Advertentie

Haagse trouwambtenaar vecht ontslag aan

Omdat hij weigert homo's te trouwen is een Haags trouwambtenaar ontslagen. Hij spant een rechtszaak aan tegen de gemeente Den Haag.

31 augustus 2012

De ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag die in november werd ontslagen vanwege gewetensbezwaren, stapt naar de rechter. Dat meldde de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) vrijdag. De RMU behartigt de belangen van de man.

In gelijk gesteld

De gemeente weigert de trouwambtenaar weer in dienst te nemen, ook al heeft een commissie bezwaarschriften hem onlangs in het gelijk gesteld. Volgens de RMU heeft Den Haag ,,op geen enkele manier aannemelijk weten te maken'' dat hij niet gewoon in dienst had kunnen blijven. Kort voor zijn ontslag had de man in een interview met Trouw laten weten geen homohuwelijken te willen sluiten.

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Natuurlijk
@ Bas: Een BABS doet het hele trouwgebeuren in veel gevallen gewoon 'erbij'. Het zijn ambtenaren met een andere functie, bestuurders of gepensioneerden die naast hun dagelijkse bezigheden, voor de afwisseling of het zakcentje, zo nu en dan een huwelijk sluiten. Wanneer deze mensen niet met een trouwplechtigheid bezig zijn, worden ze dus ook niet betaald als BABS.Overigens ben ik met je eens dat een gemeente die weigerambtenaren de ruimte geeft, wat dat betreft niet zou mogen discrimineren op geloof/geaardheid/enz. Een christen die homo's weigert moet kunnen, en een homo die christenen weigert moet ook kunnen. Als beide groepen maar kunnen trouwen in de betreffende gemeente...

True
Groot gelijk, homoseksualiteit is een keuze, ABS een roeping.
Mr R.M. Dalmijn
Sinds 1971 zijn wij verlost van art.248 bis SR. Zedelijkheids wetgeving die door sommige leden van het OM en de Rechterlijke Macht fanatiek werd gehanteerd. Oninvoelbaar star en met soms dramatische gevolgen voor leden van de homoseksuele gemeenschap. Het spijt mij dus bijzonder om nu te moeten constateren dat de houding van juist deze groep zo rabiaat onverdraagzaam is jegens de weigerambtenaar. Dat is overigens niet van risico ontbloot. De gevoelens van het gemene volk ten opzichte van het COC bijvoorbeeld ontwikkelen zich niet in een ontspannen richting en er zijn nog steeds weldenkenden die menen dat de pedosexueel een loot van de homo boom is. Laat er ruimte blijven voor het individuele geweten van de ambtenaar.
A. van den Heuvel / Zelfstandig adviseur
@Ra Ik mag toch hopen dat uw opmerking cynisch bedoeld is en u feitelijk het omgekeerde bedoelt.
Criticus - NL
Een gemeente mag niet weigeren, een ambenaar wel!
True
@vd HeuvelNiemand bepaalt de aard en status van mijn seksuele voorkeuren, denk daar maar eens over na.
Martie / Belastingbetaler
Laat die gozer een echte baan gaan zoeken en zich in het aanschijns van de hogere machten in het zweet werken.
Bas / logicus
@Mijndert, als BABS enkel een bijbaantje is van een weigerambtenaar dan zou deze bijbaan moeten vervallen. De ambtenaar behoort zich nou eenmaal aan de wet te confirmeren (daar tekent hij voor) en als op principiële gronden die wet voor de uitoefening van BABS een obstakel vormt dan moet die ambtenaar dat bijbaantje maar beëindigen. Een volledig ontslag als ambtenaar zou dan ook niet gepast zijn tenzij de weigering wordt doorgetrokken in de overige dagelijkse uitvoering van taken. Maar de grondwet is en blijft leidend. Mijn persoonlijke mening of die van wie dan ook doet er niet toe. Wat we ons wel moeten realiseren is dat de maatschappij met intolerantie jegens o.a. homoseksualiteit erg voorzichtig dient om te gaan. Als we het van de relatief kleine groep streng gelovige en extremistische Christenen tolereren dat homos als onrein worden neergezet schept dat ook een precedent voor streng gelovige en extremistische Moslims. Realiseer je goed dat die laatste groep enorm groot is. ZIE EERDER COMMENTAAR. En juist die groep is helaas ook oververtegenwoordigd in de Moskeeën. In Islamitische begrippen is een homoseksueel een afvallige en daar staat doodstraf op. De prediker hoeft maar weinig toe te voegen – een homo heeft geen waarde en is onrein – om een eventuele moord op een homo te rechtvaardigen en niet als zondige daad te verklaren. De Imam hoeft dit niet in de directe zin te zeggen maar de interpretatie is gevaarlijk genoeg. Ik ben zelf geen homo, geen homohater en geen homoliefhebber. Maar iedereen heeft het recht om zonder angst over straat te lopen en om zonder angst of schaamte de publieke domeinen te betreden. Als een gemeenschap risico’s wil nemen moeten ze niet de negatieve consequenties onderschatten.
O. ten Hove
Succes, maar ik weet uit eigen ervaring dar de bestuursdienst van de gemeente Den Haag er niet voor terugschrikt om creatief met de waarheid om te gaan en zeker bij de amabachtsrechter en de crvb in utrecht. In normaal Nederlands zou dat liegen heten, maar dat mag je van de gemeente niet zeggen omdat de gemeente integer is en derhalve niet liegt. De feiten wijzen echter anders uit.En klagen bij de gemeentelijke ombudsman helpt ook niet, want hij is niet onafhankelijk want hij is geen jurist, raadpleegt de bestuursdienst wanneer er juridische vraagstukken zijn en moet na zijn termijn weer terug in de organisatie. Dus hij zit daar voor de BühneTrouwens dat ontslag is onterecht en een Berufsverbot en een inperking van de mening van vrije meningsuiting.
J. den Heijer / Gemeente ambtenaar
Ik ben het volstrekt meer de "kriticus" (1 september 2012) eens. De gemeenten mogen niet weigeren. Een ambtenaar wel.
Bas / logicus
Om de een of andere idiote reden blijft men begrip tonen voor de weigerambtenaar.

Dan moet de wet daar ook consequent in zijn en Christelijke buschauffeurs, trambestuurders, machinisten, piloten, kapiteins toestaan om homoseksuelen of Moslims niet te willen transporteren.

En nog wat verder; ziekenhuizen, huisartsen, zwembaden etc. Net zo lang totdat er weer bordjes hangen in de parken dat de bankjes niet bestemd zijn voor….. Hoever wil men gaan m.b.t. tolerantie van intolerantie? Er is nog genoeg Zyklon B. Of hebben deze Christelijke het woord van God niet goed begrepen? Hebt elkander lief, de andere wang toe keren, respect voor leven, vergeving, etc. De straf voor de zonde is des oordeels Gods. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat weigerambtenaren weigeren een simpele handeling uit te voeren conform de grondwet. En dat kan in een zichzelf respecterende rechtsstaat niet getolereerd worden. Wil de ambtenaar het werk doen, dan doet hij dat. Wil hij het niet dan zoekt hij maar een andere baan. Niets moeilijks aan. Het is per individu een eigen vrije keuze. De kamer heeft zich daar niet meer mee te bemoeien want bij werk weigeren is het een zaak voor politie en justitie.

Bas / logicus
@ mr. M.R. Dalmijn, de Joden tolereerden ook en dachten dat het wel mee zou vallen. De geschiedenis heeft ons het tegendeel bewezen. Deze vorm van Christelijk extremisme tolereren versterkt ook het rechtsgevoel van foute imams die homo’s letterlijk van het dak willen gooien. Er wonen in Nederland bijna 2½ miljoen Islamieten uit de 1e en 2e generatie. De 3e, 4e en 5e generatie vertegenwoordigen er nog eens 3½ miljoen. Over vijftien jaar vormen Islamieten in de Nederland een meerderheid. En dat is een feit dat we niet mogen negeren. Juist daarom zijn nu stringente maatregelen nodig die Homoseksuelen beschermen en om er voor te zorgen dat er ook onder Moslims in de toekomst een draagvlak voor Homoseksualiteit ontstaat. U onderschat het gevaar of sluit er stilzwijgend uw ogen toe. U bekritiseerd de rabiate onverdraagzaamheid naar deze foute BABS. Waar u op hoopt heet: de put dempen als het kalf verdronken is. Maar of Homoseksuelen daar ook op hopen betwijfel ik.
Mr R.M. Dalmijn
Of de anonimus Bas nu echt de nuance van de diverse reacties ziet valt gelet zijn citaten rond Moslims, Zyklon B en getallen te betwijfelen. In elk geval zijn de meest recente cijfers van het CBS aan zijn aandacht ontsnapt. En een factor 6 is in deze ,zelfs voor een Logicus, toch wel substantieel. Overigens is het overal zomaar bijslepen van Moslims, Joden en vermeende intoleranties ook niet van risico ontbloot. Voor velen in deze wereld is de homoseksuele beleving nog immer een stoornis in de groei naar een volwassen sexualiteit. Dat vergt geduld, en begrip voor eeuwenoude culturen en religies. Insinuaties, false feiten, hitserig gedrag en afgeven op mensen hun diepste gevoelens brengt ons niet verder.
Bas / logicus
@ mr. M.R. Dalmijn, mijn citaten hebben niets te maken met afkeer van Moslims zoals u dat vind lijken. Waar ik afkeer van heb is het feit dat er mensen zijn die hun ogen sluiten voor het gevaar dat extremisme met zich meebrengt. Of dat extremisme nu komt van Moslims, Christenen of atheïsten maakt mij (of de eventueel toekomstige slachtoffers )niet zoveel uit. De verwijzing naar het gebruik van Zyklon B ligt niet zover af van het tolereren van onverdraagzaamheid en intolerantie van bepaalde groepen. Een buschauffeur die niet zijn halssieraad zichtbaar meer mocht dragen omdat er reizigers waren die daar aanstoot aan namen. En dan hebben we het over een klein kruisje van 4 centimeter lang en enkel voor enige seconden zichtbaar is bij het binnen gaan van de bus indien men er naar wil kijken. Maar de BABS moet ongestraft het recht hebben om de wet te overtreden? M.b.t. de cijfers van het CBS; deze zijn zeer gekleurd en onbetrouwbaar. In de begin jaren ’70 waren er bijna 12 miljoen Nederlanders. De bevolking bestond toen voornamelijk alleen maar autochtonen. Op school kreeg ik te leren dat de papa’s en mama’s te weinig kindjes maakten ( 0.9 – 1.3 per echtpaar) waardoor er een toekomstige krimp zou zijn in de bevolkingsaantallen. De werkelijk autochtone bevolking is sindsdien ook afgenomen. Daarnaast zijner de afgelopen 2 decennia bijna 1 miljoen autochtonen het land verlaten. Volgens het CBS zijn er slechts 3 miljoen allochtonen. Verklaart u maar de demografische rekensom welke nu ongeveer 10 + 3 = 16.75 luid. Het verschil van 3,75 is te vinden in de 3e, 4e en 5e zelfs 6e generatie die door het CBS als autochtoon wordt aangemerkt. Een ander creatief rekenvoorbeeld van het CBS: Het CBS stelt dat autochtone Nederlanders in de gevangenissen nog steeds de meerderheid (=56%) vormen. Vreemd genoeg geeft een ander CBS onderzoek aan dat 70% van de gevangenen Moslim als geloof opgeeft. Dit betekend niets minder dan dat bijna 30% van de Nederlands autochtone gevangenen zich tot de Islam heeft bekeerd. Ik geloof daar niets van. Dan is er nog een behoorlijk grote groep allochtone criminelen met een Christelijke achtergrond (o.a. Ghana, Latijns –Amerika), Boedistisch of daarop gelijkende geloven uit het Oosten en Hindu’s uit Suriname. Als je de data op integere wijze telt kom je op een heel andere werkelijkheid uit. De leiding van het CBS staat er namelijk bekend om, om een creatieve berekening te hanteren om tot voor de betalende opdrachtgever (van dezelfde of gelijkende politieke kleur) gunstige cijfers te kunnen komen. Nog een foute CBS uitkomst m.b.t. het partijprogramma van de SP: minder werkgelegenheid en een eindje verderop uit het zicht stellen ze dat de files zullen toenemen. Meer dan 90% van de files ontstaan door woon – werk verkeer. Mensen zonder werk hebben minder geld en zullen dien ten gevolge ook minder vaak gebruik maken van de auto. Dus de CBS bewering “toename van de files” is in strijd met “afname werkgelegenheid”. U schreef” Overigens is het overal zomaar bijslepen van Moslims, Joden en vermeende intoleranties ook niet van risico ontbloot. Voor velen in deze wereld is de homoseksuele beleving nog immer een stoornis in de groei naar een volwassen sexualiteit.”. Het gaat hier niet om de wereld maar om Nederland. Waarom zouden we onze Nederlandse positieve vooruitgang terugdraaien, teniet doen, stagneren of helemaal maar afschrijven? U vraagt nogal wat” begrip voor eeuwenoude culturen en religies”. In de Papoea cultuur is het normaal dat de gast slaapt met de vrouw of een van de bijvrouwen van de gastheer. In hoeverre heeft u nog begrip als u straks gasten ontvangt? Vermoedelijk zult u zich dan opeens beroepen op uw persoonlijke of de in Nederland gangbare waarden & normen. De BABS levert een dienst namens de Staat en niet namens het geloof.
Bas / logicus
Als een gemeente goedkeurt en accepteert dat een Christelijke BABS weigert om homohuwelijken te voltrekken dan moet dezelfde gemeente op humanitaire gronden en het gelijkheidsbeginsel ook toestaan dat een homoseksuele BABS weigert om Christelijke huwelijken te voltrekken. De consequentie is dan dat deze homo met behoud van salaris 75% van zijn tijd niet meer inzetbaar is. Geef mij maar zo’n baan.
criticus
@ BBas:

niet praten over iets waar hje geen verstand van hebt. Een BABS krijgt een vergoeding per huwelijk.....
Bas / logicus
@Jan, als je gelijk hebt dan kan de Gemeente een BABS niet ontslaan. Simpelweg omdat deze dus niet in loondienst zou zijn. En dan had deze hele discussie dus niet kunnen bestaan.
Advertentie