of 59082 LinkedIn

‘Centraal loket voor Europese subsidies’

Bij grote, middelgrote gemeenten en bij provincies moet een centraal loket voor Europese subsidies komen. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in het rapport ‘Met Europa verbonden.’

Bij grote, middelgrote gemeenten en bij provincies moet een centraal loket voor Europese subsidies komen. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in het rapport ‘Met Europa verbonden.’

Het aanvragen van Europese subsidies en het afleggen van verantwoording over de besteding ervan kosten gemeenten en provincies veel tijd. Daarom vindt de Rob het instellen van een centraal loket bij (middel)grote gemeenten en provincies voor Europese subsidies een goede zaak. Voorbeeld is de gemeente Almere, waar voor alle diensten zo’n centraal loket voor EU-subsidies is opgericht. Daarachter zitten gespecialiseerde ambtenaren die diensten van de gemeente alle nodige informatie geven, zodat ze niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

 

Kleinere gemeenten onderling samenwerken

Voor kleinere gemeenten is het instellen van een eigen centraal loket voor Europese subsidies volgens de Rob een brug te ver. ‘Maar in samenwerking met andere kleinere gemeenten in de regio kan het ook voor hen profijtelijk zijn’, adviseert de Raad.

 

Selectief in keuze thema's

Veel tijd en inzet vraagt het lobbyen om de Europese beleidsvorming te beïnvloeden voor decentrale overheden. De Raad bepleit daarom selectiviteit qua themakeuze en vergaande samenwerking tussen overheden met gemeenschappelijke belangen. Een inspirerend voorbeeld is de Regio Randstad. De provincies Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland trekken in dat verband al sinds 1993 samen op richting Brussel.

Volgens Rob-voorzitter Jacques Wallage weten overheden steeds vaker de weg naar Europese subsidiemogelijkheden. Daarbij valt hem wel op dat effectieve samenwerking tussen gemeenten en provincies richting Brussel nog niet in elke regio tot stand is gekomen. Voor alle gemeenten en provincies valt volgens hem veel te leren van die collega’s, die al intensief in Europese kennisnetwerken en andere verbanden samenwerken.

 

Inhoudelijke inbreng lokale overheden

Het advies wordt uitgebracht op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. ‘We zijn er lokaal en regionaal volkomen aan gewend dat VNG, IPO en de Unie van Waterschappen onze belangen in den Haag behartigen. Maar als Europa meer van de burgers moet worden, dan dienen de overheden, die het dichtst bij die burgers staan er ook voor te zorgen dat het overleg op regeringsniveau in Europa meer wordt geschraagd door een inhoudelijke inbreng van het lokale.’

Europa is volgens Wallage simpelweg te belangrijk om aan regeringen over te laten. ‘Daar valt veel te verbeteren. De meest nabije overheid zou daarbij meer de brug tussen Europa en de burgers kunnen zijn’, aldus de Rob-voorzitter. 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door De Klos (altijd) op
Wees blij dat je niet genoemd wordt. Het barst in dit land van loketten en clubjes die mekaar overlappen. Met als kerntaak mensen aan het werk houden en ex-politici aan een leuke, heel simpele maar goed betaalde klus te helpen.Sjakie hoort daar zeker toe.
Door Janet Hidding (Bestuurskundige) op
Jammer dat de waterschappen hierbij niet worden genoemd!