Advertentie

Plasterk: ‘Zorg gaat per gemeente verschillen’

Als gevolg van de decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten zullen er op lokaal niveau verschillen in de ondersteuning van burgers komen. Dat voorziet minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. ‘Iedereen zal dat moeten accepteren.’ Hij zei dat in zijn toespraak op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Zwolle.

05 juni 2013

Als gevolg van de decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten zullen er op lokaal niveau verschillen in de ondersteuning van burgers komen. Dat voorziet minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. ‘Iedereen zal dat moeten accepteren.’

Decentralisatie, geen deconcentratie

Hij zei dat in zijn toespraak op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Zwolle. Bij de overheveling van taken aan de lokale overheden gaat het volgens de PvdA-bewindsman om decentralisatie, ‘niet om deconcentratie’. Bij deconcentratie zou het rijk voorschrijven op welke ondersteuning burgers recht hebben. Gemeenten zouden in dat geval niet meer dan uitvoeringsloketten zijn van rijksbeleid zijn. Bij decentralisaties gaat het volgens Plasterk om gemeentelijk beleid, waarbij gemeenteraden erop toezien dat de goede keuzes worden gemaakt.

De gemeenteraad is volgens de minister dan straks ook het eerste aanspreekpunt voor een ontevreden burger, niet het rijk. ‘De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de eerste bestuurslaag, de gemeente, en niet bij de Tweede Kamer.’

Soortelijk gewicht lokale democratie

Een ander gevolg van de decentralisaties is volgens de minister dat het soortelijk gewicht van de lokale democratie toeneemt. Dat betekent werk aan de winkel voor lokale politieke partijen. ‘Zij moeten met programma’s komen die aangeven dat er verschil is, zodat de kiezer ook iets te kiezen heeft. Burgers moeten bij verkiezingen het roer kunnen omgooien. Dat kan alleen als er politiek verschil wordt gemaakt in het sociale domein’, aldus Plasterk.

Lokale bestuurders gaan zich profileren

Tot nu toe waren die verschillen in de lokale politiek voornamelijk manifest op het meer fysieke gebied van de ruimtelijke ordening. Op dat terrein konden lokale bestuurders zich het best profileren. Na de drie decentralisatie (zorg, jeugd en arbeidsmarkt) verschuift dat: het grootste deel van de gemeentelijke begroting betreft straks immers het sociale domein.

De gemeentelijke beleidsvrijheid in dat domein zal dus tot verschillen leiden. ‘Ik zie de koppen in Elsevier al: daar, in die gemeente is het beter wonen dan in die gemeente. Nogmaals, dat is een gevolg van lokale democratie. Iedereen zal  moeten accepteren dat er verschillen komen.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

IMH
Laten we voornemens zijn te zorgen voor een zorgvuldige deconcentratie die geenszins onnodige decentralisatie in de weg staat met voldoende centralisatie om de concentratie hulpverlening zonder onnodige transpiratie te bewerkstelligen.Dit met als doel met de nodige transparantie de garantie te geven zonder marginalisatie waarbij de minister buiten gratie zou vallen.Dit dient voorkomen te worden door zeker te stellen dat de organisatie op een adequate wijze normalisatie van de problematiek binnen de doelstelling van realisatie kan oplossen zonder dat het autorisatie principe van de organisatie in de knel komt door standaardisatie.Tot dusver deze improvisatie welke hopelijk leidt tot fertilisatie en kristallisatie en de nodige stabilisatie en harmonisatie zonder te vervallen in overvloedige symbolisatie uiteraard.Volgt u de mechanisatie en redenatie voor decentralisatie nog?

Dit wordt een ramp zo. Gelieve geen demonstratie.

Wel verbeterde prestatie aub.IMH
Ik snap niet zo goed waar nou precies de decentralisatie zit.De taken worden overgeheveld van het lichaam 'Rijksoverheid' naar het lichaam 'Lokale Overheid'.

Waarbij de bureaucratie, ondoorzichtigheid, vertraging, en onoverzichtelijkheid zullen toenemen.

Bovendien groot kans dat de kosten zullen stijgen. (Meer spelers in het veld)Dan lijkt mij het aspect van deconcentratie wat Plaskerk aankaartte een betere richting.Een gezonde balans tussen centraal en lokaal.

Dat lijkt de meest logische.Waarom wordt er dan weer zo moeilijk gedaan?

Als je het over geld besparen hebt: waarom dan zo kostbare ingewikkelde constructie op touw zetten?Dat kan en zal beter moeten. Zo gaat het een hoop gemeenschap geld kosten en verslechtering van dienstverlening.Het decentralisatie plan in de prullenbak en terug naar de tekentafel. Nu het nog kan. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.Dit is het Fyra, Werk.nl, en ga zo maar door project nummer zoveel zo. Alle goede bedoelingen ten spijt.Kijk hoe je feedback op lokaal niveau op degelijke wijze terug kan koppelen binnen het landelijke.Weet je, het is raar voor de Politie wordt beoogd centralisatie, maar voor dit weer decentralisatie.Kabinetten spreken zichzelf tegen en er is geen touw aan vast te knopen meer.Indien zoveel mensen er moeite mee hebben, bedoel wordt er wel voldoende risico analyse gedaan? Hebben we hier een politiek stokpaardje? Dat moeten we echt niet willen. Deze plannen worden veel te snel doorgevoerd.Dat kan beter. Je wordt er verdrietig van. Concentreer nou eerst eens op het oplossen van problemen waar mensen tegen aan lopen. Wie runt die toko nou? Je wordt er echt moedeloos van af en toe.
hedges / AO/IC medewerker afd. MO
Dat is een nobel idee, lokaal maatwerk door de decentralisaties, maar heel veel zal toch regionaal georganiseerd gaan worden en dan is het een utopie dat elke gemeente op basis van eigen lokaal beleid afspraken met uitvoerende organisaties zou kunnen maken. Samenwerken en regionaal afstemmen / inkopen zal eerder regel dan uitzondering zijn.
m.berkelaar
Voor het zelfde belastinggeld en dezelfde premies andere diensten ontvangen is rechtsongelijkheid. Ik betwijfel of dit staatsrechtelijk is toegestaan. Anders: lokaal heffingen betalen, niet meer landelijk. Terug naar de stadsstaten van de middeleeuwen. Wie tijd van leven heeft ziet alles weer terugkomen.
Kritikus / Geen Hagenees
Klijnsma en Plasterk: Het kabinet had de 2 grootste malloten uit de regeringsploeg naar het VNG-congres gestuurd. Kun je nagaan hoe serieus het rijk de gemeenten neemt...
Monique
En door de opgelegde samenwerking (veelal binnen gemeenschappelijke regelingen) voor het kunnen uitvoeren van de decentralisaties, wordt de lokale democratie weer aanzienlijk verkleind.
gerrie
Plasterk maakt er een visieloos zooitje van. Dit gaat niet werken. Tegen die tijd heeft hij alange weer een ander baantje en laat de politiek zitten met de erfenis. Zo doet iedere bestuurder dat. En de belastingbetaler maar betalen voor deze nonsens.
Sinclair
Volgens Plasterk groeit de kans dat burgers voor bepaalde taken in de ene gemeente beter uit zijn dan in de andere. ''Dat is het gevolg van lokale democratie. Dat moeten we accepteren.".Nou meneer Plasterk, ik heb een aangepaste woning, maar mag ik van u verhuizen als ik in mijn gemeente slechter af ben dan in een andere gemeente? Dan moet u ook accepteren dat ik als gevolg van uw "lokale democratie" die keuze moet kunnen maken, en de aanpassingskosten voor een andere woning worden vergoed. "Dat moet u dan ook accepteren".
Advertentie