Advertentie

Problemen door gaswinning moeten beter aangepakt

Onder meer de schadeafhandeling moet beter. 'Bewoners worden nu, door een veelheid aan regelingen, geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch ingericht proces. De tot dusverre getroffen maatregelen doen geen recht aan de stapeling van problemen waarvoor de inwoners van Groningers zich gesteld zien', schrijft de Onderzoeksraad.

30 maart 2017

De problemen door de gaswinning in Groningen worden niet goed aangepakt. Cruciale beslissingen worden genomen zonder overleg met andere relevante betrokkenen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een donderdag gepubliceerd verslag over de wijze waarop met eerdere aanbevelingen van de raad is omgegaan. Volgens de OVV zou voortaan één organisatie integraal verantwoordelijk moeten worden voor de afhandeling van de problemen in Groningen. In de provincie doen zich regelmatig aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning.

Schadeafhandeling

Onder meer de schadeafhandeling moet beter. 'Bewoners worden nu, door een veelheid aan regelingen, geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch ingericht proces. De tot dusverre getroffen maatregelen doen geen recht aan de stapeling van problemen waarvoor de inwoners van Groningers zich gesteld zien', schrijft de Onderzoeksraad.

Geen bemoeienis van NAM

Bij die afhandeling is geen ruimte voor bemoeienis van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, schrijft de raad stellig. 'De overheid dient het proces van schadeafhandeling in eigen hand te nemen en de aansprakelijkheid te regelen met de NAM.' Vorig jaar waren er bijna 18.000 schademeldingen.

In 2015 publiceerde de OVV een rapport over de aardbevingsrisico’s in Groningen. De conclusie was destijds dat de veiligheid van inwoners geen rol speelde bij de besluitvorming tot 2013 over de aardgaswinning en dat er niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van inwoners.

Vijf aanbevelingen

In het rapport werden vijf aanbevelingen gedaan. De raad concludeert nu dat de betrokken partijen veel hebben opgevolgd. Maar juist de aanbevelingen die structureel zichtbaar moeten maken dat er aandacht is voor de risico's, zijn niet voldoende opgepakt. 'Het schaalniveau waarop de problemen nu worden aangepakt, is niet in lijn met de omvang, urgentie en complexiteit van de problemen in Groningen.'

Versterkingsoperatie

Het is volgens de raad noodzakelijk dat er meer duidelijkheid komt over het plan om gebouwen in het gaswinningsgebied te versterken. 'De overheid dient realistische verwachtingen te creëren over de kansen en beperkingen die de versterkingsoperatie biedt en zich te realiseren wat de impact is op de bewoners en hun omgeving.' (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter van Dijk / maatschappelijk werker
De nieuwe coalitie zou het fatsoen moeten hebben, om vanuit het begrotingsoverschot, eerst het nodige schadebedrag in een fonds te stoppen. Of regel dit nu met de Kamer al! Waarom niet? Dat fonds vormt de probleemeigenaar. Gaat aan de slag en compenseert zelf die Groningers op gepaste wijze. Een team van schade experts gaat langs ieder huis. De mensen krijgen op basis daarvan al een bedrag als voorschot op schade van woningen etc. binnen een week op de rekening. Later komt de rest van de schade binnen een redelijke tijd. Dan kunnen mensen eventueel bezwaar maken, als zij vinden dat het bedrag te weinig is. Dan volgt een Second Opinion van een ander team.Een ander team gaat uitgekeerd geld terughalen bij partijen, die daar redelijkerwijs voor in aanmerking komen.Daar bovenop komt nog een compensatie voor immateriële schade. Dat bepaalt ook een team. Een ervan kan zich voor of na de woningexperts zich aandienen bij het betreffende huishouden. De bepaalde immateriële schade staat ook binnen een week op de rekening.Hoe moeilijk kan dit zijn? Je laat slachtoffers toch niet nog meer slachtoffer zijn van ellenlange procedures!Dit moet een eitje zijn om nu al in de kamer te regelen. Er zijn tijdens de campagne heel wat beloftes gedaan. De Kamer kan het nu al helemaal eens zijn met bovenstaand voorstel! Is er over minder geld te kibbelen, om als beoogd coalitiepartij goede sier mee te maken. Het teruggevorderde geld later voor aflossing staatsschuld gebruiken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
NB Het lijkt werkelijk een opzettelijk iets, om werkelijk alles zo te organiseren, dat niemand probleemeigenaar is. Hoeveel kapitaalverspilling heeft dat al veroorzaakt en dan maar verzorgingshuizen sluiten etc, niet adequate hulp in thuissituatie bieden, als begrotingsevenwicht in gevaar komt. Anderzijds garant staan voor (lees ik) 157 miljard lening aan Griekenland.

Miljarden kostende magneet m.b.t. asielrecht per jaar. Heeft iemand tijdens de campagne ook maar het bedrag gehoord wat over 2016 en 2015 daaraan is besteed? Daarvoor is onmiddellijk geld beschikbaar.

Niet voor Groningers. Schande!Voor iedere verblijfvergunning zou een sociale huur woning verplicht gebouwd moeten zijn en verspreid over ook de duurdere wijken en duurste wijken om eenzijdige buurten te voorkomen. Ik denk dat er dan minder politieke correctheid is bij de hoger opgeleiden met een voorkeur voor bepaalde partijen ter linkerzijde.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie