of 65101 LinkedIn

Gemeenten dreigen te stoppen met uitvoeren taken

Als het kabinet in het najaar nog geen duidelijkheid geeft over voldoende budget en bevoegdheden voor gemeenten om de komende jaren hun taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren, gaat de deur naar ‘Den Haag’ op slot.

Als er in het najaar nog geen duidelijkheid vanuit het kabinet is over voldoende budget en bevoegdheden voor gemeenten, gaat de deur naar ‘Den Haag’ dicht. Overleggen met het kabinet worden gestopt. Vanaf het voorjaar 2022 gaan gemeenten nieuwe taken, zoals de Omgevingswet en de Wet inburgering, niet uitvoeren. Ze gaan knijpen in de zorg voor ouderen en jongeren.

Te ver

Een motie van die strekking is door 98 procent van de gemeenten aangenomen. Dat gebeurde woensdag tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het VNG-bestuur had positief geadviseerd over de motie, die door Raden in Verzet was ingediend. Uithoorn stemde als een van de weinige gemeenten tegen de motie. ‘De acties gaan te ver en gaan ten koste van onze inwoners’, stelde wethouder Hans Bouma.

 

Opschalingskorting

Er is na het oordeel van de arbitrage weliswaar eenmalig 1,3 miljard euro rijksgeld voor 2022 beschikbaar komen voor de jeugdzorg – naast de al eerder toegezegde 300 miljoen –, maar er moet een structurele oplossing komen, aldus de initiatiefnemers in hun motie. Het tekort op de Wmo – vooral veroorzaakt door de invoering van het Wmo-abonnementstarief – moet door het rijk worden gecompenseerd. Daarnaast moet de opschalingskorting van tafel en moeten gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen.

 

Taken terug

Als kortom bij de kabinetsformatie niet wordt geregeld dat gemeenten via het gemeentefonds structureel over voldoende middelen kunnen beschikken en geen sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en bevoegdheden horen, worden in het najaar alle overleggen tussen VNG en rijk opgeschort. Als in het voorjaar van 2022 over geld en ruimte geen besluiten in de Tweede Kamer zijn genomen, worden taken teruggeven en/of niet aangepakt.

 

Energietransitie

Het gaat onder meer om de Omgevingswet, de Wet inburgering, de bouwopgave en de energietransitie. Gemeenten gaan tevens geen Wmo-hulp meer toekennen aan mensen die de hulp zelf kunnen betalen, stoppen met het onderbrengen van statushouders en niet-urgente jeugdzorg opschorten als het geld op is. De rekening voor urgente jeugdzorg wordt rechtstreeks naar het rijk gestuurd. Als het Wmo-budget op is, worden ook geen Wmo-voorzieningen meer toegekend. Bekeuringen waarvan de opbrengst naar het rijk gaat, worden niet meer uitgeschreven. Het onderhoud van schoolgebouwen gaat de ijskast in. Gemeenten zullen geen begrotingen bij de provincie meer inleveren en geen cijfers meer aan het CBS verstrekken.

 

Vooruit kijken

Het VNG-bestuur erkende dat de 1,3 miljard extra voor de jeugdzorg een ‘eerste grote stap is, maar we zijn er nog niet’, aldus de Rotterdamse wethouder Sven de Langen namens het VNG-bestuur. ‘We hebben stevig onderhandeld en dat blijven we doen. Tot het is geregeld doen we geen stap terug.’ Hij maakte ook duidelijk dat gemeenten niet meer hoeven te rekenen op compensatie van de tekorten op de jeugdzorg tot 2021. Het gaat om zo’n 4,4 miljard euro. ‘Dat is het resultaat van de onderhandelingen. We kijken niet meer terug, enkel vooruit.’ De afgelopen periode hebben diverse wethouders en burgemeesters laten weten wel op de aanvulling van eerdere tekorten te rekenen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Caroline Raat (staats- en bestuursjurist)
Je snapt kennelijk niet goed hoe het werkt:
1. de gecentraliseerde zorg bij het Rijk is in een slechte tot matige staat overgedragen.
2. op de mee overhevelde kosten wordt een zgn. efficiëntiekorting toegepast.
3. er is/wordt onvoldoende rekening gehouden met voldoende indexatie en toenemende zorgvraag.
M.a.w. gemeenten zijn door het Rijk gewoon in het pak genaaid. Zo gaan Overheden in de 21e eeuw dus met elkaar om.


Door Caroline Raat (staats- en bestuursrechtjurist) op
Wel dapper van de VNG: eerst pleiten voor de decentralisaties waaronder jeugdzorg, er vervolgens een potje van maken en dan heel dapper niets gaan doen ten koste van kwetsbare jeugd. Zoals @Annemiek hieronder schrijft: er zijn veel beleidsambtenaren mee bezig, die allemaal een nieuw wil uitvinden. Geholpen door het legioen der consultants en trainers. Conclusie: het rijk (en provincie) moeten de jeugdzorg centraliseren. Dit was geen goed idee.
Door p op
@Roland, dat jij de tarieven hoog vindt, betekent niet dat het geld tegen de plinten klotst.

A. Die tarieven zijn helemaal niet zo hoog. Zijn de integrale kosten. Geen vetpot...
B. Worden ze echt allemaal goed geschreven? Zijn ambtenaren niet goed in (en worden ze vaak ook niet goed in gefaciliteerd)


Door raaf (toetser) op
beter een kalf uit de put redden en reanimeren, dan het laten verzuipen en de bodemloze put proberen te dempen.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Een klein puntje, waar gek genoeg weinig aandacht aan wordt besteed. 'De'ambtenaar bestata iet. We hebben beleidsambtenaren en uitvoerende abtenaren. Volgens mij zit de kneep ook in het feit dat er naar verhouding binnen een gemeente veel beleidabtenaren zijn en weinig uitvierende. Daraom wordt driekwart van de zorg de maatschappelijke ondersteuning en de vieligheid ook over de schutting gekieperd naar de burger. In mijn thuisgemeente zie ik in de HaHbladen veel advertentie van de vrijwillligers organisatie met advertenties voor gratis zorg coaches gezinsbegeleiding, ouderenzorg en administratieve ondersteuning van oudere of minder mondige burgers.. En dan heb ik nog lang niet alles genoemd. Zouden gemeenten niet eens met minder - vaak dure - beleidsmensen toekunnen? Dan hebben ze meer geld voor - meestal goedkopere - uitvoerders. Als die er nu al zijn, worden ze meest ingehuurd en dat kost ook een hoop. De commercie doet niks voor niks: uitzendbureaus, detacheringsbureaus enz. En was de gemeente van oorsprong al geen uitvoerend orgaan? Het beleid berust toch hoofdzakelijk bij het rijk?
Door Roland op
Het geld klotst tegen de plinten. Decentrale diensten zoals bijvoorbeeld een omgevingsdienst hanteren uurtarieven van 100 + per uur bij hun opdrachtgevers.
Door Spijker (n.v.t.) op
Prima actie van VNG, maar de stoere tal is wel erg lang uitgebleven. Gemeenteambtenaren moeten het inmiddels al jaren met een karige CAO doen. Om over gepensioneerde (gemeente)ambtenaren maar te zwijgen: die moeten het al meer dan 12 jaar doen zonder enige aanpassing van de pensioenuitkering (achterstand inmiddels ca. 20%). Wanneer komt de schaapskudde van Rutte eens in beweging?
Door Gerben op
Ze hebben geen keus nu de ambtenaren weghollen naar de particuliere sector. Geen CAO. Geen thuiswerkvergoeding. Geen derde jaar WW en een korting van 10% op je huidige verlofuren. Heel aantrekkelijke werkgever.
Door Gerrit op
Dapper besluit van de gemeenten. En nu afwachten of het VNG-bestuur weer terug komt met minder dan door de 98% van de leden is gevraagd. Het onderhandelaarsakkoord is dus afgewezen. Dat betekent opnieuw beginnen bestuur! En met minder dreigen dan de leden hebben besloten te doen, is de leden in de steek laten.

Jammer dat ambtenaren die de taken van hun gemeente met veel te weinig geld of zonder eigen beleidskeuzes uit moeten voeren dan in plaats van aan hun burgers die daar onder te lijden hebben, weer eerst aan zichzelf danken in plaats van aan die burgers. Misschien is voor hen het advies van HD dan nog het beste!
Door Bertduss (Kennert) op
Onderhandelingen waarbij je (minimaal!) €4,4 mld weggeeft en €1,3 mld terugkrijgt en dus een eerste bezuiniging van €214 mln al accepteert.
Zit de VNG qua onderhandeltechnieken tegenwoordig in de leer bij de Abvakabo of zo?

Vacatures

Van onze partners