Advertentie

Nieuwe raadsleden verkijken zich op het werk

Gemeenteraden en gemeenteraadsleden moeten meer tijd besteden aan hun eigen raadswerk in plaats van aan randzaken om een te drukke agenda te voorkomen.

19 oktober 2011

Gemeenteraden moeten meer tijd besteden aan hun eigen functioneren om een te drukke agenda te voorkomen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.

Verwachting
Voorzitter Peter Otten, VVD-raadslid in Zeist, ontvangt steeds vaker signalen van raadsleden dat ze meer tijd kwijt zijn aan raadswerk. Hij merkt dat nieuwe raadsleden zich onvoldoende realiseren wat het betekent om raadslid te zijn, zeker in grote gemeenten. ‘Nieuwe raadsleden hebben soms ook de inhoudelijke verwachting dat ineens heel veel zal veranderen met hun komst. Dat kan tegenvallen.’

Bed&Breakfast
Otten reageerde hiermee op een ludieke actie van  het Enschedese raadslid Niels van den Berg die van het gemeentehuis een bed&breakfast wil maken, omdat hij er zo vaak moet zijn. Van den Berg ziet al zijn raadstijd opgaan aan randprogramma’s, raadscommissies en informatiebijeenkomsten. Hij vindt dit ten koste gaan van zijn volksvertegenwoordigende rol. ‘In deze periode kom ik er niet of nauwelijks aan toe om de burgers met problemen daadwerkelijk op te zoeken en daar baal ik enorm van’, schrijft hij op zijn blog. ‘Het gaat zo niet langer, genoeg is genoeg, en die mening is ook menig collega raadslid toegedaan. Laten we een en ander enigszins behapbaar houden, een uitschieter kan, maar een bed and breakfast in het stadhuis is mijn nachtmerrie. Nee, zet mijn bedje dan toch liever bij de mensen thuis.’

Zapcultuur
Otten merkt dat vooral lokale partijen zich moeilijk kunnen oriënteren op raadsprocessen, omdat ze een minder lange traditie en minder ervaring hebben dan grote landelijke partijen. ‘Je ziet dat raadsleden na anderhalf of twee jaar afhaken.’ Otten ziet het vaker gebeuren en wijt dit aan de tijdsgeest. ‘Als je raadslid wilt worden, ben je daar het jaar ervoor al mee bezig. Bij elkaar ben je dus vijf jaar actief. In het perspectief van jonge mensen die in een zapcultuur leven en naast het werk ook nog een gezin hebben en willen sporten, is dit moeilijk te combineren. Je bent in ieder geval twee avonden in de week bezig met vergaderingen, soms wel drie of vier keer per week. En dan ook nog stukken lezen. Dit staat op gespannen voet met de zapcultuur.’

Bestuurscultuur
Gemeenteraden kunnen hier wel wat aan doen, vindt Otten, door stil te staan bij hoe ze hun werk inrichten. ‘Dat hangt samen met de bestuurscultuur. Sommige fracties houden zich alleen bezig met hoofdzaken, andere hangen in de ombudsfunctie van de loszittende stoeptegel. Maar je moet met z’n allen afspreken welke lijn je kiest.’ Ook de burgemeester en de raadsgriffier moeten dit signaleren en de aandacht erop vestigen. ‘Gemeenteraden en burgemeesters ruimen nu te weinig tijd in om te kijken naar hun eigen functioneren.’

Competenties
De werkdruk zal de komende jaren alleen maar toenemen, verwacht Otten. ‘Met de drie decentralisaties komt nog meer op de raad af. Tegelijkertijd wil het kabinet het aantal politieke ambtsdragers terugbrengen met 25 procent.’ De vereniging wil wel de helpende hand bieden aan raadsleden om beter te kijken naar hun eigen functioneren. ‘Op 12 november houden we ons jaarcongres, waar we een tool presenteren om competenties te meten. Daar komt dan een advies uit. Zo kunnen raadsleden aan hun competenties werken.’

Kaders
De vereniging organiseert ook aparte bijeenkomsten om raadsleden te leren hoe kaders te stellen in samenspraak met de burgemeester. ‘Je moet die samen met de griffie aan het begin van een raadsperiode vaststellen, een eigen programma neerleggen en werken aan je eigen permanente educatie. Burgemeesters en wethouders doen dit al. Raadsleden moeten zich kunnen meten met hen op hetzelfde kwaliteitsniveau.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
Volgens mij is de verzuchting uiting van iets heel anders. Het vergroten van de gemeenten (in taak en bewoners) creert afstand met de burger.

Of je komt niet meer aan de burger toe of je verlist het contact door alleen op hoofdlijnen kennis van zaken te hebben, lastig!

Nieuwsgierig hoe bij de taakverzwaring (meer taken, grotere gemeentes, minder raadsleden) het werk nog gedaan kan worden.

Ik ben bang dat de hobby dan alleen nog voor mesnen met € of tijd is weggelegd. Oftwel niet voor de actieve bevolking
wietse / bel.ambt
gewoon besturen op hoofdlijnen scheelt veel tijd. Raadsleden zijn nog te veel op details gespitst. Verandering van bestuurscultuur brengt je dan vanzelf bij de burgers. Of is drukte een excuus om dit niet te doen?
Jan
Raadsleden moeten hun raadslidmaatschap beschouwen zoals het is: een betaalde hobby. En dus niet zeuren.
Peter van der Vloet / Raadslid VVD
raadsleden moeten leren om keuze's te maken. niet alles willen weten en niet in detail werk verzanden. je taak als raadslid is doelen en beleid vaststellen. gewoon praten met ambtenaren en technische vragen gewoon telefonisch of per mail aan de ambtelijke organisatie stellen. geeft een hoop vrije tijd. aanvullend met een i-pad werken en zie hier een lekenbestuur (want dat is de gemeenteraad) maakt dit de mooiste hobby die er is. En collega raadsleden vergeet vooral niet te genieten.
Oscar Dusschooten / Raadslid VVD Tilburg
Volgens mij zijn raadsleden niet zo aan het 'zeuren' maar zijn het vooral heel erg betrokken burgers die zeer veel tijd spenderen aan de directe leefomgeving van henzelf en van anderen.
De theorie is gemakkelijk maar de praktijk blijkt bijzonder weerbarstig en dat levert een pijnlijke spagaat op: besturen op hoofdlijnen terwijl de burger je vooral benadert op het niveau van de stoeptegel.
Natuurlijk, je moet niet te veel willen weten maar zonder enige dossierkennis ben je in je kaderstellende en je controlerende rol een te gemakkelijke prooi voor wethouder en ambtenaren.
En niemand ligt wakker van de subsidienota en de bijbehorende verordening, tot het moment dat je publiekelijk wordt afgeschoten omdat iemand een 'hele doos papier' moet inleveren voor een kleine subsidie; je doet het niet gauw goed ...
Maar het blijft een fantastische hobby!
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Mijn advies:
1. alleen besturen op hoofdlijnen.
2. je niet met alles willen bemoeien. Voor de stoeptegel e.d. verwijzen naar het bestuursapparaat.
3. je realiseren dat bemoeienis met de publieke zaak/je hobby tijd kost. Je doet het niet voor de money.
4. je realiseren dat besturen tegenwoordig knap ingewikkeld is.
Advertentie