Advertentie

'Klacht over etnisch profileren niet serieus genomen'

De Nationale ombudsman onderzocht 159 meldingen van Nederlanders die zich slachtoffer voelden van etnisch profileren, bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur. Ruim drie kwart van hen zegt daarover nooit een klacht te hebben ingediend, omdat volgens hen klagen tegen de staat toch geen zin heeft omdat je niet in het gelijk wordt gesteld.

30 maart 2021
etnisch-profileren---shutterstock-1824434024.jpg

Klachten over etnisch profileren moeten serieuzer worden genomen, anders zorgt het voor een groep cynische burgers die geen vertrouwen meer heeft in de overheid, waarschuwt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een interview met het AD. Mensen die zich etnisch geprofileerd voelen, dienen daar vaak geen klacht voor in omdat ze het gevoel hebben dat dat toch geen zin heeft.

Klagen heeft geen zin
De Nationale ombudsman onderzocht 159 meldingen van Nederlanders die zich slachtoffer voelden van etnisch profileren, bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur. Ruim drie kwart van hen zegt daarover nooit een klacht te hebben ingediend, omdat volgens hen klagen tegen de staat toch geen zin heeft omdat je niet in het gelijk wordt gesteld.

Cynisme
De ombudsman vindt dit cynisme zorgwekkend. ‘Het vertrouwen dat de overheid fouten rechtzet, is kwijt’, zegt hij tegen de krant. Dat hij relatief weinig meldingen heeft onderzocht, maakt volgens Van Zutphen niet uit. ‘Dat zagen we ook bij de toeslagenaffaire. Daar bleken veel meer mensen gedupeerd - waarschijnlijk meer dan 20.000 - dan dat er bij mij gemeld waren.’

Serieus nemen
Volgens Van Zutphen is het niet langer de vraag of de overheid zich schuldig maakt aan etnisch profileren. ‘We weten dat het in Nederland voorkomt. Het gebeurt.’ Volgens hem is het daarom des te belangrijker dat overheidsorganisaties klachten hierover serieus gaan nemen. ‘Als er een andere reactie komt dan 'hoe komt u daar nu bij, wij doen niets fout', dan zijn we al een heel end’. (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ron / Adviseur
Etnisch profileren. Zoveel discussie. Als etniciteit een rol speelt in de selectie dan moet dat uitgebannen worden.

Als het resultaat van een onderzoek is dat een fenomeen vaker voorkomt bij bepaalde etnische groepen dan is dat geen etnisch profileren ( b.v. grotere gezinnen, onderwijs achterstanden, lage inkomens/ uitkeringen en een daarmee verhoogde kans op fraude met publieke middelen in een bepaalde wijk). Er wordt nu te snel gedacht dat er etnisch geprofileerd wordt. In veel gevallen is het resultaat dat bepaalde etnische groepen oververtegenwoordigd zijn. Dat onderzoek moet blijven kunnen. Echter: iedereen loopt hier op dit moment voor weg omdat het een besmet onderwerp is. Daar moeten we mee stoppen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Mij leek de door de ombudsman voorgestelde aanpak dat "de overheid na een klacht moet kunnen aangeven waarom er geen sprake zou zijn van etnisch profileren" in plaats van dat klager moet kunnen bewijzen dat dit wel zo is, niet verkeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
@RonVolkomen met u eens!

Er wordt met zakken vol zout op ruggen rondgelopen en tegelijkertijd bergen eierschalen onder de voeten van uitvoerenden geworpen en allen daarbuiten, die continue een repressieve druk ervaren uit de politiek correcte hoek.Er is na de veel te benepen orde van voor de culturele revolutie, daarna een nieuwe repressieve kleingeestigheid ontstaan, maar nu vanuit de hoek van de "revolutioneren" van toen, of opvolgers.

De veenbrand van Fortuyn is er nog en zeer wel mogelijk uitgebreid als je de uitslag ziet van stembus en waar zetels naartoe gingen.Uitsluitend op een groep, de autochtone groep, staat disproportioneel het mega vergrootglas en objectief en subjectief maakt geen verschil eigenlijk meer. Dat ondermijnt vrees ik het eigenlijke doel van artikel 1 van de grondwet. Geen sociologen in de politiek. Alle groepen worden niet belicht op hun eigen racisme jegens welke groep dan ook, of op andere sociologische onhebbelijkheden. Ik denk dat autochtonen dat ook niet melden als zij racistisch bejegend worden vanuit andere culturele groepen.

Als hun onrecht wordt aangedaan vanuit hele spectrum van ambtenarij, kunnen ze ook niet naar racisme verwijzen.Al met al knevelt die repressieve cultuur de vrijheid van meningsuiting en dat zet artikel 1 juist onder druk! Het eerste was voor Fortuyn een noodzaak voor het doen slagen van het tweede. Net als Rutte recent, kreeg Fortuyn daarop een weerzinwekkende brede vuurlinie voor zich, vanuit fractievoorzitters, de een met nog zwaarder geschut dan de ander. Onnozele zaken worden aangegrepen, om een politieke concurrent of vijand uit de macht te duwen of te houden. Een lang uitgerekte politieke ramp voor het land forceren is van ondergeschikt belang gebleken. Nieuw leiderschap heet dat blijkbaar, met 3 steken in 4de rug van grootste coalitiegenoot. Is de moraal in politiek nou een representatie van bevolking, of andersom?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie