen met terugwerkende kracht – gezien de resultaten – te beperkt?', vragen de PvdA-leden nu.

 

Ouders en leerlingen op kosten gejaagd 

Zij vinden de afname van het aantal onnodig verstrekte uittreksels (van 81.000 in 2012 naar 73.000 in 2013) teleurstellend en willen weten welke maatregelen de ministers gaan nemen om de ongewenste verstrekking te stoppen. Die onnodige verstrekking kost ouders en leerlingen van 600.000 euro en 5.000 werkuren bij gemeenten, becijferde Telengy. Ouders en leerlingen worden op kosten gejaagd en gemeenten verzetten onnodig werk, vinden de PvdA'ers.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ellen
Scholen vragen allerlei uittreksels en kopieën op en laten de ouders formulieren met diverse persoonlijke gegevens invullen, elk jaar weer. Wat doen de scholen met al die papieren eigenlijk na verloop van tijd? Gewoon bij het oud papier zetten, zodat iedere kwaadwillende daar misbruik van kan maken?

Ik geloof nooit dat een medewerker dat allemaal netjes staat te versnipperen na afloop van het schooljaar. Toch zitten daar soms hele persoonlijke dingen bij, zoals psychologische rapporten en medische verklaringen, maar ook BSN's en kopieën van paspoorten, rijbewijzen etc. Al die dingen die je dus heel zorgvuldig moet behandelen. Gebeurt dat ook?
Tom ten Hoedt
2 ministeries die er nog eens naar moeten kijken? Succes, dat kan even duren! Advies: Instrueer je mensen aan de balie/Telefonisch Informatie Centrum. Zet ook een artikeltje op je gemeentelijke website. Minder regels, meer service, weet u nog?
Niek / jurist
Dit geldt niet alleen voor scholen maar voor heel veel instanties. Waarschijnlijk ook als je lid wilt worden van de PVDA. De toestand met onze Bulgaarse vrienden die profiteren van de Nederlandse Zorgtoeslag maakt het helaas dat je soms zaken moet verifieren en checken. Ik zit er dus niet mee. Bovendien; hoe vaak laat je je nu inschrijven op een school? Drie tot viermaal in je leven, dan ben je er wel. Dat is minder dan het verversen van je pasfoto op je rijbewijs.
Wim V.
73000 voor 600.000 euro dat is grofweg 8 Euro per stuk, waar praten we over? Een schoolboek is duurder. En het is niet kost ouders EN gemeente. De gemeente laat zich ervoor betalen, die kost het vaak niets , soms verdienen ze er zelfs aan. Als dit kostendekkend moet zijn voor de gemeente gaat het voor andere aanvragers weer omhoog. Gewoon zo laten.
Kitty
En laat ze dan ook eens stoppen met het nodeloos verstrekken van persoonsgegeven. Alle kinderen kunnen fraude plegen door naam, adres en geboortedatum op te geven van een klasgenoot als ze betrapt worden. Gelukkig ziet de Officier van Justitie dit ook in maar doet er ook niets tegen.
C. Akkerman / coördinator leerlingenadministratie
Vraagt men zich ook weleens af waarom scholen hierom blijven vragen? Onze school gaat sinds vorig jaar akkoord met een kopie id, maar: ouders worden in de media gewaarschuwd om niet zomaar een kopie id-bewijs af te geven i.v.m. identiteitsfraude. Gegevens die van de basisscholen komen, blijken zeer regelmatig niet correct te zijn, dus bewijs van uitschrijving van de basisschool volstaat niet. Het niet meer afgeven van uittreksels GBA levert de gemeenten dan misschien tijd (en geld) op, de medewerkers van de leerlingenadministratie zijn per leerling gemiddeld ca. een half uur bezig om niet kloppende of ontbrekende gegevens van de nieuwe leerlingen compleet te krijgen. OP deze manier wordt het probleem van de ene naar de andere organisatie verschoven. Tot een paar jaar terug moesten ouders zelf honderden euros betalen voor de schoolboeken. Deze zijn nu gratis, dan moet een tientje voor een uittreksel GBA toch wel mogelijk zijn? Bovendien kan er in bijzondere situaties altijd een oplossing worden gevonden. En wat betreft verplichte kosten: hoe zit het dan met een verplichten eigen id (afschaffen bijschrijving paspoort ouders)? Dat kost vele malen meer. Overigens begrijp ik ook niet waarom een uittreksel GBA bij de ene gemeente nog geen 5 euro kost, terwijl er bij een andere gemeente 13 euro voor betaald moet worden.
Dirk Moree / adviseur
Het "NUP (Nationaal UitvoeringsProgramma) voor betere dienstverlening en een efficientere overheid" raakt ook aan deze problematiek. "Niet naar de bekende weg vragen" is één van de opdrachten waar overheden zich meer en meer aan moeten houden. Even los van wat er wettelijk al dan niet bepaald is m.b.t. de verstrekking van persoonsgegevens en het borgen van de privacy in dit geval, is het duidelijk dat alle partijen er baat bij hebben nodeloze tussenschakels eruit te halen. Scholen moeten vooral bezig zijn met les geven en niet verzuipen in onnodige administratie!
Advertentie