Advertentie

Nieuw kabinet, stop met over schutting kieperen van taken

Een nieuw kabinet moet met gemeenten betere afspraken maken over hun taken en verantwoordelijkheden. Dat stelt het Stedennetwerk G40.

20 maart 2021
shutterstock-contract.jpg

Een nieuw kabinet moet betere afspraken maken met gemeenten over hun taken en verantwoordelijkheden. Te vaak heeft ‘Den Haag’ taken en verantwoordelijkheid bij gemeenten over de schutting gekieperd, zonder de daarbij horende bevoegdheden en zonder voldoende budget.

Tekortkomingen

Alleen met betere afspraken ‘kunnen de wensen en zorgen van de Nederlandse bevolking goed worden geadresseerd’, stelt het stedennetwerk G40 in een verklaring. De (in)formateur(s) voor een nieuw kabinet moeten de huidige tekortkomingen in de relatie tussen gemeenten en kabinet op de agenda zetten, zo luidt de boodschap van de G40. Het nieuw te sluiten regeerakkoord is in de ogen van de G40 een ‘nieuwe kans om het goed te regelen’.

 

Jeugdzorg

Er moet onder meer goed worden gekeken naar de uitvoerbaarheid van wetten. De laatste jaren ‘komt ‘Den Haag’ nogal eens met wetten en regels die in de praktijk niet goed uit te voeren zijn’, aldus de G40. De toeslagenaffaire, woningbouw en drempels voor het midden- en kleinbedrijf geven de G40 als voorbeeld. ‘Het gaat mis of zit vast in de spreekwoordelijke modder.’ Onbestaanbaar vinden de steden het dat het kabinet met nul euro voor de jeugdzorg over de brug komt. ‘Gemeenten kunnen hun inwoners daardoor niet goed helpen.’

 

Bestuurlijke drukte

Gemeenten moeten in staat worden gesteld om hun uitvoeringskracht volledig te benutten; in het belang van alle inwoners en ondernemers. Dit betekent dat de positie van gemeenten moet worden versterkt. Daaruit vloeit voort dat het kabinet budget en instrumenten moet aanreiken ‘om beleid en regelgeving adequaat op regionaal niveau te kunnen regelen.’ De G40 wil af van de lappendeken aan regelingen en bestuurlijke drukte.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Knol / Gemeenteraadslid Duiven
Geachte redactie,

Ik snap dat u de transitie van taken in de afgelopen jaren van de centrale naar de lokale overheid beschouwt als 'over de schutting kieperen'. Zo voelt het ook, maar......

In de periode waarin dit speelde waren de gemeenten, verenigd in de VNG maar al te gretig om meer beleidsverantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van taken die tot dan toe bij de centrale overheid lagen. Daar heeft de centrale overheid mee ingestemd en dan is het niet goed, maar toch heel begrijpelijk dat de overheid dan ook een taakstelling daaran koppelt m.b.t. de financiën? Waarom? Omdat de VNG argumenteerde dat gemeenten als overheid die het dichtst bij de inwoners staat het beste zicht had op de problematiek van hun inwoners en dus veel efficiënter beleid konden voeren? In feite is mijn beeld hiervan dat 'we' als gemeenten 'in het pak genaaid' zijn door de VNG maar omdat de VNG niet anders is dan een overkoepelende vereniging van gemeenten dus in feite door zichzelf.

Ik betreur deze overdracht van taken met name omdat we sindsdien niet meer 1 bureaucratie voor de uitvoering hebben maar ruim 300 bureaucratieën die allemaal zelf het wiel proberen uit te vinden. Dat lukt helaas maar een klein aantal gemeenten binnen hun begroting en dus is het beeld dat de overheid wel taken over de schutting kiepert maar niet of zeer onvoldoende de middelen daartoe fourneert. Dus hoop ik maar dat een nieuw Kabinet in goed overleg met de gemeenten komt met een goede oplossing want het gaat altijd over zorg aan en voor onze inwoners.

Ik vertrouw er intussen ook op dat dit gaat gebeuren maar als 'we' het hierover gaan hebben dan hoop ik dat ook de VNG (lees: de gemeenten) ook zorgen dat de oorzaak-gevolg relatie die aan de basis voor de huidige problemen ligt onderkennen en erkennen. Alleen als dat het geval is kun je namelijk met een nieuw Kabinet praten over de inhoud en mogelijke oplossingsrichtingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Goed idee.We beginnne dan met al die praatclubjes er uit te gooien, die nergens over gaan en het ook niet weten...ja die ja.

En bouwen aan een echt ministerie van BZK, die rechtstreeks de gemeenten betrekt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
van swinderen / nvt
Het zou de G40 niet misstaan om een beetje zelfonderzoek te doen naar hoe ze zelf heeft geacteerd bij de decentralisatie van de Jeugdzorg. De G32/40 was een groot voorstander van de decentralisatie, had weinig behoefte aan doorwrochte financiele analyses want had er groot vertrouwen in dat gemeenten het beter en goedkoper konden doen. Dat blijkt wat tegen te vallen. In reactie daarop stellen dat het rijk iets over de schutting heeft gekieperd tegen de zin van de gemeenten is pertinente onzin.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
M.b.t. eerste alinea:

Dat alleen biedt geenszins garantie op een goede verhouding tussen politiek, bestuur en burgers.Er is een grondige herstructurering van de publieke sector hard nodig, waarvoor Pim Fortuyn al 25 jaar terug pleitte. Eerst herstructureren (grand design) en als dan blijkt dat daar geld bij moet (nadat alle onnodige bureaucratie weggesneden is), moet er geld bij. Uitspraak in het programming van Hennie Huisman in campagne tijd in 2002, tegenover de heer Melkert t.a.v. de gezondheidszorg: u heeft wel geïncasseerd (premie/belastinggeld) maar niet geopereerd (lange wachtlijsten in Paars I en II).Bovendien de kwaliteit van Gemeente als uitvoerder van landelijk geldend beleid, verzekerd moet zijn voor burgers! Bovendien Artikel 1 van de grondwet, wordt door mits-wetten ondergraven in een postzegelland qua grootte. Die lappendeken van verschillende rechten en plichten is bizar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Wanneer er veel beleidsvrijheid is zou de gemeente middelen moeten hebben om regelingen zelf te kunnen betalen. Maar wanneer er weinig beleidsvrijheid is zou het rijk zo fatsoenlijk moeten zijn om de financiering goed te regelen. Helaas wordt dat uitgangspunt onvoldoende gehanteerd. Daardoor ontstaan verschillen in kwaliteit en kwantiteit in de uitvoering van wetgeving die voor een ieder in Nederland gelijk zou moeten zijn. Daar zouden beleidsmakers eens over moeten gaan nadenken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Bij het opstellen van nieuwe wetgeving moet inderdaad veel meer nadruk worden gelegd op de uitvoering. Dit is mogelijk via de opname in de wet van een afzonderlijke uitvoeringsparagraaf (inclusief bekostiging, inspraak lagere Overheden dan wel uitvoeringsorganen). Tijdens de behandeling in de Kamers maakt deze uitvoeringsparagraaf nadrukkelijk onderdeel uit van de beraadslagingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie