Advertentie

Ook politici moeten zich aan gedragscode houden

Gedragscodes voor ambtenaren zouden ook voor politici moeten gelden. Dat vindt Cees Schaap, directeur van SBV Forensics, een bedrijf gespecialiseerd in bestuurlijke integriteit. Aanleiding voor deze uitspraak is het artikel in het Financieel Dagblad van gisteren, waarin ex-gedeputeerde Albert Moens van Noord-Holland de schijn van belangenverstrengeling wordt verweten.

13 augustus 2009
Integer
Moens (GroenLinks) was in 2008 al onder contract bij Econcern, een bedrijf voor duurzame energie, toen hij nog werkzaam was als gedeputeerde. Schaap: 'Als ambtenaren een verplichte afkoelingsperiode van een jaar hebben nadat zij uit hun ambt ontzet zijn, waarom gedeputeerden en ministers dan niet? We moeten allemaal transparant en integer zijn.'

Afzijdig
Moens ondertekende het contract pas op 5 augustus, maar de ingangsdatum was 1 mei. ‘Slordig’ noemt de oud-bestuurder dit zelf. Hij zegt dat hij de begindatum over het hoofd heeft gezien. Commissaris van de koningin Harry Borghouts verdedigt Moens door te zeggen dat deze zich afzijdig hield van besluitvorming over duurzame energie, toen eenmaal duidelijk was dat hij in deze sector zou gaan werken.

Ambtenarenwet
Die gang van zaken deugt niet, zegt Schaap. ‘Je dient elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. En om Ien Dales aan te halen: “Een beetje integer kan niet”’.’ Volgens hem zou voor politici dezelfde norm moeten gelden als in de Ambtenarenwet verankerd ligt.

Afkoelingsperiode
Daarin staat dat ambtenaren verplicht een afkoelingsperiode van een jaar hebben, voordat zij zich weer op hetzelfde vakgebied mogen begeven. Het netwerk en de kennis die ze in dienst van de overheid hebben opgebouwd, mogen ze in die tijd niet aanwenden voor hun eigen bedrijf. ‘Het is niet fair tegenover ambtenaren als dezelfde regels niet ook voor politici gelden’, aldus Schaap. Als er geen integriteitscode op papier staat, moeten bestuurders terugvallen op de achterliggende norm, vindt hij.

Gedragscode
De provincie Noord-Holland bezit wel degelijk een gedragscode voor bestuurders. Daarin wordt geen afkoelingsperiode gespecificeerd voor bestuurders die van baan wisselen. Wél staat er expliciet in dat gedeputeerden (net als raadsleden, duo-commissieleden en commissarissen van de koningin) elke schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden.

 

'Geen verband'
Volgens de provincie Noord Holland houden het tijdstip van de uitvaardiging van de gedragscode in oktober 2008 en van het vertrek van gedeputeerde Moens, twee maanden eerder, geen verband met elkaar. Of Moens’ ‘vergissing’ met de gedragscode in de hand voorkomen had kunnen worden, kon een woordvoerder niet zeggen.

 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter de Pagter / Afdelingsbestuurder Abvakabo
Het tijdstip van uitvaardigen van de gedragscode door de provincie Noord-Holland en het vertrek van Moens is net zo toevallig als het tijdstip van het opheffen van het verbod op de draaideurconstructie voor ambtenaren bij de provincie Noord-Holland en het vertrek van directeur Middelen die voor haarzelf begon. Bij de provincie Noord-Holland is alles toevallig. Ook bijvoorbeeld het ontslag van 300 provinciale ambtenaren en het in dienst nemen van 300 andere ambtenaren evenals het inhuren van honderden externen om de lacunes in kennis op te vullen (door het gedwongen vertrek van honderden ambtenaren met tientallen jaren ervaring).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul van den Eijnden / VVD Fractievoorzitter Schieland en de Krimpenerwaard
Het is ook nooit goed met oud bestuurders. Of ze krijgen gedoe over wachtgeld of gtedoe omdat ze snel een baan aanvaard hebben na hun bestuurdersfunctie. Nog even en Nederland kan door dit gezeur geen bestuurder meer krijgen. Tenzij je een masochistische inslag hebt en het fijn vind in het openbaar geslagen te worden!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans Duijf / Senior juridisch adviseur
Tja, wat zich enkele jaren geleden in Noord-Holland heeft afgespeeld, veroordeelt zichzelf. Wat het artikel betreft, een beetje zorgvuldiger formuleren mag wel. In de Ambtenarenwet staat, anders dan wordt gesteld, helemaal niet dat ambtenaren het netwerk en de kennis die ze in dienst van de overheid hebben opgebouwd na hun vertrek uit ambtelijke dienst gedurende een jaar lang niet mogen aanwenden voor hun eigen bedrijf. De quote die in het artikel aan Schaap wordt toegeschreven, doet hem dan ook onrecht. Ook de CAR (geldend voor gemeentepersoneel) kent geen bepaling die een ex-ambtenaar verbiedt om tegen beloning werkzaamheden voor de gemeente te verrichten. De Gemeentewet (en de modelcode voor bestuurders) kent wel zo’n verbod voor oud-bestuurders. Iets anders is dat een overheid als eigen norm kan hanteren dat zij medewerkers die vertrekken, niet binnen een jaar voor hetzelfde werk als extern adviseur (tegen meer geld) inhuurt. Van belang is dat de desbetreffende overheid een goede afweging maakt vanuit het besef dat geloofwaardigheid en integriteit van de overheid in het geding kunnen zijn en de besluitvorming op basis van een duidelijke en transparante procedure, waarbij de keuze deugdelijk wordt gemotiveerd, laat plaatsvinden. Een mooie aanzet daarvoor is in gemeentelijke gunnings- en aanbestedingsregels voorschriften op te nemen over de positie van voormalige personeelsleden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet Fransen / Medewerker gemeente Almere
Voor de goede orde : het artikel over Albert Moens staat in Het Financieele Dagblad van vandaag, donderdag 13 augustus 2009, bladzijde 2. Dus niet in de krant van gisteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie