of 59082 LinkedIn

Kabinet komt met spoedwet noodmaatregelen

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan NRC.
14 reacties

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan NRC.

Einde aan noodmaatregelen 

De nieuwe wet moet een einde maken aan de, volgens juristen, ‘onhoudbare’, ‘ondemocratische’ en ‘ongrondwettelijke’ noodverordeningen. De daarin vastgelegde maatregelen als het verbod op groepsvorming zonder anderhalve meter afstand te houden, raken de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs. En dat de politie te volle huizen binnengaat, schendt het recht op de persoonlijke levenssfeer.

 

Burgers makkelijker gestraft
Ingaan tegen de Grondwet is alleen toegestaan als het wettelijk is vastgelegd - dat is bij de noodverordeningen niet het geval. De nieuwe wet moet dat beter regelen, waardoor burgerrechten (tijdelijk) ingeperkt kunnen worden. Dat kan betekenen dat burgers makkelijker gestraft kunnen worden als ze maatregelen niet opvolgen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alice la Haye (Al gemeld) op
Ik ben het dus eens met Ben. En Ernst, hou je nu maar buiten de discussie want het wordt lange termijn.
Door Alice la Haye (ZZPer groot vaarbewijs schipper passagiersvaart) op
Ook ik ben al vanaf het begin banger voor de maatregelen dan voor het virus. Als piranha’s houdt de overheid vast aan maatregelen die de grondrechten van ons allemaal schenden. Daarbij angst zaaien onder de bevolking en geen levens redden maar offert.
Onmenselijk vind ik de maatregelen.
Ik hou me eraan, enkel en alleen om al die angstige mensen en hun best doende medeburgers niet te schofferen.
Ik heb er juist veel over gelezen, kaf van koren gescheiden. En mijn conclusie is dat de overheid die nu zóveel heeft vernield, economisch en aan geestelijke en fysieke gezondheid van mensen dat ze voor het gerecht moeten komen om aan te tonen dat er echt zó’n grote dreiging is dat dit gerechtvaardigd is.
Even pas op de plaats, oké, maar dit wordt dictatuur.
Het duurt te lang, het bewijs wordt dunner en dunner.
Door John Bleeker (God) op
Mensen, laat je niet te snel van de wijs brengen. Het is nog altijd zo dat de grondwet heilig is. 'Tis waar dat soms de grondwet in nuance wordt aangepast om een wet die als noodzakelijk wordt gezien aan te kunnen nemen. Maar dat is geen eenvoudig proces en daar wordt niet licht over gedacht. Is dat anders voor de voorstellende partij(en) (denken zij daar wel te makkelijk over?) dan is er altijd nog een oppositie. De democratie in ons land werkt. Niet perfect (dat bestaat immers niet) maar er valt in de regel mee te leven.

Laten we ons nou niet bang laten maken om elke tekst die een te hoog sensatie gehalte heeft..

Als het een onderwerp betreft dat jouw aandacht vraagt, of waar je je misschien zelfs bezorgd om maakt, volg dan de ontwikkeling, lees er over, volg de media. en probeer alles te relativeren.
Daar bedoel ik mee, naar waarde in te schatten. Soms lijken dingen erger dan het in werkelijkheid is. En soms voelen we ons wel genoodzaakt om ons ongenoegen over wet- en regelgeving te uiten. Doe dat ook, direct, door betrokkenen te benaderen, sociale media, en onze verkiezingskeuze.

We leven nog steeds in een vrij land. En ik persoonlijk zie geen bedreiging daarvan. Als je dat wel ziet probeer je juiste informatiebronnen te vinden, en waar mogelijk uit je stem.

Maar alsjeblieft, laat je niet opruien door wilde samenzweringstheorieen of ongenuanceerde berichten van niet-ter-zake-kundigen maar die zich wel zo voordoen.

In de regel werkt de democratie. Soms gaat iets niet ideal, soms worden fouten gemaakt, ook door onverschilligheid (belastingdienst recentelijk bijvoorbeeld)

Maar reden voor paniek of zelfs ongerustheid lijkt mij vooralsnog niet nodig.

John.
Door Jan Smid (functie is onbelangrijk. ) op
Met die nieuwe wet is dus justitiële tweedeling wettelijk verankerd want burgers die in overtreding zijn kunnen makkelijk vervolgd en veroordeeld worden, waarschijnlijk zonder rechter, maar dat geldt niet voor bedrijven als die regelgeving niet naleven?. Het is inmiddels al een zeldzaamheid als bedrijven vervolgd worden en de boetes zijn een lachertje want nog nooit belanden bestuurders in de bak maar krijgen hooguit, net als een kind van 2, een tik op de vingers en dat is het dan.

En beste Ernst, waar kan ik lezen dat de overheid kiest voor de korte termijn en dat de wet voor tijdelijk is, waar staat dat?. Kortom, de zeer negatieve reacties van mensen die twijfelen of de overheid wel het beste met hen voor heeft ,hebben gewoon 100% gelijk.
Door Jack van der Mijn (Sales Manager ) op
Dit kan toch hopelijk niet. Ik wordt hier bang van, dit is je reinste dictatuur. Dit mag nooit gebeuren, wij zijn toch geen NAZI's?
Door Spijker (n.v.t.) op
Het nieuwe normaal is dat Rutte het in communicatief opzicht redelijk goed doet, maar inhoudelijk en beleidsmatig in héél veel opzichten een ramp is.
Door Jaap (Relatiebeheerder) op
@Ben: Ik ben het helemaal met je eens. Keurig verwoord ook. Het zogenaamde 'nieuwe normaal' is niet normaal. Onze democratie lijkt een dictatuur te gaan worden. Helaas zijn er nog teveel Nederlanders die dit niet door hebben.
Door Ben (jurist) op
@Ernst: Iedereen mag zijn stem in een discussie laten horen. U mag dat, maar ik ook. Dus uw suggestie me buiten de discussie te houden volg ik niet op. Juist als er verschillende opvattingen en meningen zijn is er een discussie, niet als iedereen slaafs en conformistisch het met elkaar eens is. En u gebruikt een bekende truc: nergens in mijn reactie heb ik het woord 'belachelijk' gebruikt ten opzichte van de genoemde maatregelen. Ik chargeer een beetje, dat wel, maar dat is omdat de meeste mensen nieteens nadenken over de schade aan maatschappij, economie en burgerrechten. Niet een recht is absoluut maar dat is het recht op levensbescherming ook niet. Dat politie aan de deur komt als mensen een bescheiden feestje thuis geven (ook al zou ik dat zelf NIET doen) moeten we niet normaal gaan vinden. Dat mensen behoefte hebben aan samen komen, fysiek contact hebben en al ondernemend hun geld willen verdienen moeten we niet als iets raars gaan zien. De maatregelen, in welke mate ze ook noodzakelijk zijn, staan toch haaks op de menselijke aard en we zullen ook weer terug naar normaal moeten tzt. Bestuurders hebben nu een macht over mensen die we in een democratie toch als grizelig moeten zien want macht corrumpeert. Met enige distantie en kritisch vermogen kijken moeten we niet verleren. Volgens mij gaan er elk jaar 20.000 mensen dood aan roken en toch verbiedt (naar mijn mening terecht) de overheid het roken niet. Op LinkedIn schreef de SG van Financiën dat zijn vader aan Corona bezweken was. Verder in zijn bericht bleek dat de beste man 97 was en vergevorderde Alzheimer had. Het is heel erg als iemand zwaar ziek op de IC belandt met Corona of als een naaste eraan sterft. Maar het is ook mensonterend als oude mensen sterven zonder dat hun geliefden en kinderen bij hen kunnen zijn. Hoe moeilijk het ook is, we moeten niet alleen met emotie maar ook met nuchterheid kijken naar de situatie. De verhouding tussen maatregel en kwaal moet je meenemen in afwegingen. En nogmaals Ernst waarom geeft u aan dat ik het woord belachelijk heb gebruikt terwijl dat niet zo is? Het is een oude truc om mensen monddood te maken. Ik heb op geen enkel moment de behoefte mensen met een andere mening hen die mening niet te gunnen.
Door Ernst123 (beschouwer) op
@Ben. Je bent jurist, maar een degelijke afweging van rechten en belangen lijkt niet aan jou besteed. Kiezen voor het één betekent nou eenmaal schade aan het ander. Of die afweging in veranderende omstandigheden juist gebeurt, is onderdeel van het maatschappelijk debat. Alle maatregelen die jij beschrijft en "belachelijk" vindt, vertegenwoordigen een (economisch) belang of een recht (op privacy, huisvrede), maar beschermen ook een recht. Het recht op leven/bescherming daarvan door de overheid. Dat heet een dilemma. Degene die alleen naar de nadelen van de gemaakte keuzes kijkt, kan niet omgaan met dilemma's.
De voorspellingen over het aantal doden zijn afhankelijk van precies de factoren en handelwijze van mensen die jij beschrijft (niet/anders ondernemen, niet samenscholen, niet intiem met velen etc). Een overheid die voor de korte termijn kiest voor het het recht op leven en de gezondheid voorop stelt heeft mijn voorkeur en vertrouwen. Daar is moed voor nodig. Wanneer ook weer andere rechten en belangen mogen gelden zal de komende tijd bediscussieerd worden. Hou jij je maar buiten deze discussie!