of 65101 LinkedIn

Aanval hoogleraar op SP-afdrachten

Dat stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

De SP-afdrachten aan de partijkas zijn staatsrechtelijk niet in de haak en dienen te worden verboden. Dat stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede en Eerste Kamer maken het salaris van de SP-volksvertegenwoordigers en bestuurders rechtstreeks over naar de partijkas van de SP. De SP-volksvertegenwoordigers krijgen uit diezelfde partijkas een soort samengestelde vergoeding. Die vergoeding wordt op een heel redelijk niveau gebracht omdat gebruik wordt gemaakt van allerlei fiscale constructies, waaronder de fiscale aftrek van de schenking aan de partijkas.

Onafhankelijkheid in gedrang
Via de fiscus wordt volgens Elzinga overheidsgeld gebruikt om de SP aan een flinke kas te helpen voor verkiezingscampagnes en andere activiteiten. ‘Op het eerste oog lijkt de regeling sympathiek. Er wordt flink afgedragen aan de partij en de volksvertegenwoordigers en bestuurders van de SP nemen genoegen met een lager salaris dan andere volksvertegenwoordigers krijgen.’

Toch deugt de constructie volgens hem niet. ‘In de eerste plaats is de afdracht nauwelijks vrijwillig. Bij de kandidaatstelling wordt een cessieovereenkomst getekend die tot de afdracht verplicht. Die cessie (= in dit geval overdracht van inkomen) is staatsrechtelijk ondeugdelijk want in strijd met de publieke orde. Het salaris voor volksvertegenwoordigers is bedoeld om hun onafhankelijkheid te waarborgen. De SP-ers zijn echter financieel met handen en voeten gebonden aan hun partij, waardoor hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Met behulp van dit financiële instrument kunnen de SP-ers binnen de strakke partijlijn worden gehouden en dat is ook de realiteit binnen die partij. Dat overheden meewerken aan deze cessie door het salaris van de volksvertegenwoordigers rechtstreeks over te maken naar de partijkas van de SP is dan ook staatsrechtelijk niet in de haak.’

Fiscale voordelen
Verschillende ministers van Binnenlandse Zaken hebben geprobeerd in te grijpen met als doel om deze cessie te verbieden. Geen van hen pakte door ‘vanwege de partijpolitieke implicaties.’ Een tweede probleem is volgens Elzinga dat de SP op deze manier sterk wordt bevoordeeld door indirecte subsidies van de overheid. Het gebrek aan transparantie ontneemt het zicht op alle fiscale elementen, maar een volksvertegenwoordiger die een lagere vergoeding ontvangt kan profiteren van diverse fiscale voordelen. De overheid loopt dus inkomsten mis, terwijl de SP maximaal profiteert van een regeling die weinig te maken heeft met een vrijwillige afdracht, zoals andere partijen die kennen.

Indirecte overheidssteun
Het geeft volgens de Groningse hoogleraar bovendien ongelijkheid in verkiezingscampagnes omdat de verkiezingskas van de SP door de indirecte overheidssteun altijd de grootste van het land is. ‘Hoog tijd dus om in te grijpen. Het gebruik van een cessie-overeenkomst voor dit doel moet zo snel mogelijk worden verboden. En dus ook de praktijk waarbij de salarissen rechtstreeks worden overgemaakt naar de partijkas van de SP. Als SP-ers op geheel vrijwillige basis de partijkas willen spekken, is dat prima, maar die vrijwilligheid is overwegend afwezig.’

Lees de volledige column in Binnenlands Bestuur nr. 21 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marvin van wensveen (-) op
Afdrachtsregelingen zijn helemaal niet zo gek in de politieke wereld. Zo'n beetje elke grote partij in nederland doet hier aan. Het verschil zit hem alleen in het percentage. Terwijl andere partijen individuele afspraken maken per vertegenwoordiger moet iedereen bij de SP 50-75% van hun salaris afstaan. Dat is berekend een enorm bedrag in vergelijking met andere partijen die rond de 5-10% vragen.
Door G. J. van Dijk (Oud afdelings voorzitter onder pseudoniem ) op
De SP is wel zo solidair dat je alleen als werkloze of als partner van een goed verdiendende je taken als functiedrager (afd. voorzitter oid) of als ambtsdrager kan vervullen. Het is geen sinecure om voor de SP vrijwilliger te zijn, er wordt nogal wat van je verwacht. Het enige solidaire is dat de partij-elite er een goed salaris en idem pensioen aan overhoudt en verder de organisatie prat gaat op vrijwilligerswerk en ondertussen broodroof maatschappelijk aan de schandpaal nagelt. Wat nog het meest kwalijk is: een SP-ambtsdrager niet vrij is van last of ruggespraak maar via die cessie fractiediscipline is opgelegd.
Door Ellen op
Wel sneu voor de SGP dat alle argumenten hieronder (je gaat vrijwillig bij zo'n partij en dus hoeven ze zich tegenover jou niet aan de wet te houden) voor hen niet werkten. Waarom de SP hier al zo lang mee wegkomt (want dit last ik tien jaar terug ook al hier in de binnenlands bestuur) begrijp ik niet. Je kunt moeilijk spreken van SP bashen als zij al zo lang de ruimte krijgen om een constructie te gebruiken die wettelijk niet hoort maar vooral maatschappelijk niet.
Door Arno op
Ik onderschrijf het wat de hoogleraar zegt. De Sp gebruikt belastinggeld van ons allen om haar standpunten voor het voetlicht te brengen. Mao is trots op de mensen die het marxisme volledig onderschrijven binnen het bestuur van de Sp.
Door Gerard Heetman (zelfstandig adviseur politieke ambtsdragers) op
De bewering van dhr. Elzinga dat (in ieder geval) gemeenten de acte van cessie uitvoeren klopt niet. Al sinds het bestaan van deze constructie hebben vele gemeenten aan de VNG gevraagd of men aan deze constructie mocht meewerken. De VNG heeft gemeenten op diverse manieren (ledenbrieven, website, rechtstreekse vragen, FAQ) steeds geadviseerd zich buiten de relatie van een raadslid, wethouder of burgemeester te houden met zijn politieke partij en daarom ook geen acte van cessie te ondertekenen. Dat neemt niet weg, zo is altijd gezegd, dat het de genoemde politici vrij staat (een deel van) hun inkomsten uit dat ambt te doneren aan hun politieke partij. In mijn jarenlange werkzaamheden bij de VNG op het terrein van de advisering van gemeenten en politieke ambtsdragers over de rechtspositie van deze personen, is mij nooit gebleken dat dit advies niet uitvoerbaar bleek en tot fricties met deze politici leidde. De VNG heeft zich, vanuit de opvatting dat gemeenten zich niet moeten mengen in de relatie van een politicus met zijn partij, onthouden van een mening over de door dhr. Elzinga gemelde bezwaren.
(Op persoonlijke titel, aangezien ik niet meer werkzaam ben voor de VNG)
Door kid congo op
..en dat is ook de realiteit binnen de sp zou ik kunnen opvatten als partijdig.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Op zichzelf heeft dhr. Eizinga natuurlijk groot gelijk. Dit soort Oost Europese constructies werkt het ontstaan van ONZUIVERE RELATIES allen maar in de hand. Via een ministerieel verbod op dit soort constructies (cessie van salarisbetalingen) is dit overigens gemakkelijk op te lossen. Een andere mogelijkheid is om politieke partijen de ANBI-status, die zij kennelijk hebben, te ontnemen.
Door P.J. Westerhof op
Artikel 37 lid 3 en 129 lid 6 Grondwet.
'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'?
Door Arjan op
Wat mij het meest irriteert dat is de SP telkens de indruk wekt dat haar politieke ambtsdragers geen zakkenvullers zijn. Tegelijkertijd is de overheid (dat zijn wij met zijn allen) extra geld kwijt door de bijzondere afdrachtregeling van de SP. De gebruikelijke kosten zijn ermee gemoeid en daar bovenop komt de vermindering van de belasting voor de SP-ambtsdragers. De overheid betaalt dus twee keer voor een SP-ambtsdrager.

De SP tilt de overheid ten bate van haarzelf; zij vult haar eigen zakken met gemeenschapsgeld.

Je bent pas een echte idealist wanneer je (een deel van) het geld dat je als ambtsdrager krijgt terugstort in de overheidskas (rijk, provincie, gemeente of waterschap).
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
In mijn voormalig arbeidzaam leven heb ik vele raadsleden en wethouders ontmoet en veelal met plezier met hen samen gewerkt. Een CDA-wethouder van Oegstgeest vertrouwde mij bijv. toe dat ze het zo moeilijk had want ze droeg een groot deel van haar inkomen af aan de partij. Het is dus maar welke constructie wordt toegepast. De fiscale truc van de SP geniet niet mijn voorkeur maar is wettelijk toegestaan. Maar de gelegenheid schept zoals bekend de dief. Degenen die gelegenheid bieden, hebben vaak boter op het hoofd. Wanneer ik een dergelijk verhaal lees dan denk ik aan broodnijd of verkiezingen.

Vacatures

Van onze partners