of 59250 LinkedIn

Rekenkamer Arnhem nokt ‘m

De rekenkamer Arnhem bestaat sinds 1 oktober niet meer. De leden stapten op, nadat de gemeenteraad niet toestond dat de rekenkamer nog een onderzoek verrichtte. ‘Zowel voor de gemeente als de rekenkamer heeft het geen toegevoegde waarde meer om als rekenkamer het kalenderjaar af te ronden’, aldus de opgestapte rekenkamervoorzitter Moniek Pieters in een brief aan de gemeenteraad van Arnhem.

De rekenkamer Arnhem bestaat sinds 1 oktober niet meer. De leden stapten op, nadat de gemeenteraad niet toestond dat de rekenkamer nog een onderzoek verrichtte.

De budgettair reeds uitgeklede rekenkamer probeerde een onderzoek op te starten met behulp van een extern bureau met geld uit de bestemmingsreserve van de rekenkamer. Omdat de coalitie dat blokkeerde, hebben de leden besloten dat het geen zin meer had om tot 1 januari 2016 aan te blijven. ‘Zowel voor de gemeente als de rekenkamer heeft het geen toegevoegde waarde meer om als rekenkamer het kalenderjaar af te ronden’, aldus de opgestapte rekenkamervoorzitter Moniek Pieters in een brief aan de gemeenteraad van Arnhem.

 

Politieke afrekening

In april 2014 kreeg de rekenkamer Arnhem via via het nieuws te verstouwen dat haar budget met de helft werd teruggeschroefd: twee ton werd één ton. Ingewijden stellen dat de korting een politieke afrekening was, na een kritisch rapport van de rekenkamer over het gemeentelijk toezicht op woningcorporaties onder verantwoordelijkheid. In het na de gemeenteraadsverkiezingen gesloten coalitieakkoord werd het rekenkamerbudget gehalveerd. Daarop kondigde de voltallige rekenkamer haar vertrek aan, omdat zij zo haar werk niet meer kon doen. Wel nog zouden de leden tot 1 januari 2016 aanblijven om lopende en voorgenomen onderzoeken af te ronden.

 

Verder met raadsleden

Vrijwel gelijktijdig met het blokkeren van een laatste rekenkameronderzoek, stelde de Arnhemse gemeenteraad een raadsvoorstel op waarin wordt voorgesteld om een rekenkamercommissie op te richten met een externe voorzitter en vier raadsleden. Het voorwerk werd gedaan door een speciale raadscommissie. Volgens deze commissie wordt door het instellen van een rekenkamercommissie in plaats van een rekenkamer ‘de betrokkenheid van de raad vergroot.’ Een rekenkamer heeft uitsluitend externe leden en een rekenkamercommissie bestaat uit een combinatie van externe en interne leden.

 

Extra bezuiniging

De Arnhemse rekenkamercommissie kan volgens het raadsvoorstel ‘binnen het huidige financiële kader haar werkzaamheden uitvoeren.’ Het mes gaat in de maandelijkse vergoeding van de voorzitter. Die wordt met 500 euro verlaagd  naar 1000 euro. Verder wordt het aantal werkuren van de secretaris-onderzoeker gehalveerd van een hele naar een halve fte.

 

Plan Plasterk

Dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een wetswijziging wil doorvoeren als gevolg waarvan raadsleden geen zitting meer mogen hebben in een lokale rekenkamer(commissie), neemt de Arnhemse gemeenteraad voor kennisgeving aan. Ongewis is volgens het raadsvoorstel immers wanneer een voorstel met de wetswijziging aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. ‘Naar verwachting zal de nieuwe wet in ieder geval niet eerder van kracht worden dan de volgende raadsperiode. Daarop kan een besluit over de nieuwe inrichting van de rekenkamerfunctie in Arnhem niet wachten’, aldus het raadsvoorstel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart Muurling (oprichter/uitvoerder) op
Het lijkt mij in Arnhem hoog tijd worden voor een Burgerrekenkamer. In Langedijk is sinds eind 2012 de Burgerrekenkamer Langedijk actief. Die werd opgericht door een aantal verontruste burgers. Zij keken met zorg naar de steeds verslechterende financiële positie van hun dorp. Extreem grote grondposities en investeringen vanuit de winst die daarop gemaakt moest worden zorgden daarvoor. De gemeente ontkende de problemen, verklaarde het grondbeleid ‘’vertrouwelijk’’, zei graag te willen samenwerken maar deed dat niet. Met lede ogen hebben wij aan moeten zien hoe Langedijk dieper het moeras in raakte maar geen adequate maatregelen nam de verliezen te stoppen. De beleidsfabriek bleef onuitvoerbaar en kostbaar beleid produceren. Uiteindelijk worden subsidies, tot voor kort kwistig uitgedeeld aan iedereen die erom vroeg, teruggebracht tot bijna 0. Nieuw beleid is daarvoor echter niet ontwikkeld; dat moet nog komen.
Per 1 januari 2015 staat Langedijk onder preventief toezicht van de provincie. Tot eind 2014 is er € 40 miljoen verlies geleden. Langedijk heeft 27.000 inwoners. De Burgerrekenkamer is van mening dat het huidige democratische model in dit soort situaties volstrekt achterhaald is en verlegt zijn inspanningen successievelijk van controle naar veranderen. Wij hebben ons aangemeld bij ‘’Nederland Kantelt’’ en hebben deelgenomen aan de activiteiten van Democratic Challenge, een initiatief van het ministerie van BZK. De Democratic Challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie. Want een zichzelf respecterende democratie doet aan regulier onderhoud. De Democratic Challenge is bedoeld om samen het noodzakelijke onderhoud aan de lokale democratie een flinke impuls te geven.

Ons doel is het idee van burgertoezicht op de besteding van publiek geld breed te verspreiden en de Burgerrekenkamer een legitieme positie te geven in het democratische bestel. Zodat zij gevraagd en ongevraagd mee kunnen praten over de besteding van het geld dat burgers beschikbaar stellen voor het publieke domein. Zie ook www.deburgerrekenkamerlangedijk.nl
Door Jurgen Elfrink (Raadslid) op
Met alle permissie; wethouder Elfrink zat helemaal niet in de rekenkamercommissie, het bestond uit enkel raadsleden, waaronder ikzelf en ik deel wel dezelfde achternaam maar ben dus helemaal geen wethouder. Voorts is er ook geen enkele hoor en wederhoor geweest, kortom een zeer matig stuk met overduidelijke feitelijke onjuistheden.
Door sandra (burger) op
tja eigen vlees keuren is een echte overheidstaak. onafhankelijkheid en transparantie zijn veel misbruikte termen, je zegt het gewoon en dan zou een ander moeten bewijzen dat het niet zo is. Goed op de centen passen en de verdeling ervan, is de belangrijkste overheidstaak die er is. Bezuinig op het station.
Door P.K. Smit (Burger) op
Welk bewijs is nog meer nodig om Rekenkamer onafhankelijk te houden van de raad. Deze raad kan kennelijk de confrontatie met eigen onvermogen niet aan.
Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Terug naar de roots zoals het begon in Arnhem en toentertijd zeer succesvol was, jaren 90. Aardige opsteker voor de discussie in de 2de Kamer over voorstel Plasterk. De gemeenteraad maakt zelf een afweging, helemaal terecht. Rekenkamer is een extra middel binnen het instrumentarium palet van de raad. Serieus budget is nodig, maar wel in verhouding.
Door Hubert (bestuurder) op
Een zichzelf en zijn inwoners respecterende gemeenteraad kiest voor een rekenkamer. Onafhankelijk orgaan waarvan de leden geen rekening hoeven te houden met hun stemgedrag bij bepaaldee kwesties en objectief kunnen oordelen. Een rekencommissie, die muv de voorzitter bestaat uit raadsleden, is als de bekende slager die zijn eigen vlees keurt. Als je daarvoor kiest, dek je jezelf in tegen corruptie, eigen bevoordeling en andere misstanden binnen de gemeentelijke politiek. Een wangedrocht dat veel zegt over die lokale "volksvertegenwoordigers". Plasterk verbied zo'n eng clubje dat ten onrechte de schijn van objectieve controle wekt!!