of 62812 LinkedIn

Gaswinning onder Loon op Zand mag door

De gaswinning in de gemeente Loon op Zand door Vermilion Energy kan worden voortgezet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart bezwaren van overheden, inwoners en bedrijven tegen het winningsplan ongegrond.

De gaswinning in de gemeente Loon op Zand door Vermilion Energy kan worden voortgezet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart bezwaren van overheden, inwoners en bedrijven tegen het winningsplan ongegrond.

Sinds 1995 wordt gas gewonnen in Loon op Zand. Het winningsplan voorziet in een langere gaswinning dan eerder verwacht, tot uiterlijk 2026. Verder voorziet het winningsplan in het winnen van gas uit nieuw te boren putten vanaf de bestaande locatie of via aftakkingen van bestaande putten. De minister heeft met het winningsplan ingestemd, en daarbij onder meer bepaald dat nog zo’n 450 miljoen kubieke meter gas mag worden gewonnen.

 

Efteling

Tegen het winningsplan waren zeven bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder hen de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Tilburg en de provincie Noord-Brabant, evenals hun colleges van burgemeester en wethouders, het college van Gedeputeerde Staten en de dagelijks besturen van de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en attractiepark De Efteling.

De overheden en de Efteling voerden aan dat de informatie in het winningsplan op een aantal punten te kort schiet en dat er meer maatregelen hadden moeten worden genomen om bodemdaling tegen te gaan. Ook maakten ze bezwaar tegen de methode van gaswinning, via fracking.

 

Bodemdaling

Volgens het winningsplan is de verwachte bodemdaling als gevolg van de gaswinning, in het diepste punt van de bodemdalingskom, hooguit 8 mm. Dat maakt de kans op een door de gaswinning veroorzaakte beving volgens de Raad van State ‘verwaarloosbaar.’ Ook de bezwaren tegen het milieu-onvriendelijke fracking worden van tafel geveegd, omdat het slechts om een zeer beperkte toepassing ervan gaat.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
Ik mag hopen dat er ergens in dit proces een fatsoenlijke vergoedingsregeling voor eigenaren is voorzien voor het geval er toch schade ontstaat aan gebouwen en grond als de bodemdaling het lef heeft zich niet aan de geschatte 'hooguit 8 mm' te houden...