Advertentie

‘Openbare-orde taak burgemeesters niet uitbreiden’

Gemeenten vragen om intensievere uitwisseling van persoonsgegevens bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Maar het uitbreiden van de openbare-ordetaak van de burgemeester is daar geen passend antwoord op.

02 april 2019

Gemeenten willen meer mogelijkheden om persoonsgegevens uit te wisselen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De Raad van State vindt echter dat uitbreiding van de openbare-ordetaak van de burgermeester niet noodzakelijk is. 

Andere stappen

Dit staat in een zogenoemde ‘voorlichting’ die de Afdeling advisering van de Raad van State heeft uitgebracht op verzoek van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Om intensievere gegevensuitwisseling mogelijk te maken zijn andere stappen nodig, vindt de Raad.


Proeve van wetgeving
Aanleiding voor het verzoek van de minister is de 'Proeve van wetgeving'. Hierin stellen de regioburgemeesters voor om de openbare-ordetaak van de burgemeester uit te breiden met de verantwoordelijkheid voor 'het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten'. Zij vinden dat privacywetgeving gemeenten te veel belemmert in het uitwisselen van signalen die wijzen op criminele activiteiten.

Niet noodzakelijk

De uitbreiding van de openbare-ordetaak zou een steviger grondslag moeten leggen onder de gegevensuitwisseling. Grapperhaus wilde weten of zo’n uitbreiding binnen het staatsbestel past en of de AVG een intensievere gegevensuitwisseling toestaat. De Raad antwoord daarop dat de uitbreiding van de openbare-ordetaak niet noodzakelijk is. De bestaande bestuurlijke bevoegdheden zijn voldoende voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Gemeenten zouden vooral meer moeten samenwerken met politie, justitie en andere instanties. Maar het past volgens de Raad niet om de burgemeester verantwoordelijk te maken voor het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten.

Daadwerkelijk optreden

De Afdeling advisering stelt dat de problemen die gemeenten hebben met het uitwisselen van persoonsgegevens weliswaar serieuze aandacht verdienen, maar dat onvoldoende is aangetoond dat nieuwe wetgeving nodig is. Gevensuitwisseling is belangrijk, maar niet dé oplossing, stelt de Raad. Het komt er vooral op aan dat de instantie die daarvoor het best uitgerust is, ook daadwerkelijk optreedt.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie