Advertentie

'Vuurwerkramp-burgemeester' Jan Mans overleden

In zijn woonplaats Meerssen is Jan Mans overleden. Mans werd onder meer bekend als burgemeester van Enschede tijdens de grote vuurwerkramp in de stad. De gemeente Meerssen maakte zijn overlijden vrijdag bekend.

19 februari 2021
jan-mans-foto.png

In zijn woonplaats Meerssen is vrijdag Jan Mans overleden. Mans werd onder meer bekend als burgemeester van Enschede tijdens de grote vuurwerkramp in de stad. De gemeente Meerssen maakte zijn overlijden vrijdag bekend.

Vuurwerkramp

Bij de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven raakten honderden inwoners hun huis kwijt. Daardoor veranderde het denken van Mans over veiligheid en crisisbeheersing. Zo was hij in 2007 de oprichter van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing.

 

Grote stempel

Volgens Henk Jan Meijer, waarnemend burgemeester van Enschede, heeft de vuurwerkramp een grote stempel op het burgemeesterschap van Mans gezet. 'Hij toonde zich een doortastende crisismanager en groeide in die dagen uit tot een symbool van troost en hoop voor vele getroffen inwoners. Zijn open, benaderbare en kwetsbare wijze van opereren heeft op velen indruk gemaakt. Hij spande zich in de impact van de ramp om te buigen tot een positieve kracht voor Enschede.'

 

Groot hart

Hij was burgemeester in Enschede van 1994 tot 2005. Bij zijn afscheid van de stad werd hij benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ereburger van Enschede. Meijer: 'Wij zullen Jan Mans herinneren als een betrokken burgemeester met een groot hart voor alle Enschedeërs. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Hij blijft een levende herinnering en wij zullen hem niet vergeten. Hij zal op een later moment in een buitengewone raadsvergadering worden herdacht.'

 

Informateur

PvdA-er Mans was ook burgemeester in Meerssen en Kerkrade en later waarnemer in Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda. Verder was hij een tijd voorzitter van de Limburgse Kamers van Koophandel. In Maastricht was hij in 2010 waarnemer na het gedwongen vertrek van Gerd Leers als burgemeester. Een jaar later was hij waarnemer in Moerdijk na de brand op het terrein van Chemie-Pack. De zittende burgemeester Wim Denie ging er met vervroegd pensioen. In 2013 bluste Mans als informateur een brand in politiek Meerssen, nadat daar het voltallige college van burgemeester en wethouders was gevallen.

 

Groot mens

Eurocommissaris Frans Timmermans herdenkt Mans vrijdag op Twitter. 'Jan Mans, groot hart en helder verstand. Een groot bestuurder tussen de mensen. Een groot mens tussen de bestuurders. Maar vooral een schat van een man. Rust zacht, mijn vriend', aldus Timmermans. Mans is 80 jaar geworden. (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Ik hernner me wel dat er veel kritiek was op het gemeentebestuur van Enschede, waaronder ook Mans, vanwege het gebrek aan toezicht en preventie in de jaren voorafgaand aan de vuurwerkramp.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
PSW


Hierbij een link (1) naar het - binnen het OB klaarblijkelijk te controversieel voor nadere analyse, bijbehorende conclusies en relevante aanbevelingen verklaarde - rapport naar de vuurwerkramp in Enschede (zaterdag 13 mei 2000) van de bekende voormalige dissidente criticus van (het ernstig disfunctioneren van) de toenmalige Europese Commissie, Paul van Buitenen.In het betreffende rapport, dat hij 13 mei 2020 publiek maakte, laat hij weinig heel van de analyse, conclusies en aanbevelingen van eerdere, door overheden geëntameerde rapporten en procedures ter zake van deze majeure fatale calamiteit,Rapporten, zoals het rapport dat begin 2001 werd geproduceerd door een onderzoekscommissie, die werd voorgezeten door de voormalige nationale ombudsman Oosting.Van Buitenen is - hoewel ook vele andere betrokkenen (zoals het OM) uit diverse overheids-regionen volgens zijn bevindingen, systematisch hun officiële positie hebben misbruikt om de objectieve waarheidsvinding naar de precieze oorzaken van en naar de precieze verantwoordelijken voor de vuurwerkramp, fundamenteel te frustreren, te derailleren en dus te saboteren - eveneens uitermate kritisch op de rol die Mans in de aanloop naar, de bestrijding van en tijdens het onderzoek naar de vuurwerkramp heeft gespeeld.Mans was in die periode als burgemeester van Enschede immers hoofdverantwoordelijk voor de openbare veiligheid in de meest brede zin van het woord, inclusief de vergunningverlening aan bedrijven (al dan niet in woonwijken gevestigd), die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan en verhandelen.Een samenvattende reconstructie van de vuurwerkramp aan de hand van het lijvige onderzoeks-rapport van de hand van Van Buitenen (een rapport van ruim 1400 pagina’s, waaronder meer dan 900 bronvermeldingen) kunt u onder bijgaande link (2) naar een artikel van de Groene Amsterdammer over dit onderwerp vinden.Resteert de conclusie, dat als het rapport van Van Buitenen – een rapport dat in veel opzichten een hoog plausibiliteits-gehalte lijkt te kennen – ook maar bij benadering de “echte” waarheid rond de verschrikkelijke ramp heeft blootgelegd, dit het zoveelste voorbeeld zou kunnen worden genoemd van een falende en door en door onbetrouwbare overheid (integere ambtenaren en politici vanzelfsprekend niet te na gesproken), zoals wij onlangs ook weer hebben moeten concluderen naar aanleiding van de onthutsende verhoren (neergeslagen in het rapport met de titel “Ongekend Onrecht”, dat op een later tijdstip middels een TK enquête, een nader vervolg zal krijgen) door de cie. Van Dam naar de kinderopvang-toeslagen affaire.Onnodig te wijzen op het feit, dat hun macht en positie misbruikende overheden niet alleen leiden tot een structureel wantrouwen bij de burger ten aanzien van overheden in zijn algemeenheid, maar dat een dergelijk verschijnsel tevens bijdraagt aan het groeiend wantrouwen van veel burgers jegens het democratisch stelsel an sich, waardoor bij voorbeeld extreem-rechts gedachtegoed (en bijbehorende organisaties) een steeds vruchtbaarder bodem lijkt te vinden.1) https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSL …2) https://www.groene.nl/artikel/dit-is-een-grote-d …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Vrijdag 26 februari a.s. documentaire vuurwerkramp Enschede:De gemeente Enschede had voor de vuurwerkramp in 2000 eigenlijk vervolgd moeten worden, vindt toenmalig hoofdofficier van justitie Roelof Jan Manschot. Maar hij liet zich overtuigen door zijn meerdere dat dat kansloos was. „Het voelt niet goed”, zegt hij nu in de Teledoc De Waarheid. Daarin kijken kopstukken terug op hun eigen rol. Hoe ze elkaar hielpen en… soms lieten vallen.Zo schetst de teledoc meer van die schurende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld hoe burgemeester Jan Mans eerst voor zijn ambtenaren gaat staan, dat de vergunning in orde was. Later worden meerdere ambtenaren geschorst, overgeplaatst en soms ontslagen, nadat gebleken is dat er op de vergunning en de controle het nodige valt af te dingen.- Fleury: „Dat is nogal wat.”

- Mans: „Zij hadden het toch ook laten liggen.”

- Fleury: „Jij niet?”

- Mans: „Ik was bestuurlijk verantwoordelijk. Maar niet schuldig. Ik bemoeide me niet met de vergunningen.”www.google.nl%2F" target="_blank">https://www.tubantia.nl/enschede/nieuwe-document …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie