of 63908 LinkedIn

Toekomst Hoeksche Waard in handen GS

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zijn aan zet rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Nu Binnenmaas, Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen en Cromstrijen er zelf niet uitkomen, gaat de provincie de impasse doorbreken.

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland nemen de regie over rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Nu de vijf gemeenten er zelf niet uitkomen, hakken GS voor de zomer de knoop door: herindelen of vergaand samenwerken.

Breed overleg

Alle direct betrokkenen worden de komende zes maanden uitgenodigd voor overleg over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Daaronder vallen in ieder geval de colleges en gemeenteraden van de gemeenten in de Hoeksche Waard, het maatschappelijk middenveld, de bevolking en de overige overheden, zoals buurgemeenten, regio’s, samenwerkingsverbanden en het waterschap.


Knopen doorhakken

Voor de zomer geven GS aan of de bestuurlijke toekomst ligt in herindeling of in vergaande samenwerking. Dit hebben GS in een brief aan de colleges en raden van de Binnenmaas, Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen en Cromstrijen laten weten. Het overleg wordt gevoerd in het kader van de zogeheten open arhi-procedure omdat de Wet Arhi (Wet Algemene regels herindeling) ‘ons de formele rol en kader biedt om betrokken partijen aan tafel te vragen en om de verantwoordelijkheid voor het zoeken en vinden van een oplossing te nemen’, aldus GS in hun brief.


Afzijdig

De provincie heeft zich, volgens afspraak, tot nu toe afzijdig gehouden. De regie om tot een besluit over de bestuurlijke toekomst te komen, lag tot nu toe in handen van de betrokken gemeenten. Hoewel de gemeenten het er met GS over eens zijn dat niets doen geen optie is en dat de gemeenten moeten samenwerken, is er eind december geen unaniem besluit genomen over de vorm waarin die samenwerking gestalte zou moeten krijgen. Cromstrijen, Binnenmaas en Korendijk stemden eind vorig jaar tegen het voorstel tot herindeling. Zij zijn voor vergaande samenwerking. De raden van Oud-Beijerland en Strijen stemden wel voor herindeling. GS hebben eerder aangegeven ‘dat indien geen unaniem besluit van de raden voorligt, de provincie aan zet is om te helpen de impasse te doorbreken’. Dat moment is nu aangebroken.Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door C.F. de Graaf (Consultant) op
Het is helaas een geldkwestie. Strijen en Oud-Beijerland hebben met het oog op de toekomst behoorlijke financiële maagkrampen, die zich straks zal ontaarden in spontane diarree. En bij diarree loop je leeg, dus ook de algemene reserves (€ 23 miljoen)van Cromstrijen, Korendijk en Binnenmaas zullen spontaan leeglopen. De inwoners willen geen herindeling, want die willen juist de politiek en de gemeente dichtbij. Overigens ligt er een Staatsrechtelijke uitslag. Drie gemeenten met 53.000 gemeenten zijn tegen herindeling en 2 gemeenten, de zwakke financiële broeders, met 32.000 inwoners willen graag en liefst gisteren een herindeling. Dus democratisch wordt het een vergaande samenwerking met een eventuele herindeling van onderop. Een andere optie zal opstand en revolutie op het eiland ontketenen.
Door Peter op
Het blijft compleet onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de burgers van de hoeksche waard, hierover wordt heel weinig tot niets gezegd in het onderzoek. Ook de vragen die werden gesteld waren nogal vaag. Waar de burgers zich druk over maken zijn de diensten van de lokale overheden. Dorpen als Heinenoord, Mijnsheerenland etc hebben dit al ondervonden tussen de gemeente Binnenmaas werd gevormd. Er werd het idee gegeven dat er op dorps-niveau voldoende diensten zouden blijven bestaan, maar uiteindelijk zit nu toch alles bij het gemeentenhuis in Puttershoek. Het zou zo fijn als er een helder plan komt, een eerlijk plan, waar precies in staat hoe alle er uit komt te zien. Je kan toch niet verwachten dat iemand uit korendijk even naar putershoek gaat voor een papiertje. Al is de hoeksche waard niet echt groot, de reistijden zijn wel significant. Hiernaast speelt ook nog de financiële aspecten, hoe toevallig is het dat de gemeentes die er redelijk gezond voor staan tegen een eerder besluit hebben gestemd en de overige twee voor. Dit is toch ook een teken aan de want.

Vacatures

Van onze partners