Advertentie

Provincie Groningen negeert Harens verzet tegen fusie

Het verzet van Haren ten spijt, houdt de provincie Groningen vast aan een fusie van die gemeente met Groningen en Ten Boer. Aansluiten is de enige optie, aldus het provinciebestuur in het herindelingsontwerp.

13 september 2016

Het verzet van Haren ten spijt, houdt de provincie Groningen vast aan een fusie van die gemeente met Groningen en Ten Boer.

Aansluiting enige optie

Dat blijkt uit het dinsdag door Gedeputeerde Staten gepresenteerde herindelingsontwerp. Een zelfstandig voortbestaan van Haren is volgens het dagelijks bestuur van de provincie ‘risicovol’ en – in regionaal opzicht – ‘niet duurzaam’. Aansluiting van Haren bij de gemeenten Groningen en Ten Boer, die al een fusie per 1 januari 2019 voorbereiden, is voor Haren de enige optie, aldus het provinciebestuur.

De gemeente Haren wil zelfstandig blijven. Volgens de provincie heeft een zelfstandig Haren met name niet genoeg financiële ruimte en te weinig bestuurskracht. Wat de provincie  betreft fuseren de drie gemeenten  daarom per 1 januari 2019.

Open en groen

De nieuwe gemeente die na de herindeling ontstaat, met Groningen als centrum, krijgt circa 230.000 inwoners en een oppervlakte van bijna 200 vierkante kilometer. Het moet in de ogen van de provincie ‘een nog belangrijkere rol spelen in de regio, in de provincie, in Nederland en naar Europa.’ Groningen, Haren en Ten Boer hebben eerder aangegeven grote waarde te hechten aan de groene ruimten in de nieuw te vormen gemeente. Zij hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat deze ook op langere termijn open en groen blijven.

Belangen inwoners Haren

De gemeente Haren is het oneens met de opgelegde fusie. Haren heeft wel meegewerkt aan het opstellen van het herindelingsontwerp. Het gemeentebestuur vond het belangrijk dat als zelfstandigheid niet mogelijk zou blijken, er wel een goede basis zou liggen voor een nieuwe gemeente. Maar de gemeenteraad van Haren heeft inmiddels besloten deze medewerking te beëindigen. De provincie beraadt zich nu op mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de belangen van de inwoners van Haren in dit proces wel behartigd blijven.

Ontwerp ter inzage

Het herindelingsontwerp gaat nu naar de drie gemeenteraden en de minister van Binnenlandse Zaken. De drie colleges van burgemeesters en wethouders leggen het vanaf 21 september 2016 acht weken ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Op basis van die reacties stelt de provincie het uiteindelijke herindelingsadvies op aan de minister van BZK.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Teun Juk / Adj. directeur
De CDA-gedeputeerde van Groningen snapt niet dat zijn eigen CDA-achterban dit soort herindelingen niet wil. Schaalvergroting vergroot de afstand burger-politiek en leidt tot meer bureaucratie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Teun Juk. Dan wordt het hoogtijd dat het CDA en alle andere politieke partijen (plucheplakkers) hun beleid eens gaan aanpassen. In deze tijd van digitalisering, robottisering en participatief bestuur is in de nabije toekomst op publiek niveau weinig plaats meer voor personen die nog steeds in 1850 willen leven (het tijdperk van paard en wagen).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk / medewerker div
@Teun Juk; de CDA-gedeputeerde durft in elk geval wel de confrontatie aan met de inwoners. Bij een bijeenkomst in het Postiljon Motel werd hij door meerdere "beschaafde" Harenaars op een schandalige wijze bejegend. Gelukig bleef hij heel geduldig en gaf prima antwoord op alle vragen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie