Advertentie

Ondermijning in kwart gemeenten

Aan de enquête van Citisens/Necker van Naem nam bijna de helft van alle griffiers deel – 171 van de 388. 23 procent van hen geeft aan dat ondermijning in hun gemeente speelt. Ruim twee derde van de griffiers vindt het de verantwoordelijkheid van de politieke partijen om ondermijning te voorkomen. 12 procent vindt dat vooral een zaak voor de burgemeester.

10 november 2017

Bijna een kwart van de gemeenten heeft te maken met ondermijnende activiteiten van criminelen richting raadsleden. Die worden echter nog zelden gescreend op integriteit. Dat geven raadsgriffiers aan in een enquête van Citisens/Necker van Naem.

Oproep tot screening kandidaat-wethouders

Aan de enquête nam bijna de helft van alle griffiers deel – 171 van de 388. 23 procent van hen geeft aan dat ondermijning in hun gemeente speelt. Ruim twee derde van de griffiers vindt het de verantwoordelijkheid van de politieke partijen om ondermijning te voorkomen. 12 procent vindt dat vooral een zaak voor de burgemeester. Die verantwoordelijkheid ligt in elk geval niet bij de griffie, zo stellen de griffiers unaniem.

Toch is het niet zo dat ze het heikele thema volledig links laten liggen. Zeker negen op de tien griffiers willen een integriteitstraining als onderdeel in het inwerkprogramma voor de (nieuwe) raad laten terugkomen. Bijna twee op de drie gemeenten zijn volgens de griffiers van plan een risicoanalyse integriteit uit te voeren voor wethouders. Vier jaar geleden gebeurde dat nog maar in bijna de helft van alle gemeenten.

In Flevoland en Drenthe doen veel gemeenten dat al en ook Brabant en Zee land scoren hoog. In Zuid- en Noord-Holland wordt het minder gedaan. Uit het onderzoek blijkt verder dat voor raadsleden een integriteitscan een stuk minder populair is dan voor wethouders. Maar nog altijd 12 procent van de griffiers geeft aan zo’n risicoanalyse integriteit uit te voeren voor raadsleden. In vijf procent van de gemeenten gebeurde dat bij de vorige raadsverkiezingen in 2014 ook al. Mogelijk gaan meer gemeenten er nog toe over, want uit de enquête blijkt dat één op de drie griffiers daarover nog geen besluit heeft genomen.

Uitbreiden screening
In de strijd tegen infiltratie van het lokale bestuur door criminelen heeft burgemeester Lex Roolvink van Grave aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd de screening van kandidaat- wethouders uit te breiden, op landelijk niveau. ‘Mede gezien het feit dat een wethouder ook loco-burgemeester is’, aldus Roolvink (VVD). Als het aan hem ligt worden kandidaten net als burgemeesters en ministers voortaan gescreend door zowel justitie, de Belastingdienst als de AIVD.

De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is een ontwikkeling die met alle beschikbare middelen een halt dient te worden toegeroepen, vindt hij. ‘Ook van alle betrokkenen binnen het openbaar bestuur mag actie worden verwacht. Zo zijn burgemeesters opgeroepen vroegtijdig gesprekken aan te gaan met de aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 deelnemende partijen over het bestrijden van ondermijning.’

In Grave heeft hij eerder dit jaar al met de fractievoorzitters afgesproken dat van alle personen op de kieslijsten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden gevraagd. Ollongren heeft al aangegeven bereid te zijn te praten over het doorlichten van kandidaatwethouders en te bekijken of screening daarvoor een goed instrument is.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

''Met Grof Geschut'' / Bureau Beke
@ Lees het boek van prof. Pieter Tops en journalist Jan Tromp: de achterkant van Nederland. Ik spreek je over 10 jaar als je tot de conclusie bent gekomen dat je niet hebt opgelet!<

Dat boek heb ik gelezen en daarin staat voor mij niets nieuws. Ambtshalve ben ik met een en ander bekend. Een gemeente moet gewoon handhaven. Vooral op het lokale woonwagenkamp! Daar lopen de handhavers meestal met een grote boog omheen. ' Ondermijning' het zou wat :). Net of de Siciliaanse mafia infiltreert door een pannekoekenhuis in Bladel of een snackbar in Ermelo. Een gemeente heeft al een immens machtsmiddel met de BIBOBwet waarmee ze ondernemers die een vergunning nodig hebben tot in het merg van de botten kunnen screenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karen Millenaar / Griffier
Ik pleit voor het verder aanscherpen van artikel 10 lid 1 van de Gemeentewet. Als de kandidaat op de kieslijst van een politieke partij18 jaar is, ingezetene van de gemeente en niet uitgesloten is van het kiesrecht zit hij of zij in de raad bij het halen van voldoende stemmen.

Zo simpel gaat dat. Dan is het leed al geschied; daar kan geen integriteitstraining of -scan achteraf meer iets aan veranderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Graafland
Burgemeester Roolvink slaat door. Het is onzin om van iedere kandidaat op een politieke lijst een VOG te eisen. Het gros wil helemaal niet in de Raad, staan er alleen op om de lijst nog een beetje body te geven. Pas als een kandidaat daadwerkelijk in de Raad komt, kan een VOG nuttig zijn.En Roolvink kan allerlei afspraakjes over de VOG-plicht maken met de fractievoorzitters van zijn gemeente, maar die zijn helemaal niet bevoegd om daarvan iets te vinden. Dat is nl. een zaak van de afdelingsbesturen van de politieke partijen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Eurlings (CDA) kwam door de screening want hij kreeg zijn VOG bij de bonus van de AH
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Laten we gewoon iedereen in Nederland gaan screenen.

Misschien ook een register aanleggen waarin we dit bijhouden. Ook vervolgcontroles natuurlijk, want in de tussentijd kan er wel eens wat veranderen. Om te waarborgen dat het over de juiste persoon gaat komen hier dan ook biometrische gegevens in te staan. En moeten de opsporings- en afluistermogelijkheden verder worden uitgebreid.Zo, dat was wel genoeg sarcasme voor vandaag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gravenbricht
@doeterniettoe. Met de Sleepwet, die per 1 mei 2018 in werking treedt, zal het door u geschetste sarcasme anders wel werkelijk gaan worden. Helaas, zeg ik er direct bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans / Ambtenaar
Recent is er een onderzoeksrapport verschenen van ProFacto over het verschijnsel ondermijning. Dat laat een heel andere uitkomst zien. Zullen we het bij feiten houden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
studiecommissie / +emancipatiecommissievoorzitter
"Ondermijning": het modewoord van 2017. Wat in de gemeenteraad ondermijning heet, wordt in Eerste en Tweede Kamer gewoon lobbyen genoemd.

Laten we naar goed nederlands gebruik een studiecommissie instellen, rapporten gaan schrijven en evalueren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
Hij die het probleem van ondermijning onderschat is oliedom of onvergeeflijk naïef. Het gaat niet om mensen met een parkeerovertreding! Het gaat om georganiseerde misdaad die een alternatief biedt voor alles waarin de overheid is teruggetreden, zorg van wieg tot graf. Aantrekkelijk voor velen! Lees het boek van prof. Pieter Tops en journalist Jan Tromp: de achterkant van Nederland. Ik spreek je over 10 jaar als je tot de conclusie bent gekomen dat je niet hebt opgelet!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie