of 59130 LinkedIn

Integriteitskamer tegen vriendjespolitiek op Sint Maarten

Sint Maarten krijgt een Integriteitskamer. Tot deze algemene maatregel van rijksbestuur heeft de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Sint Maarten krijgt een Integriteitskamer. Tot deze algemene maatregel van rijksbestuur heeft de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Strafbare feiten

De Integriteitskamer krijgt toezichthoudende- en adviserende taken en doet onder andere onderzoek wanneer er vermoedens van integriteitsschendingen zijn. Op grond van die onderzoeken geeft ze ‘dwingende adviezen’ aan de regering van Sint Maarten hoe daarmee om te gaan. Als er sprake is van strafbare feiten, zal er aangifte worden gedaan. Verder adviseert de Integriteitskamer de regering van Sint Maarten over integriteitsbeleid.

 

Corruptie en omkoping

Diverse rapportages over de integriteitsproblematiek op Sint Maarten hebben volgens de ministerraad laten zien dat corruptie, omkoping en vriendjespolitiek in alle lagen van de bevolking voorkomt, ook in het politieke bestuur. Met Sint Maarten was er aanvankelijk overeenstemming om bij wet een Integriteitskamer in te stellen. Maar de regering van Sint Maarten, gesteund door de Staten, heeft die wetgeving uiteindelijk niet willen invoeren. ‘Daarmee is duidelijk geworden dat Sint Maarten niet eigenstandig het voornemen heeft om de integriteitsproblemen adequaat aan te pakken’, aldus de ministerraad. ‘Gezien de ernst van de situatie ziet de Koninkrijksregering zich gedwongen om inhoud te geven aan haar verantwoordelijkheid voor deugdelijk bestuur in het Koninkrijk en de Integriteitskamer via een Algemene maatregel van rijksbestuur te regelen.’

De ministerraad heeft de Algemene maatregel van rijksbestuur voor advies aan de Raad van State gezonden.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alfred op
Misschien heel naief, maar waarom stoten we die eilandjes niet gewoon af? Een en al corruptie en ellende, de persoonlijke vertegenwoordigers ervan in NL zeer hoog in criminaliteits-statistieken in NL en qua begroting waarschijnlijk niet positief bijdragend. Of is er druk vanuit de VS om dat niet te doen? Werkelijk enige valide reden die ik kan bedenken.
Door Opmerker (orig) op
Geloof mij.....de ministerraad kent de kracht van de
Tradewinds niet goed.