Advertentie

Ollongren negeert wens integriteitsonderzoek fusieproces

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat geen integriteitsonderzoek naar het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel uitvoeren. Ze heeft vooralsnog geen twijfels over het proces en zegt geen formeel verzoek te hebben ontvangen om een integriteitsonderzoek in te stellen. Dat laatste is onjuist.

07 september 2021
onderzoeken---pixabay-1607160-640.jpg

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat geen integriteitsonderzoek naar het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel uitvoeren. Ze heeft vooralsnog geen twijfels over het proces en zegt geen formeel verzoek te hebben ontvangen om een integriteitsonderzoek in te stellen. Dat laatste is onjuist.

Mail

Het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig heeft minister Ollongren op 19 juli een mail gestuurd met als onderwerp ‘verzoek tot integriteitsonderzoek’, stelt een verontwaardigde Jaap van Donselaar van het burgerinitiatief. Een brief met toelichting op dat verzoek was aan de mail aan de minister toegevoegd. De mail en de brief zijn in bezit van Binnenlands Bestuur. Het burgerinitiatief heeft het verzoek maandagavond opnieuw naar de minister gestuurd.

 

Verzoeken

De Kamerfractie van de SP vond dat de wens om een integriteitsonderzoek door minister Ollongren moest worden gehonoreerd, zo bleek uit Kamervragen die Renske Leijten voor het zomerreces aan Ollongren stelde. Die verzoeken kwamen toen nog alleen van het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig en de Gelderse Statenfractie van 50Plus. De Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Eppie Klein stelde direct na het verzoek van het Burgerinitiatief dat daar gehoor aan zou moeten worden gegeven. Daags voordat Provinciale Staten (PS) zich zouden buigen over het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten (GS) stelde Klein dat de ‘intenties en integriteit van alle betrokkenen in dit proces boven alle twijfel verheven moeten zijn’. Enkele uren voor het Statendebat waar de knoop over de fusie zou worden doorgehakt, op 6 juli, stuurde Klein een mail aan alle Statenleden, met het verzoek pas tot besluitvorming over te gaan als de integriteit van het herindelingsproces niet meer ter discussie staat.

 

Geen twijfels

‘Ik vind het belangrijk dat het openbaar bestuur integer te werk gaat’, stelt Ollongren in de maandag verstuurde antwoorden op de Kamervragen van Leijten. Op dit moment heeft ze ‘geen aanleiding om daaraan te twijfelen’. In eerste instantie moet overigens de commissaris van de koning (cdk) beslissen of een onderzoek gewenst is, tekent de minister aan. De Gelderse cdk John Berends zag daartoe geen noodzaak. Ook Provinciale Staten niet, aldus Ollongren. PS hebben tijdens het herindelingsdebat op 7 juli een motie hiertoe van 50Plus, die door de SP werd gesteund, verworpen.

 

Draagvlak

Het college van Scherpenzeel, een raadsmeerderheid en de meerderheid van de Scherpenzelers wil zelfstandig blijven. Het kabinet is in principe voorstander van herindelingen die gemeenten zelf willen ('van onderop’), maar in het beleidskader gemeentelijke herindeling is – bij evidente bestuurskrachtproblematiek – ruimte voor provinciaal ingrijpen. ‘Dat een ruime meerderheid van de inwoners tegen de voorgestelde oplossing van een herindeling is, is een belangrijk gegeven en dient als zodanig in de afweging over de wenselijkheid van de herindeling betrokken te worden’, aldus Ollongren in haar beantwoording. Binnen twee maanden neemt Ollongren een besluit of ze een wetsvoorstel tot herindeling gaat voorbereiden.   

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B. Janssen / Ambtenaar
@Spijker: er is geen absolute wetenschap die zegt wat de meest efficiënte gemeentegrootte is, ondanks de vele onderzoeken. Wat is waardevoller? De tevredenheid van de burger? Het aantal ambtenaren per inwoner? Het benodigde OZB-tarief? Feit is wel dat een dergelijk kleine gemeente het vol beladen gemeentelijke wettelijke karretje zeker niet kan trekken. Daarvoor ontbreekt simpelweg de mankracht. Aan de andere kant het "ontbreekt" een dergelijke gemeente veelal ook aan problematiek die dat nodig maakt. Maar ja het voelt niet altijd eerlijk, waarom zou Scherpenzeel moeten blijven bestaan en wordt Grave evenzo vrolijk opgeheven? Een duidelijke opvatting van provincies en het rijk zou helpen. Maar wie durft dat electoraal aan? En wat doen we dan met waterschappen? Of de provincies zelf? Voer voor vele discussies en onderzoekers, maar zolang visie een olifant is die het uitzicht verpest blijft het bij rommelen in de marge en mag Scherpenzeel verdwijnen of toch blijven. De inwoners zullen er na enkele jaren niks meer van merken mag ik hopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.Pluim
Schandalig dat zo de waarheid wordt verdoezeld!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Ziende blind en horende doof. Hoe vaak moet het nog gezegd en gerapporteerd worden dat gemeenten van deze omvang (ca. 10.000 inwoners) in een digitale en complexe samenleving onvoldoende bestuurskracht kunnen genereren. Laat je niet misleiden door zgn. notabelen die zichzelf vooral belangrijk vinden en veel te graag op het pluche zitten. Onbegrijpelijk dat er ook nog Tweede Kamerleden zijn die zich voor dergelijke karretjes laten spannen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie