of 64621 LinkedIn

‘Kiesdrempel nodig tegen versnippering’

Burgemeester Jan Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe pleit voor een kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen. Hij ziet de bestuurbaarheid door de toenemende versnippering afnemen en ziet een kiesdrempel als remedie.

Een gemeentelijke kiesdrempel is nodig om Nederlandse gemeenten bestuurbaar te houden. Dat vindt burgemeester Jan Broertjes van Midden-Drenthe. ‘Straks heb je een personenraad in plaats van een partijenraad.’

Waarom is het volgens u tijd voor een kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen?
‘Mij valt op dat de versnippering en versplintering steeds verder doorzet. Laat ik vooropstellen dat ik geen probleem heb met meer partijen, maar als je het aantal eenmansfracties ziet toenemen, dan komt dat de bestuurbaarheid niet ten goede.’

Waaraan merkt u dat het ontbreken van een kiesdrempel een slechte zaak is?
‘Ik ken een gemeente in het Noorden, Bellingwedde, die dertien raadsleden heeft en waar de grootste partij twee zetels heeft. Als je dan uitgaat van drie wethouders, dan heb je geen echte meerderheid in de raad. Daarbij komt de continue profileringsdrang van partijen. De bestuurbaarheid wordt niet beter. Dat geldt trouwens ook voor provinciaal en rijksniveau. Voor de burger wordt de duidelijkheid ook niet beter. Die snapt er nu niks meer van. Met een kiesdrempel en minder partijen wordt het bestuur voor hen ook helderder.’

En wat merkt u in uw eigen gemeente?
‘Als ik kijk naar mijn eigen gemeente, dan zijn daar acht partijen, straks misschien negen. We hebben drie partijen in het college en vijf kleine partijen met een of twee zetels. Partijen met twee zetels zullen de kiesdrempel nog wel halen, maar voor de eenmansfracties is dat onzeker. Kleine partijen hebben te maken met grote werkdruk. Dat snap ik. Met de decentralisaties komt er nog veel meer bij en wordt het voor hen ondoenlijk om zich gedegen in de materie te verdiepen. Als er steeds meer partijen bijkomen krijg je een schijndemocratie. Het is beter om dan een kiesdrempel in te stellen. Daarmee zijn we in Nederland echt niet uniek.’

Wat bedoelt u met schijndemocratie?
‘Iedereen heeft het gevoel dat het democratisch is dat iedere stroming een kans krijgt en dat de democratie daar zelfs mee is gediend. Volgens mij is het omgekeerde het geval: de bestuurbaarheid gaat achteruit. Machtspolitiek van collegepartijen is dan het verwijt, maar het is echt gemakkelijker besturen met minder partijen.’

Wordt het probleem dan niet automatisch opgelost door herindeling van gemeenten?
‘Ik denk dat je dan nog meer versnippering krijgt. Je krijgt dan partijen als Gemeentebelangen, maar dan nog meer lokaal, Plaatsbelangen inderdaad. Je krijgt dan een belangendemocratie met partijen die alleen nog voor deelbelangen opkomen en niet meer naar het grote geheel kijken.’

Gaat u zelf nog lobbyen voor de invoering van een kiesdrempel?
‘Ik wil het onderwerp van debat maken. Vinden wij de versnippering niet te ver gaan? Je onderscheiden als partij wordt minder gemakkelijk. In kleine gemeenten krijg je straks een personenraad in plaats van een partijenraad. In Almere hebben ze nu tien partijen. Dat worden er straks misschien wel vijftien. Ik moet er niet aan denken. Alleen al de vergadertijd die je dan krijgt.’

Heeft u al reacties gekregen op uw voorstel?
‘Binnen de gemeente wel. Heel voorspelbaar: grote partijen zijn voorstander, kleine niet.’

Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Die denken: de grote partijen gooien het op een akkoordje.
‘Maar dat kunnen die partijen nu ook al doen. Versnippering is onwenselijk. Dat geldt ook voor de landelijke politiek. Dit onderwerp is al aan de orde gekomen bij het Genootschap van Burgemeesters. Ook collega’s zien wel iets in een kiesdrempel.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem van Kooten op
Ligt dit niet besloten in ons staatsrechtelijk bestel waarbij niet op partijen maar juist op personen een stem moet worden uitgebracht. Dat partijen de lijsten opstellen leidt meer en meer tot problemen vanwege de daling van het aantal mensen dat lid is van een politieke partij; de spoeling wordt steeds dunner. Tijd voor een herbezinning? Dan ook de almaar dalende opkomstpercentages betrekken.
Door H. Werkendam (voormalig gemeenteraadslid) op
Het instellen van een kiezersdrempel is van zeer groot belang. Buiten dat het vrijwel ondoenlijk is om als eenmansfractie alle zaken goed te bestuderen en bij te houden, is er ook het probleem van het opleiden van nieuwe leden, dat normaliter door de partijen gebeurd en het vasthouden van bestaande kennis en ervaringen. Een klein aantal eenmansfracties kan verfrissend werken binnen de Raad, maar het moet geen meerderheid worden.
Door Peter Mul op
Aan al die politici en bestuurders, die de woorden 'vertrouwen in de politiek' en 'instellen van een kiesdrempel' in één ademteug durven te zeggen, het zeer vriendelijke verzoek om hun mond te houden om het risico te voorkomen dat ze beschuldigd zullen gaan worden van kiezersbedrog.
Door Andreas Dijk op
Veel versnippering ontstaat pas na de verkiezingen als fracties ruziënd uit elkaar vallen. Zie de PVV in Den Haag. Met 8 zetels in de raad gekomen. En de helft daarvan heeft de fractie verlaten met 2 nieuwe eenmansfracties en 1 aansluiting bij een andere splinter.