of 59281 LinkedIn

VNG wil contributie met 6,1 procent verhogen

Gemeenten moeten rekening houden met een flinke contributieverhoging van hun koepelorganisatie, de VNG. In de concept kadernota 2019 van de vereniging staat het voorstel om de contributie volgend jaar met 6,1 procent te verhogen.

Gemeenten moeten rekening houden met een flinke contributieverhoging van hun koepelorganisatie, de VNG. In de concept kadernota 2019 van de vereniging staat het voorstel om de contributie volgend jaar met 6,1 procent te verhogen.

Uitgangspunt is sinds 2011 om de contributie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te koppelen aan de verwachte ontwikkeling van het nominaal accres gemeentefonds: de hoogte van de contributie stijgt of daalt mee met de ontwikkeling van dat accres, de zogeheten trap-op-trap-af-systematiek.

 

Stijging accres

De fondsbeheerders – de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën – maken de definitieve ontwikkeling van het accres pas bekend in de meicirculaire. Maar omdat er inmiddels een maartcirculaire ligt van de fondsbeheerders, kan met redelijke zekerheid voorlopig worden uitgegaan van een accresstijging met 6,09 procent. ‘De contributie zal in gelijke mate stijgen’, meldt het VNG-bestuur in de concept-kadernota.

Contributievoorstellen worden standaard voorgelegd aan de leden. Dat gebeurt dit jaar op woensdag 27 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering in Maastricht. Wordt voor het jaar 2019 nog gebruik gemaakt van de vaste berekeningssystematiek voor de vaststelling van de contributie, in 2020 gaat een nieuwe systematiek in.

 

Digitalisering

In de nog vertrouwelijke kadernota kijkt het VNG-bestuur ook alvast vooruit naar de beleidsmatige kaders voor 2019.  Inhoudelijk wil de koepelorganisatie de leden vooral gaan ondersteunen op een beperkt aantal grote ontwikkelingen. De aanpak van ondermijning is er daar een van, alsook het aanleggen van lokale databronnen ter onderbouwing van het gemeentelijke beleid. Digitalisering (en de grenzen daarvan) vormt eveneens een thema, evenals het gezamenlijk ontwikkelen van voorzieningen voor gemeentelijke dienstverlening. In het sociaal domein wil de VNG gemeenten gaan ondersteunen in de overgang van een aanbodgerichte naar een meer persoon- en situatiegerichte aanpak. Daarbij zal er meer aandacht zijn voor de relatie tussen zorg en veiligheid. Op het fysieke vlak ziet de VNG een rol in het ondersteunen van gemeenten bij een aantal grote maatschappelijke opgaven, waarbij er twee uitspringen: de druk op de woningmarkt en de klimaatadaptie/energietransitie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door loekoek (vm jur.medew/gsd) op
@Johan-Cees Stams-Dingenouts.
Als het uw bedoeling is de discussie te ondermijnen dan bent u daarin geslaagd. Of is het drankje gisteravond verkeerd gevallen?
Door Johan-Cees Stam-Dingenouts (Burger (Eendragtspolder, Goudswaard, Korendijk)) op
Goede ontwikkeling! Funding reserveren om vanuit VNG, kwetsbare kinderen, senioren en de goede burgers te ondersteunen, begeleiden, beschermen en bewaken tegen die ontwrichtende elementen die zich bezig houden met het verder polariseren en ondermijnen van de samenleving en democratische Rechtsstaat, door hun crimineel en ondermijnend gedrag Deze groep ‘mensen’ voorziet zelfs kinderen van handgranaten, drugs en Kalasjnikov’s met NATO-munitie in de de straten, buurten en wijken van Nederland om hun verdienmodellen met elk geweld (tot op hoogste spectrum) in stand te houden cq uit te bouwen. Waarbij bekend is, aan de hand van voorliggende data, dat zeer hoog risico Burgers en Inwonenden minder dan 1% van de totale bevolking betreft? Innovatie op dat thema kan extra energie dmv in dit geval geld, goed gebruiken. Rijk zou ook bij kunnen dragen is een gedachte hoewel gemeenten via WMO & Jeugdwet natuurlijk verantwoordelijk zijn voor een veilig, en verantwoord pedagogisch opvoed,- en leefklimaat in het (semi-) publieke domein (en in ernstige gevallen, ook achter de voordeur)- of zoiets-
Door Luc Volders (Raadslid) op
Niet doen niet doen niet doen. Er is geen enkel verband tussen de kosten van bedrijfsvoering van de VNG en de stijging van het accres.
De inkomsten van de burgers die uiteindelijk (of in den beginne) het geld bij elkaar gelegd hebben stijgt ook niet met meer als 6%
Door D te N (adviseur) op
Kan mij iemand de relatie uitleggen tussen de kosten van bedrijfsvoering van de VNG en de stijging van het accres? Niet doen dus.
Door K.Schaap (gemeenteambtenaar) op
Misschien kan de VNG bij de c.a.o. voor gemeenteambtenaren ook een dergelijk stijgingspercentage hanteren.