Advertentie

Gemeenten voelen zich door nieuw kabinet aan kant gezet

Met de VNG hebben ook de gemeentelijke netwerken G40, M50 en P10 forse kritiek op het regeerakkoord Rutte IV. Vooral de korting op de jeugdzorg, de financiering van de woningbouwopgave en de handhaving van de opschalingskorting valt niet goed.

17 december 2021
Error-shutterstock-112194818.jpg

Net als de VNG hebben ook het stedennetwerk G40, de middelgrote gemeenten (M50) en de plattelandsgemeenten P10 forse kritiek op het regeerakkoord Rutte IV. De G40 en M50 hekelen de korting op de jeugdzorg, de financiering van de woningbouwopgave en de handhaving van de opschalingskorting. De G40-steden voelen zich bovendien aan de kant gezet als uitvoeringsloket en de P10 voelt zich compleet genegeerd. 

Winstwaarschuwing

De steden zijn echter ‘meebepalende’ overheid en dat moet als zodanig geregeld worden, stelt de G40 in een reactie op het woensdag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het stedennetwerk geeft een winstwaarschuwing af, want ‘gemeenten en steden in het bijzonder zijn keihard nodig om de ambities uit het akkoord te realiseren’. Hou ons te vriend, met andere woorden. Dat stelt ook de P10, die het 'onbegrijpelijk' vindt dat het woord platteland niet een keer in het regeerakkoord voorkomt.

 

Gotspe

De G40 en M50 delen de felle kritiek van de VNG als het gaat om de financiering van de woningbouwopgave, de ingeboekte besparingen op de jeugdzorg en het bevriezen van de opschalingskorting. De 1,6 miljard euro voor de woningbouw is een ‘sigaar uit eigen doos’ en met de voorgenomen besparingen op de jeugdzorg vanaf 2024 worden de afspraken tussen rijk en gemeenten – na de uitspraak van de arbitragecommissie − ‘eenzijdig terzijde geschoven.’ Ook de opschalingskorting blijft in de lucht hangen en zal vroeger of later weer worden doorgevoerd. ‘Een gotspe’, stelt de G40. De M50 noemt de 1,6 miljard euro voor de woningbouw − die de regeringspartijen uit het gemeentefonds wil halen en via een specifieke uitkering wil toebedelen aan een aantal gemeenten −, niet alleen een sigaar uit eigen doos ‘maar dwingt gemeenten gigantisch te investeren in plan- en innovatiecapaciteit zonder garanties op een goede afloop.’ In de ogen van de M50 leidt dit tot een ‘oneerlijk speelveld tussen grote en iets kleinere gemeenten.’    

 

Magere hervorming 

De G40 vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat het pleidooi om de Participatiewet te herzien uiterst mager door een nieuw kabinet wordt opgepakt. Er wordt slechts ‘een kleine stap’ gezet. Het blijft onduidelijk of gemeenten basisbanen mogen creëren of dat de regeringsplannen voor extra beschutte werkplekken dit juist onmogelijk maken. Het gereserveerde bedrag van 500 miljoen euro voor de hervorming van de arbeidsmarkt en de extra inzet in re-integratie is ‘een start, maar zeker niet voldoende om tot een noodzakelijke nieuwe aanpak te komen.’

 

Uitvoeringskosten klimaatbeleid

Het stedennetwerk mist in de regeringsplannen duidelijkheid over financiën en instrumenten voor gemeenten om wijken echt van het gas af te krijgen en over te zetten op duurzame energie. De G40 wil daarnaast duidelijkheid over de vergoeding van de uitvoeringskosten van klimaatbeleid voor gemeenten. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft eerder berekend dat gemeenten in de periode 2022-2024 ruim 1,5 miljard euro kwijt zijn aan extra uitvoeringslasten.

 

Gemiste kans 

De P10 vindt het een gemiste kans dat er niet met plattelandsgemeenten is gesproken toen het regeerakkoord werd geschreven. Het coalitieakkoord verhoudt zich bovendien niet tot het noodzakelijke nieuwe elan in de bestuurscultuur en de interbestuurlijke verhoudingen. 'We willen graag samen met het nieuwe kabinet de actuele uitdagingen oppakken. Veel nationale problemen zullen in onze gemeenten worden opgelost want die ruimte zit bij ons', stelt P10-voorzitter en burgemeester van Opsterland, Ellen van Selm. 'Het platteland is onmisbaar voor de realisatie van dit regeerakkoord.'

 

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus / Observant
Geen geld, geen Zwitsers!

Houdt daar aan vast gemeenten, en wees geen uitvoeringsorganisatie van Ollongren
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alex soplantila / burger
Geachte Berduss (Kennert), decentralisatie betekent toch het landelijk beleid van het kabinet uitvoeren? De gemeentes hebben eigen speelruimte, maar de wettelijke uitgangspunten dienen leidend te zien. Daarvoor zijn de financiële middelen bestemd. Niet mee eens, dan actie voeren, ook via de VNG. In de tussentijd moet het werk wel doorgaan: o.a. zorgen dat de burgers of hulpbehoevende geen nadeel ervan ondervinden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Ambtenaar
@Alex Soplantila: Nee, dat betekent decentralisatie juist niet. Decentralisatie is het overhevelen van taken en bevoegdheden naar een lager niveau van bestuur. Wettelijke uitgangspunten moeten inderdaad altijd leidend zijn, maar juist bij decentralisaties moet je die wettelijke uitgangspunten juist zo minimaal mogelijk opstellen. Anders stellen die gedecentraliseerde bevoegdheden juist zo weinig voor.

Anders gezegd: Als je precies wilt voorschrijven wat een ander doet, hoe hij dat doe en wat dat mag kosten . kun je het beter zelf doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Als er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn/komen om wettelijk opgelegde taken uit te voeren is het stellen van prioriteiten urgent en noodzakelijk. Waar niet is verliest 'de keizer' zijn recht.

Maar op voorhand al met de wolven in het bos meehuilen is een slechte raadgever. Zij hebben immers (ook) hun eigen agenda.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de jong / ambtenaar
Ik werk al ruim 30 jaar bij de gemeentelijke overhied. Na elk nieuw regeerakkoord klinkt dit geluid. Gemeenten voelen zich miskend. Maar dat komt vooral doordat ze (VNG, bestuurders, raadsleden, hoge ambtenaren) in hun eigen sprookje van de 'eerste overheid' zijn gaan geloven en daarom denken dat anderen dat ook doen. Er zijn in Nederland maar vier gemeenten die er toe doen en van die vier eigenlijk maar één; de andere drie hobbelen mee. Of te wel: als Amsterdam het niet wil, gebeurt het niet. Voor de rest is het: stil zitten en doen wat je gezegd wordt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerben
Een beetje het jaarlijks terugkerende gevoel van de medewerkers. Weer een jaar zonder CAO en niks met terugwerkende kracht!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
Rutte had nooit, maar dan ook nooit een nieuw kabinet mogen leiden. De man is een psychopatische leugenaar gebleken, die eerder in een GGZ-instelling thuishoort dan in het Torentje. Dat zijn partij, de VVD, maar ook D66, CDA en CU opnieuw met deze psychopaat een regeerperiode zijn gestart, is een dikke middelvinger naar de burgers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
De financiële paragraaf van dit regeerakkoord is op DRIJFZAND gebaseerd. Het gaat uit van 3% economische groei per jaar en 0% rente. HAHA. De FED verhoogt de rente volgend jaar en de ECB heeft geen ruimte. De Euro zit in inmiddels een gestaag dalende trend, we worden met z’n allen dus armer. De kans dat gemeenten gaarkeukens moeten openen voor de armen lijkt mij groter dan dat het kabinet in staat is om dit uit te voeren. Dit kabinet moet bliksemsnel aan de slag met het beperken van dr allergrootste kostenpost: de immigratie. Zowel arbeidsmigratie als andere vormen van migratie. Dat haalt de druk van de bevolkingsgroei en daarmee de druk op de woningbouw en andere dossiers. Doen we dit niet, dan worden we horendol. Woningbouwopgave, infrastructuur aanpassen, duurzaamheidsopgave, we krijgen het niet voor elkaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Het kabinet Rutte is “iets” van plan te doen aan de arbeidsmigratie, maar dan ten gunste van de migrant zelf. Het nieuwe kabinet zal niets doen aan de huidige arbeidsmigratie. Het structureel beperken van de vestiging van internationale distributiebedrijven, het structureel beperken van de land, tuinbouw en vleesindustrie, dat zullen ze niet doen. Er wordt alleen beperkt om de stikstof uitstoot zodanig te beperken dat we weer kunnen bouwen. De arbeidsmigratie en andere vormen van migratie gaan daarom gewoon door. Kijken we naar de opgaven waar Nederland sowieso al voor staat qua duurzaamheid, dan zal de BV Nederland dit zeker niet gaan trekken. De financiële onderbouwing is inderdaad hachelijk gezien de stappen die de FED nu neemt. Of de ECB blijft het huidige beleid voortzetten en we worden met z’n allen armer, of de rente wordt wel verhoogd en de eurozone knalt uit elkaar. Wel interessant dat Kaag straks misschien minister van financiën wordt. Hopelijk is dat al snel “functie elders”.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
@Johan Dank voor de uitleg. Sommigen moeten gewoon niet reageren want hebben geen idee..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie