De anonieme melding bereikte Krikke niet omdat die door een menselijke fout niet goed was geregistreerd in de politiesystemen. Ook de Haagse politiebaas en de hoofdofficier van justitie waren om die reden niet op de hoogte. De kritische fracties wilden wel allerlei toezeggingen van de burgemeester dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Krikke beloofde te werken aan een verbetering van de crisiscommunicatie en ze zal haar woorden voortaan helderder kiezen.

 

Tientallen meldingen

Ook gaat ze op verzoek van de raad kijken hoe de begeleiding van en toezicht op verwarde personen beter kan. In Den Haag worden jaarlijks tienduizend meldingen over verwarde personen gedaan. Bovendien komen dagelijks tientallen meldingen over mogelijk terrorisme binnen bij de politie, zei Krikke. Die worden volgens haar allemaal goed onderzocht door de politie en waar nodig doorgespeeld aan andere instanties. Het is volgens haar ondoenlijk dat zij alle meldingen onder ogen zou krijgen.

 

Motie van wantrouwen

De PVV heeft vanwege de fouten geen vertrouwen meer in Krikke, maar een motie van wantrouwen kreeg geen enkele steun van andere fracties. (ANP)