Advertentie

Plasterk verliest geduld met Gooise gemeenten

Voor 1 oktober moet de provincie Noord-Holland met een advies komen over de bestuurlijke toekomst van in ieder geval Muiden en Weesp. Dat heeft minister Plasterk (BInnenlandse Zaken, PvdA) geëist. Weesp is niet onder de indruk.

19 februari 2013

De provincie Noord-Holland moet voor 1 oktober minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) adviseren over de bestuurlijke toekomst van in ieder geval Muiden en Weesp. Volledig bestuurlijk draagvlak in de regio Gooi- en Vechtstreek is daarbij weliswaar belangrijk, maar niet doorslaggevend, zo waarschuwt de minister.

Steviger rol provincie

Dit schrijft Plasterk in zijn brief aan de colleges van de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp en de provincie Noord-Holland. Hiermee lijkt de minister gestalte te geven aan zijn voornemen om provincies een steviger rol te geven bij spaak lopende gemeentelijke herindelingen. In een interview met Binnenlandse Bestuur stelde hij de Commissarissen van de Koningin meer rugdekking te zullen geven.

Geen overeenstemming voorkeursvariant

Vanaf het moment dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot fusie van de vier gemeenten heeft verworpen, wordt door hen op verschillende wijzen gezocht naar − bestuurlijke − oplossingen voor de regio Gooi- en Vechtstreek en met name voor Weesp en Muiden. De gemeenteraden van Naarden, Muiden en Weesp voelen wel wat voor een fusie, maar er is geen overeenstemming over een voorkeursvariant. Zo willen Muiden en Weesp een extern onderzoek waarin de haalbaarheid van een fusie van de twee met Naarden moet worden getoetst. Naarden wil een extern onderzoek waarin zowel verschillende herindelingsvarianten als verschillende samenwerkingsverbanden tegen het licht worden gehouden.

Snelle oplossing

Plasterk wil ruimte geven om tot een gemeenschappelijke toekomstvisie te komen, maar de bestuurlijke, ambtelijke en financiële situatie van Muiden en Weesp vragen om een snelle oplossing. Die moet er voor 1 oktober liggen, op korte termijn worden gerealiseerd èn passen binnen een lange termijn perspectief voor de hele Gooi- en Vechsttreek, aldus de minister. ‘Daarbij geef ik u op voorhand aan dat volledig bestuurlijk draagvlak in de regio belangrijk, maar niet doorslaggevend zal zijn in de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp’, aldus Plasterk in zijn brief.

Niet onder de indruk

Burgemeester Bart Horseling van Weesp is niet onder de indruk van de brief van Plasterk. ‘Het is de Tweede Kamer die destijds het fusieplan van de vier gemeenten heeft afgeschoten, Het kan niet zo zijn dat de minister nu een verplichte fusie van ons eist’, aldus Horseling. De raad van Weesp heeft anderhalve week geleden overigens definitief de stekker getrokken uit een mogelijke fusie met Naarden. Het feit dat Naarden een extern onderzoek wil naar andere herindelings- en samenwerkingsvarianten is voor Weesp niet acceptabel.

Fusie nog niet aan de orde

‘Met dat raadsbesluit hebben we formeel onze handen vrij om met anderen in zee te gaan’, aldus Horseling. Maandag hebben de colleges van Weesp, Wijdemeren en het (Utrechtse) Stichtse Vecht kenbaar gemaakt vergaand te willen samenwerken. Gesprekken hierover liepen al een half jaartje. ‘Op termijn sluiten we een fusie niet uit, maar dat is nu nog niet aan de orde.’ De drie gemeenten samen tellen 104.000 inwoners. Als Muiden wil, staat de deur voor een gesprek open, aldus Horseling.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J. Kop
Koud 3 maanden minister, of Plasterk verliest al zijn geduld.

Wat een grappig kereltje is het toch.

Zou iemand hem nog serieus nemen ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie