Advertentie

Groeiend protest lokale politici tegen Wilders

Steeds meer burgemeesters, colleges en Statenfracties uiten hun afkeer tegen de racistische uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Het voltallige college van Nijmegen gaat dinsdag aangifte tegen Wilders doen.

22 maart 2014

Diverse burgemeesters, colleges en Statenfracties hebben hun afkeer geuit tegen de racistische uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Het voltallige college van Nijmegen gaat dinsdag aangifte tegen hem doen.

Schandelijk

De gemeente Halderberge heeft bij monde van burgemeester Giel Janssen afstand genomen van de uitspraken van Wilders. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan noemde de uitlatingen van de PVV-leider ‘verschrikkelijk naar en schandelijk’. De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel steunt Marokkanen die aangifte willen doen.

Statenfracties stoppen samenwerking

In een gezamenlijke verklaring laten de Overijsselse Statenfracties van PvdA, D66, 50PLUS, ChristenUnie en SP weten niet langer samen te werken met Overijsselse PVV’ers die geen afstand nemen van racisme. Twee leden van de Statenfractie van de PVV in Friesland keren de partij de rug toe. Het gaat om fractievoorzitter Otto van der Galiën en Pieter Buisman, zo meldden zij zaterdag. Het is nog niet bekend wat het derde Friese Statenlid Max Aardema doet. De PVV in Drenthe (4 zetels) heeft nog geen standpunt bepaald. Dat doen zij dinsdag.

Collectieve aangifte

Het college van Nijmegen loopt dinsdag vanaf 11.30 uur vanaf het Stationsplein naar het politiebureau aan de Stieltjesstraat. Burgemeester en wethouders roepen iedereen op om zich bij hen aan te sluiten. ‘We doen dit bewust op deze manier om namens de Nijmeegse samenleving een signaal af te geven dat hier grenzen ver zijn overschreden. Wat mij betreft is iedereen welkom om met ons mee te lopen en ook aangifte te doen’, stelt burgemeester Bruls in een persverklaring.

'Kans om door te zetten'

‘We zagen discriminatie en racisme op televisie. Dat maakt mensen bang’, zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, refererend aan de uitlatingen van Wilders over Marokkanen op verkiezingsavond. Hij noemde het hartverwarmend hoe Nederlanders reageren op de uitspraken van Wilders en hoe PVV'ers de partij nu verlaten. ‘Die omslag vond deze week plaats en nu is de kans om door te zetten’, aldus de burgemeester zaterdag in een toespraak tijdens de manifestatie tegen racisme in Amsterdam.

Grens is bereikt

‘Ergens moet een grens worden getrokken en die grens is bereikt’, beargumenteerde de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel tegenover Studio040 zijn steun aan Marokkanen die aangifte tegen Wilders willen doen. De Halderbergse burgemeester Giel Janssen noemt het ‘ronduit verwerpelijk en volledig fout dat een groep mede-inwoners zo gestigmatiseerd wordt en als minderwaardige en ongewenste medebewoners wordt weggezet. Het woord ‘samenleving’ zegt genoeg. We leven samen en zoeken elkaar op, op zoek naar harmonie en eenheid met alle verschillen die er zijn.’

VVD keert zich af

De  VVD wil geen zaken doen met PVV, landelijk noch lokaal, heeft de Halbe Zijlstra, fractieleider van de VVD-Kamerfractie zaterdagavond gesteld nadat Wilders in een persconferentie geen afstand nam noch zijn excuses aanbood over zijn uitlatingen over Marokkanen. ‘Wilders had de kans een stapje terug te doen. Ik constateer dat hij dat niet heeft gedaan. Sterker nog: hij heeft alleen maar onderstreept dat hij blijft bij wat hij gezegd heeft’, aldus Zijlstra. Vrijdag al lieten de lokale VVD-fracties in Den Haag en Almere weten dat praten over samenwerking alleen mogelijk is als de lokale PVV-fracties afstand nemen van de uitspraken van Wilders.

Racisme onacceptabel

De Overijsselse Statenfracties van PvdA, D66, 50plus, ChristenUnie en SP willen alleen samenwerken met de PVV’ers als zij afstand nemen van racisme. ‘Voor ons is iedereen gelijk. Wij beoordelen mensen niet op afkomst maar op hun daden. Racistisch gedrag is voor ons niet acceptabel’, zo stellen de fracties in een gezamenlijke verklaring.   

Fractie Almere blijft toch

De acht opstandige raadsleden van de PVV in Almere hebben zaterdag tegen het ANP laten weten toch te blijven. ‘Wij hebben geen afscheid genomen van de partij’, aldus fractievoorzitter Toon van Dijk. Vrijdagavond leek het erop dat acht van de negen raadsleden de PVV in Almere de rug wilden toekeren.

Reacties: 35

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan van der veen
Deurne is dichterbij dan u denkt !!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Vooropgesteld: het gevoeld dat Nederland overspoeld wordt door allochtonen waardoor Nederlanders zich niet meer thuisvoelen in hun eigen land leeft niet alleen onder de PVV'ers maar ook onder mensen die op andere partijen stemden.Het college van Nijmegen is net zo populistisch bezig als Wilders. Kinderachtig om met het hele college aangifte te doen, net als de PvdA die zegt géén enkele motie van de PVV te steunen. En als het afstemmen van die motie de eigen doelgroep van de PvdA raakt? Dan zal de burger dat de PvdA niet in dank afnemen... De PVV is een realiteit en daar moet je op een democratische wijze mee omgaan. Niet met machtspolitiek.En sommige reageerders zijn wel heel demagogisch bezig en met hun uitspraken stellen zij zich op één lijn met Wilders.:

@Rosa: beperking immigratie is géén holocaust

@Mergoscia: overlevende van de holocaust klaagden na terugkeer dat hun woningen door anderen waren overgenomen. Dit staat haaks op je demagogische opmerking dat veel huizen van Joden na de oorlog tot in de jaren 60 leeg bleven staan. Onzin, er was woningnood wat de regering ertoe leidde de emigratie aan te moedigen. Gezinnen met 6 tot 12 kinderen leefden toen in huizen die nu aan alleenstaanden worden toegewezen. Dus leegstaande huizen, wat een bull shit. En dat aangifte doen: iedere Nederlander heeft het recht om aangifte te doen van een strafbaar feit, alleen die macho's van de politie weigeren die vaak in te nemen want met een mentaliteit van liever lui dan moe weigeren ze dat terwijl dat wettelijk veerplicht is. En als ze het al doen doen ze er niets mee: ziehier Nederland rechtsstaat...@Johan... als dat waar is van Opstelten, dan toont hij aan geen minister te zijn maar gedraagt hij zich populistisch.Politiek correct gedrag is de bron van alle ellende. We mogen niet tegen de immigratie zijn vanwege het morele ijkpunt WOII, maar er is niets fout aan beperking van de immigratie en mensen die Nederlander zijn maar ook nog eens Marokkaan kun je wel degeleijk het Nederlandschap afnemen als men dat niet waardig is (crimineel). Ze zijn dan nog altijd Marokkaan. En als Marokkaan zo'n goed land is waarom dan nog in het beorven Nederland (met studiebeurzen voor iedereen, zorg en huurtoeslag, sociale woningen, en sociale uitkeringen) wonen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
Meermaals heeft Wilders statistische feiten die betrekking hebben op de Marokkaanse gemeenschap in Nederland benoemd. En die cijfers liegen er niet om. Overigens vormen deze cijfers niet volledig integer beeld over de werkelijkheid. Want latere generaties Marokkanen worden gewoon gerekend als autochtoon. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat Marokkanen 7 maal vaker in de bijstand vertoeven dan autochtonen. En dat toont aan dat de Marokkaanse gemeenschap onvoldoende ondernomen heeft om te integreren in de Nederlandse samenleving. En daar is maar een schuldige voor aan te wijzen, en dat zijn ze zelf. Het gevolg van slechte integratie vertaalt zich onder meer ook in religieuze onverdraagzaamheid. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de meeste Syriëgangers van Marokkaanse origine zijn. Willen wij deze honderden tikkende tijdbommen wel terug? Want een woord van vrede en respect zullen ze hier niet gaan verspreiden. Is het Nederlandse volk bereid de prijs, straks met bloed te betalen omdat slappe politici dat nu onder valse voorwendselen nodig vonden?Daar Marokkanen in Nederland een grote zichtbare groep vormen en hun criminaliteitscijfer 50% hoger ligt dan bij andere allochtonen is het evident dat Wilders eerst hier tegen op wil laten treden. De rest van de autochtone en allochtone criminelen worden heus niet door hem ontzien of overgeslagen.Het criminaliteitscijfer onder Marokkanen in Nederland is waarschijnlijk 150x hoger dan in hun vaderland. Niet zo verwonderlijk want de Marokkaanse justitie weet wel hoe ze haar criminele onderdanen moet straffen. In Marokkaanse gevangenissen is dan ook niets in luxe uitgevoerd en hun voedsel wordt niet halal bereid.Het imago van de Marokkaan in Nederland is in zijn algemeenheid zwaar beschadigd. Ebru Umar, een dappere columniste van Turkse afkomst, verwoorde tijdens de uitzending bij RTL Late Night van Humberto Tan haar stellingname duidelijk en confronteerde haar tafelgenoten, Peter R. de Vries, Alexander Pechtold en Pieter Klein met een realistische weergave van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die ze tot hun grote frustratie niet konden ontkrachten. Ebru maakte op een simpel wijze korte metten met de hypocriete meningsvorming van prominenten wonend in een duur grachtenpand of die woonden in een villa in Het Gooi. De tafelgenoten probeerden haar mening te ridiculiseren waarop Ebru aan het publiek vroeg wie er graag naast Marokkanen wilde wonen. Niemand uit het publiek antwoorde bevestigend en vanwege de recente hetze durfde niemand het tegendeel te erkennen. Voor mij is Ebru een voorbeeld autochtoon. Ja, zij heeft door haar inzet en integriteit ruimschoots het recht verworven om zich autochtoon te voelen en als autochtoon betiteld te worden.De Marokkaanse gemeenschap best weet wat er mis is binnen hun gemeenschap. Desondanks sluiten ze de gelederen en beschermen groepsgewijs de daders. Op geen enkele misstand binnen de Marokkaanse gemeenschap volgen demonstraties die een tegengeluid laten horen. Er zijn in Nederland geen Marokkaanse demonstraties geweest tegen terroristische aanslagen, religieus extremisme, tegen vrouwenonderdrukking, tegen antisemitisme, tegen homohaat of tegen hun eigen criminele achterban.Detentie kost € 260,- per persoon, per dag. Het slappe justitieel beleid in Nederland zorgt dat gedetineerden veel te snel weer vrij komen en dagelijks voor een zelfde bedrag schade berokkenen.

Stel dat Wilders 60.000 criminele etters met dubbele nationaliteit kan terugsturen dan creëert dat een besparing van bijna 5.67 miljard Euro op, op jaarbasis. Dit kan dan voor een groot deel weer op een positieve manier aangewend worden in ouderenzorg, scholing, et cetera.Iedereen wist wat Wilders bedoelde. Tijd nemen om een onderbouwende uitleg te houden zodat mensen met een slechte taalvaardigheid niet voor het hoofd zouden worden gestoten door Wilders woorden is een keuze die vrij staat. Temeer daar de uitspraak in een besloten kring werd gedaan die niet voor het publiek vrijelijk toegankelijk was. Het is echter de pers te verwijten dat ze de uitspraak uit de juiste context verwijderen zodat de lading een andere waarde krijgt dan dat deze was toebedacht. De kans dat Wilders de rechtszaak wint is nagenoeg 100%.Mohammed Rabbae kan als filosoof en ex-parlementariër zich nooit beroepen op onwetendheid. Domme emotie of gebrekkige taalbeheersing zal niet leiden tot verzachtende omstandigheden.

Wilders kan met alle gemak een tegenaangifte plaatsen tegen Mohammed Rabbae c.s. wegens smaad, laster en het in georganiseerd verband mensen aanzetten tot het maken van valse aangiftes. De gevolgen van de massa laster – en dat valt gezien het intelligentieniveau dat bij een filosoof past niet meer te ontkennen - is dat anderen het omzetten in haatzaaien en fysieke bedreigingen. Met andere woorden is Mohammed Rabbae zich heel goed bewust dat hij zich begeeft op of over de grenzen van het aanzetten tot oproer en maatschappelijke onrust.Het opzetten van een standaard aangifte door Justitie behoord tot methodiek die past in een grijsgroen jasje. Een jasje dat democratie niet past. En Peter R. de Vries houdt wel van grijsgroen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
@Door Hans (afdelingsmanager)

"Ik ben voornemens aangifte te doen tegen minister Opstelten, omdat hij speciale aangifteformulieren beschikbaar heeft gesteld om het aangifteproces tegen Wilder vlot te laten verlopen.

Ook overweeg ik aangifte te doen tegen het college van Nijmegen, omdat zij aangifte willen doen van een uitspraak die een ander mogelijk kan ervaren als discriminatie. Wie doet hier aan mee?"

Ik onderstreep jouw gedachte en zou hier aan meedoen, ware het niet dat ik op dit moment net wat te ver van Nederland af zit, maar ik steun je initiatief!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leo / beleidsmedewerker
Grappig hoe die PVV reaguurders op dit forum in de verdediging gaan. En ja, huilie, huilie. de linkse media en de politiek correcten hebben het natuurlijk weer gedaan. Geert is uit de bocht gevlogen en heeft zijn ware gezicht laten zien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop luster / ontwerper
Veel gespeelde verontwaardiging. Beter was geweest de voedingsbodem aan te pakken waarop Wilders gedijt. Dus biedt perspectief, goede banen en dring de groeiende inkomensongelijkheid terug. De onderklasse groeit weer en dat leidt, vroeg of laat, tot een uitbarsting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
- Geen vrouwelijke serveerster op top

- 2011: Diederik Samson ontzet over Marokkaans straattuig

- In politiestatistieken zijn Marokkanen oververtegenwoordigd

- In de grote steden kun je als 'n beetje goed uitziende vrouw 's avonds niet zomaar meer over straat (dit wordt al geaccepteerd !?)

- VVD zei in maart 2014 In Rotterdam spreken we Nederlands

- VVD Wet Bosman stuurt criminele Antillianen terug- of weigert ze toegang

- PvdA 14-03-2014 Nog maar 1 Oost Europeaan per 12m2

- Ahmed Aboutaleb heeft in Elsevier gewaarschuwd voor de komst van meer Oost Europeanen 22-11-2012

- Rob Oudkerk (PvdA): KutmarokkanenOm het niet te lang te maken stop ik maar even.

Wat wil ik hiermee zeggen? Neen niet dat ik datgene wat Wilders deed- en doet goed is. Ik keur het af. Maar of onze ineens zo politiek correcte andere bestuurders nu wel zo integer zijn ?

Wat S. Taal schrijft lijkt ook mij in elk geval veel beter.

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stenkel
De indruk wordt steeds meer bevestigd dat er een georkestreerde aktie gaande is van het establishment om anti-Europeanen buiten spel te zetten i.v.m. EU-verkiezingen op 22 mei a.s..

Je mag ervan vinden wat je wilt, maar in feite vertelde Wilders niets wat niet allang bekend was. Zelfs eerdere kabinetten hebben uitlatingen gedaan die op exact hetzelfde neerkwamen. Niet alleen over Marokkanenen, maar ook Turken, Polen en recent, Roemenen en Bulgaren.

Kennelijk bezit datzelfde establishment een kort en, nogal kwalijk, selectief geheugen. Ingegeven door, naar mijn indruk, tal van aspecten naast de eerder genoemde.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Ik walg onderhand van de door mediagestuurde politici die ineens hun eigen overtuigingen verloochenen. Ook de media en journalistiek zoals de NOS is inmiddels afgedaald tot een RTL-niveau, waarbij de objectiviteit ver is te zoeken. Selectief gekozen beelden en gestuurde meningsbeinvloeding zijn de afgelopen dagen niet meer van het scherm te slaan; iedereen MOET Wilders verloochenen lijkt het wel, anders is met niet meer sociaal!?!?!? En dan dat "wij zijn allemaal Marokkanen", laat me niet lachen, zo ver gaan we echt niet. Vergis je niet, diezelfde gemeenschap is zelf verre van sociaal en open voor anderen. En dan zo'n Claudia de Breij die zelf vast nog nooit met haar vriendin en kind hand in hand in zo'n "sociale" buurt heeft gelopen, anders zou ze zelf ook wat minder hoog van de toren blazen. Prem blijft tenminste nog nadenken, inderdaad praten helpt! Waar ben je mee bezig wanneer je zelf als politiek meningen uitsluit terwijl deze een grote groep vertegenwoordigd!?!?! En voor de goede orde; Wilders heeft niet in zijn programma staan dat alle Marokkanen eruit moeten. Echter wellicht voelen de Marokkanen die zelf toch niet constructief positief willen bijdragen aan de Nederlandse gemeenschap en alleen maar willen profiteren en verstieren, zich beter in hun andere vaderland Marokko, daar schijnt dergelijk gedrag wel acceptabel te zijn, toch!?!?!?

En v.w.b. Opstelten, afschuwelijk zoals deze zich heeft opgesteld en zijn gehele ambtelijke molen heeft ingeschakeld om het iedereen maar zo makkelijk mogelijk te maken om aangifte tegen Wilders te doen via vooraf geformuleerde papieren die klaarliggen. Hier ben ik het met Wilders eens, een dergelijke geste zouden ze moeten doen bij bejaarden die aangifte willen doen van inbraak, diefstal en nog veel meer; waar is Opstelten dan!?!?!?

Politici blijf toch vooral zelf nadenken en laat je niet meesleuren door populaire media met eenrichtinguitspraken! Denk wat meer aan je principes en houd je rug recht!

Waar is de objectiviteit gebleven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Oh en nog even over Eberhard van der Laan die het hartverwarmend noemde hoe Nederlanders reageren op de uitspraken van Wilders en hoe PVV'ers de partij nu verlaten, lachwekkend zijn vertoning! PVV'ers die de partij hebben verlaten hebben dit niet gedaan omdat ze nu ineens een andere mening hebben, echter omdat ze geen ruggengraat hebben en door druk van de media en omgeving. Ik ben de overtuiging dat de PVV beter af is zonder hen; weekdieren en leeglopers zijn overal te vinden. Persoonlijk zou ik deze personen ook niet meer elders in partijen terug hoeven zien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wanq
Een vuist, is BB dan toch een communistensite?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
...ik ben zoooo ontzettend "klaar" met al die huichelende politici (om het even wie), evenals met al die elkaar "overblatende" schapen die zonder kop overal achter aan hobbelen, als ze maar gehoord en gezien worden..... En dan de media...om te kotsen.

Waar zijn de feiten, waar is de objectiviteit, waar is ons recht, waar zijn de erudiete staatslieden gebleven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True


Dit landje is definitief verkloot door de socialistenvriendjes van de VVD, tijd om je in te graven en je eigen plan te trekken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. Mazurel
@Stenkel, 23/03, 07:19 - "(...) dat er een georkestreerde aktie gaande is van het establishment om anti-Europeanen buiten spel te zetten (...)" - Geachte hr/mw Stenkel, Na meer dan 15 jaar Kamerlidmaatschap en ruim 25 jaar inkomstenverwerving in politiek Den Haag, is Geert Wilders het vleesgeworden establishment. Overigens: de PVV-ledenadministratie heeft laten weten nog geen enkele opzegging ontvangen te hebben, dus er is hoop voor de 'anti-Europeanen'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr A.B.L.de Jonge / Burgemeester
Ik heb vrijdag jl. zelf aangifte gedaan tegen de heer Wilders omdat ik wil dat de rechter over zojn uitspraken oordeelt, omdat ik burgemeester ben van en voor alle inwoners van Dronten en omdat ik de oproep van collega vd Laan steun: vanuit de samenleving moet de norm worden gesteld, tot hier en niet verder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernardus Ijzerdraad / grondwerker
Het land loopt over van schijnheiligheid!! Waar waren alle moraalridders toen Harry van Bommel Hamas Hamas alle joden aan het gas riep gezamelijk met Karabulut en Gretta Duisenberg. Nee inderdaad, allemaal muisstil.En wie veroordeeld de Jihadvlag bij de dokwerker? Of Wilders de hond van Israel protestbord op de demo tegen racisme?

Maar minder minder minder roepen en half Nederland schiet in de stress. Politic Correct zoals gewoonlijk... maar ondertussen de Jihadis wel alle ruimte geven. Huichelaars!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
@Leon heeft een punt,

PVV reaguurders moeten niet zuren maar gewoon lekker PVV blijven stemmen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Doe wat aan de problemen die Wilders terecht signaleert in plaats van ach en wee roepen.

Oplossingen halen de wind uit de zeilen van Wilders, geveinsde verontwaardiginig niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Verweij / communicatiemedewerker
Ik hoef slechts de woorden van TIP! te onderstrepen. Ik ben blij dat de heer Wilders opnieuw de tenenkrommende huichelarij en mediageilheid van politiek Nederland laat zien. Brrrrrr, dát vind ik honderd keer erger dan iemand die en public zegt wat miljoenen Nederlanders eigenlijk ook wel prima vinden. Laten we gewoon toegeven, als volgend jaar alle Marokkanen naar Marokko gaan, uit vrije wil, wie vindt dat echt erg? Hetzelfde geldt voor alle andere volken die door een oververtegenwoordiging van criminelen, taalgebrek, geïsoleerd dan wel opdringerig gedrag etc. een negatief imago hebben gekregen. "Maar nu moeten we een streep trekken..." Waar is de vrijheid van meningsuiting ineens gebleven???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.Teske / Zorgmedewerker van 87 jaar en nooit doorontwikkeld.
Deze media indoctrinatie lijkt inderdaad bedoeld om het anti Europa front te verzwakken en steun voor Europa te verwerven.

Het is goed dat de arbeidsmarkt vanaf de onderkant wordt afgebroken. Handen af van buitenlanders en statistieken zijn immoreel.

Ja ja ja, Heren, het volk trapt daar echter allang niet meer in.Voorts ben ik van mening dat een criminele Marokkaan of andere allochtoon die voor de derde keer is veroordeeld voor een zwaar misdrijf en geen arbeidsverleden heeft en ook aantoonbaar de ambitie heeft om de rest van zijn / haar leven uit de ruif te eten, zonder mankeren het land moet worden uitgezet en het luie leventje in eigen land kan voortzetten. Maar hele bevolkingsgroepen stigmatiseren, daar ben ik dan weer tegen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Karelsen / belastingdeurwaarder
Ik ben blij dat ik niet in Dronten of Nijmegen woon. Ik zou mij direct verplicht voelen om te gaan verhuizen.

Burgemeesters en colleges die gewoon meeliften op een zogenaamde collectieve verontwaardiging en op die foute manier trachten te scoren. Bah.

Volgens de peilingen zou de PVV 5 zetels in de Tweede Kamer kwijt raken. Vijf minder ten opzichte van de voorspelde 27 en dat zijn er dus nog altijd 22. Ruim meer dan nu. En dat is nu precies waar het om gaat. Alle partijen grijpen deze niet erg handige uitspraak van Wilders aan om hem te veroordelen. Gaat het om de inhoud ? Welnee, men is bang dat hij de zeteltjes in pikt.

De PVV had er nooit mogen en moeten zijn. Als de "oude politiek" had gedaan wat men had moeten doen (problemen benoemen en aanpakken) dan was de PVV er nooi geweest. En nu maar krokodillentranen huilen, de huichelaars.

Oh ja, waar bleef toch die collectieve verontwaardiging toen voormalig Tweede Kamerlid/oud wethouder van Amsterdam Rob Oudkerk het had over " die Kut Marokkanen" Dat ging niet over één persoon maar over een bevolkingsgroep. Of bedoelde ook hij de overlastgevers maar mocht dit toen wel zo worden opgevat en nu niet ??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
n.jong / adviseur
ik sta versteld van het feit dat 'iedereen' zo dom reageert op hetgeen Wilders gedaan heeft. Eerstens, wat maakt die 'minder, minder, minder'-toespraak nou zoveel anders dan eerder gedane uitspraken zoals kopvoddentax, islamistisch stemvee, gele sticker tegen islam, etc. etc?

En dat iedereen nu kennelijk, incl. mensen uit eigen geleding, vindt dat de grens (welke..??) is bereikt, getuigt van ultieme vorm van hypocritie! Het voorstel op politiek niveua om Wilders uit te sluiten, is wederom een domme gedachte en actie. Ik kan het niet anders stellen: het is echt dom! Ga eens serieus aan het werk door de feiten onder ogen te zien: in Nederland stemmen heel veel mensen op Wilders, ook mensen die nog nooit een Marokkaan of allochtoon gesproken hebben. Daarnaast zijn er nog meer Nederlanders die denken als Wilders.

Ten eerste is het menselijk dat anderen worden gediscrimineerd, dus daarover hoef je je echt niet druk te maken. Daarnaast moet je ook de oorzaken zoveel mogelijk wegnemen die Wilders een podium geven om zijn politiek uit te dragen en dat is ondermeer een keihard feit dat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn bij criminaliteit. En tenslotte, moet je de Marokkaanse gemeenschap direct aanspreken op hun verantwoordelijkheid om te participeren en integreren in een samenleving waar zij vrijwillig voor gekozen hebben! Ik vind nl. dat de Marokkaanse gemeenschap al jaren te weinig een zelfoplossendvermogen hebben ontwikkeld, dat echt onontbeerlijk is bij het oplossen van dit maatschappelijk probleem. Te beginnen door te erkennen dat er binnen de gemeenschap te weinig zelfkritiek is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / analaist
Hoewel ik niet zo'n fan ben van Wilders heb ik wel goed geluisterd naar zijn uitspraken tijdens de life uitleg vrijdagavond.

Zijn verkiezingspunten, die overigens al 10 jaar gelden zeggen eigenlijk wat een heleboel Nederlanders ook willen:

De criminele Marokkanen hun Nederlandse paspoort afnemen want dubbele nationaliteit moet niet kunnen voor deze groep;

De remigratie bevorderen van mensen die terug willen (met een voor Marokkaanse begrippen riant maandinkomen van € 600 a € 700);

Is dit racistisch of reeel? Daarnaast de kritiek van de hoogste baas van het OM, dit kan toch niet, vooringevulde aangifteformulieren! stemmingmakerij, mensen denk nou eens na!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Kijk, als ik een vergelijking moet maken met Wilders, dan is het met Tijl Uilenspiegel. De geblondeerde hofnar houdt ons de spiegel van hypocresie voor. Hoe meer mensen gaan protesteren, hoe meer het ego van Geert Wilders wordt gestreeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den broek
Als Geert zou bedoelen minder Marokkanen weg met deze mensen dat kan natuurlijk niet. Wel kan en moet iemand wat gaan doen aan de instroom.Ons sociaal stelsel komt in de problemen. Mensen met een totaal andere cultuur,en die zich niet aan onze cultuur aanpassen horen hier niet thuis. Als ze werken zoals Polen ,Bulgaren en Roemenen is het okey
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den broek
Mr de Jong burgemeester van Dronten.

U bent geen burgemeester van en voor.

U bent aangesteld, door de overheid.

Wacht maar als de sociale verzekeringskas ongevuld gaat worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Sinds wanneer kan je aangifte doen om een uitspraak die een ander mogelijk kan ervaren als discriminatie? Of bestaat het college van Nijmegen uit Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.(Appie) Kootstra / Oud Wethouder GL Winschoten
Geert Wilders zegt het .de VVD denkt het.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Treffend bericht in NRC van Bas Heyne: Wilders maakt een uitglijder, dat wordt gevierd als de bevrijding en iedereen heeft opeens ook in het verzet gezeten. Mijn conclusie: het opportunisme viert hoogtij. Ik blijf toch benieuwd naar de mening van kenners van het staatsrecht of minister Opstelten zijn boekje niet (ver) te buiten is gegaan door de vervolging van een parlementair oppositieleider aan te kondigen en daar ook nog speciale aangifteformulieren voor beschikbaar te stellen om dit proces 'vlot' te laten verlopen. Komt nog bij dat de coalitie daags er voor werd weggestemd door de kiezers, maar dat terzijde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.Teske / Zorgmedewerker van 87 jaar en nooit doorontwikkeld.
@Door Hans (afdelingsmanager)

Ik ben voornemens aangifte te doen tegen minister Opstelten, omdat hij speciale aangifteformulieren beschikbaar heeft gesteld om het aangifteproces tegen Wilder vlot te laten verlopen.

Ook overweeg ik aangifte te doen tegen het college van Nijmegen, omdat zij aangifte willen doen van een uitspraak die een ander mogelijk kan ervaren als discriminatie. Wie doet hier aan mee?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Eberhard sprak een publiek toe van antisemieten en ander links schorem, daar hoor je dus niemand over. Janmaat is toentertijd voor minder veroordeeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John / bestuurskundig adviseur
Geert is op zijn retour. En zijn fans verlaten hem. Eindelijk gaan hun ogen open. Het "minder, minder, minder" werkt als een boemerang.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.A. Stringa / Ambtenaar
Lezende de reacties op dit artikel, blijf ik erbij dat heel veel ambtenaren bewust en onbewust niet eens weten wat discriminatie, rascisme, uitsluiting e.d. is. Het wordt er zo met de paplepel ingegoten dat men denkt dat het normaal is om bepaalde groepen in het algemeen te karakteriseren. Dat is hetzelfde als zeggen dat de witte Nederlander in het algemeen een rascist is.Niemand van u heeft in de jaren 50 en zelfs in het begin van de jaren 60 langs de de "joodse" wijken in Amsterdam gefietst. Vele huizen stonden toen nog steeds leeg. Ga daar maar eens over nadenken.

Of ga er eens over nadenken als witte ambtenaren zeggen dat ze elke week in de Nederlandse of Duitse bossen gaan trainen om "wanneer er een sterke man opstaat" meteen klaar te zijn om als een para-militaire organisatie te kunnen opereren. Die en vele anderen zeggen bij voorbeeld ook: " Alle zwartjes het land uit. En degenen die niet het land uitkunnen tegen de Muur of in de Gaskamer. Zo ook met homo's, lesbo's en alle andere abnormalen. Met zwartjes werd bedoeld alle andere mensen met een iets afwijkende huidskleur dan de puur witte huidskleur. Dus ook Indonesische, Indische, zuid-en midden-europeanen of chinezen en alle andere huidskleuren.

Daarom ben ik niet voor een partij zoals de PVV. Daar zitten dus ook van dat soort extremisten tussen.Geschreven door een fel roodharige man met een extreem witte huidskleur, dus een lucifer of een lataarnpaal die ook wel eens op groen kan springen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.A. Stringa / Ambtenaar
Aanvulling. En nee, ik zelf ben niet van joodse afkomst.

MIjn grootouders van moeders kant R.K. Duits en mijn overgrootvader R.K. Italiaans. Mijn Duitse grootmoeder is zelfs in het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog het huis en het land uit gevlucht omdat ze de Pruisische oorlogsretoriek thuis meer dan zat was.Mbt het aangifte doen als je een pure witte Hollandse Nederlander bent. Ook als getiuge kan je aangifte doen.De smerige Rooie verrader.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rosa adjiembaks
geen 2de Hitler geen holocaust in eoropa en vooral niet in nederland
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie