Advertentie

'Nederlandse Jihadisten plegen verraad'

Burgemeester Aboutaleb en wethouder Eerdmans van Rotterdam noemen Nederlandse jihadstrijders verraders.

06 september 2014

,,Mensen die oproepen tot een gewelddadige strijd of het afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken, plegen verraad.'' Dat stellen burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Joost Eerdmans van Rotterdam zaterdag in een opinieartikel in dagblad Trouw.

Gevaar voor vrede
Zij vinden dat deze 'verraders' niet alleen de kernwaarden van de democratie verloochenen, maar ook hun (groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante Nederland zijn gekomen of gevlucht om hun kinderen een goede toekomst te geven. ,,Als je er bewust voor kiest om een gevaar te vormen voor de vrede in de wereld, verdien je het om maximaal geïsoleerd te worden'', aldus Aboutaleb en Eerdmans.

Lokale overheid

Ze vinden het terecht dat het kabinet met maatregelen is gekomen om het jihadisme in Nederland aan te pakken. Ze merken wel op dat de lokale overheid daarin een cruciale rol heeft; om radicalisering tijdig te signaleren en te voorkomen. ,,In Rotterdam gebeurt dit via een fijnmazig netwerk van religieuze instellingen, scholen, buurtagenten en zorgverleners.''

Vrijheid van meningsuiting
Haatpredikers zijn niet welkom. ,,Maar helaas ontbreekt het ons aan juridische middelen om ze tegen te houden. ,,We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij met de vraag waarom er iemand wordt uitgenodigd die haatzaait? Wat ons betreft kom je niet weg met het argument vrijheid van meningsuiting.''


Megafoon

Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtengoed van IS en het voeren van een gewapende religieuze strijd, schrijven de bestuurders. Maar daarentegen mag juist die meerderheid binnen de moslimgemeenschap zich vaker laten horen. ,,Juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen.''

Wrijving
Eind september wordt in Rotterdam een conferentie gehouden over de invloed van internationale conflicten­­ op onze samenleving. Daarvoor is ook de moslimgemeenschap uitgenodigd. ,,Daar mag het verbaal best stevig aan toe gaan, want zonder wrijving geen glans.''

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Max
Ha,ha,wat een onzin/leugen van Abutaleb...Islam is een dodelijke infectie, die de aarde al meer dan duizend en vierhonderd jaar bestrijdt.De Islam heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad.Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld...De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen in dar al-Islam.En het is de plicht van IEDERE MOSLIM om dat doel te steunen. Wie dat niet doet is een afvallige.”De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran soera 2, vers 216).Er is geen sprake van eigen keuze. …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderwor-pen worden aan de islam en de Sharia.De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld te onderwerpen aan de islam....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Jorein Versteege. Zijn deze twee meiden nu ook landverraders omdat ze een bezettingsmacht steunen die 1.900 Palestijnen vermoord heeft? =Telt u daar het aantal interne moorden enz. bij op en u komt op een veel hoger aantal. Vast ook de schuld van Israël. Als u tegen mijn schouder duwt, duw ik terug. Actie-reactie, oorzaak-gevolg. Ik ken uw leeftijd niet maar het klinkt allemaal erg onbezonnen. Laten we bij de zaak in Nederland blijven, dat is al moeilijk genoeg. Verderop moet men zijn eigen problemen oplossen als dat tenminste de wens is. Vaak krijg ik nl. de indruk dat de "Palestijnen" door hun broeders worden misbruikt, maar dat moet je willen zien en is toch echt hun probleem.Laten wij onze eigen problemen maar zien op te lossen. Gezien het aantal "migranten" enz. mag je nl. stellen dat ontwikkelingshulp en andere vormen van geld-smijterij niets hebben opgelost. dat wordt zelfs vanuit Afrika erkend.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marjorie Rensen
Je kan de gematigde moslims en

radicaal Moslims gemakelijk scheiden. The radicalen screewen "Allahu akbar". Tevens hebben zij de onbeschaaamd vermetelheid om onze democratie te gebruiken om openly onze westerse cultuur te vervloeken (terwijl zij profeteren van onze faciliteiten). Het zijn deze mensen die de vreedzaamheid van Islam ter discussie brengt. Het zou het beste zijn om dede radicallen op te zoeken bij demonstraties en te arresteren (deze mensen zijn degene die moet via de AIVD onderzocht moet worden) Als deze mensen inderdaad een gevaar voor Nederland zijn moeten zijn uit land gezet worden. Dit is niet alleen nodig voor de allochtone maar ook de Allochtoon. Enige burger die deze personen beschermen zijn landverraders! that defend them are accepting vernietiging
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
1.@keijzer In uw eerste bijdrage richting Jantje: In Duitsland is er nu gedoe om fundamentalistische Moslims die met hesjes met sharia polizei lopen. Dat is in het Verenigd Koninkrijk (veel Paki's)al jaren zo.Ik merkte dat al bij mijn eerste bezoek in 1975 gevolgd door meer dan 40 bezoeken aan mooi maar bezet Engeland. (deel 2). U schrijft:Dat Poetin als autocraat van het grootste land op aarde en diens megagrote legermacht Oekraïnes soevereiniteit omver walst en veroorzaker is van 2000 doden en die van een passagiersvliegtuig. - Dat van MH17 is nog nooit bewezen en zal ook onder die onderste steen blijven. Per saldo is Oekraïne zijn eigen rechter in deze met vetorecht en Nederland heeft zich voor het karretje met een juridisch onoplosbaar probleem laten spannen.De Nato (lees VS) heeft in tegenspraak met de afspraken Reagan -Gorbatsjov, ondanks afschaffing van het Warschaupact, door expansie inmiddels Rusland via bases in omliggende landen nagenoeg omsingeld. Oekraïne is een VS-speeltje en Europa moet daar voor bloeden. Net zoals Europa moet bloeden voor wat men nu migratie noemt, veroorzaakt door de diverse door de VS en S-Arabië aangewakkerde oorlogen. De moslims worden misbruikt door hun eigen mensen. Helaas (keijzer) u laat de VS, de enige macht die ooit atoombommen gooide, onterecht buiten beschouwing. Het gaat om macht van de VS die de hegemonie dreigt te verliezen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
2.@keijzer. Meer lezen dan enkel de NRC of de VK is aangewezen.Blind tegen Rusland ageren, dat de Krim met instemming van het volk terughaalde, brengt WO3 enkel dichterbij. U stelt: Als het tij keert worden de bakens niet,of laat, of te laat verzet. U toont zich een schoolvoorbeeld waarom dit nooit vroegtijdig gebeurt. Dit geldt evenzeer voor u beste keijzer. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Nepnieuws heeft ook in Nederland al lang intrede gedaan. Dat geldt niet voor de bijdrage van Max ( gebaseerd op de koran een eeuwenoude overlevering) inzake Dar al-harb en Dar al-islam. Onze naieve christelijk wangtoekeerders waarden zullen het afleggen tegen ook de angstige islamiet die met de dood wordt bedreigd door zijn broeders en zusters en dus zal moeten meevechten. We hebben een nieuw Wenen enz. nodig maar het lijkt al te laat te zijn door onze eigen dommigheid en het spel dat over onze ruggen wordt gespeeld. Dat gebeurt echt niet enkel bij Islamieten.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@allemaal. http://www.tref.eu/nl/overzicht/midden-eur-rusla … De dinsdag vrijgegeven documenten (hier te raadplegen) uit Rusland, Frankrijk, Duitsland en de VS onderstrepen die beloftes. nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/thumbnails/image/4_1.jpg De uitbreiding kwam toch, na het besluit van president Bill Clinton in 1994 om de Alliantie levensruimte in het oosten te geven, en na de opname in de NAVO van de Visegradlanden (Polen, Hongarije, het toenmalige Tsjechoslovakije) in 1997 in een stroomversnelling. Gorbatsjov heeft altijd gesteld dat de Sovjet-Unie in ruil voor haar fiat voor de Duitse hereniging de garantie (in het bijzonder op 9 februari 1990 van toenmalig VS-minister van Buitenlandse Zaken James Baker) kreeg dat de Noord-Atlantische alliantie “geen duim” (not an inch) naar het oosten zou opschuiven. Die belofte is weliswaar nooit op schrift gesteld, wat Gorbatsjov later op het verwijt van verregaande naïviteit kwam te staan. Nochtans waren er, zo blijkt uit de documenten, velen die Moskou destijds geruststelden: naast Baker (VS-Buza) en Woerner(Navo) waren dat onder andere VS-president Bush senior, de Duitse bondskanselier Helmut Kohl en zijn buitenlandminister Hans-Dietrich Genscher, de Franse president Francois Mitterrand, de Britse premiers Margaret Thatcher en John Major en CIA-baas Robert Gates.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mae
mensen met zulke teksten als http://canvasfoto.nl/ moeten toch gewoon met verdacht zijn en dus moet de politie of het leger hier gewoon meteen mee afhandelen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jorein Versteege
Verraad?? Nu is het opeens verraad! Nederlanders die voor de buitenlandse strijdkrachten vechten worden nooit verraders genoemd, behalve als het gaat om moslim extremisten. Dan heb je ook nog het ( niet in het nieuw gekomen ) verhaal van Cathy en Chamoetal, die voor de Israëlische bezetters gingen vechten. Zijn deze twee meiden nu ook landverraders omdat ze een bezettingsmacht steunen die 1.900 Palestijnen vermoord heeft?Ook het verbieden van de islamistische vlag is echt door en door fout. De vlag van de islamieten wordt ook gebruikt door Saudi Arabië, gaan we hun vlag ook verbieden?De manier waarop politici omgaan met deze zogenaamde Jihad gezinnen is echt weer typisch. Terwijl Nederlandse meisjes zoals Cathy en Chamoetal mogen gaan doden voor Israël, doet Nederland alles in haar macht om moslims tegen te houden om naar het Islamistische Kalifaat te reizen. Hoe hypocriet kun je zijn!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Het kabinet en sommige burgemeesters zetten aan tot racisme. Door de opstelling die ze nemen en het noem van jihadouders en jihadkinderen wordt een onderscheid gemaakt waarvan je niet eens weet of het klopt en waarop veel mensen die iemand zien waarvan ze vermoeden dat het een moslim is, zullen discrimineren. Nederland gaat op naziDuitsland lijken. Met deze houding, en door mensen die islamitisch zijn al op voorhand te discrimineren druk je veel sneller mensen de radicale kant op., Slechte en zorgwekkende ontwikkeling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Jihadisten plegen geen verraad aan hun religie en dat is moeilijk te vatten voor maakbaarheidsideologenals Aboutaleb en Eerdmans.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Verreweg de meeste moslims staan niet achter het extremistische gedachtegoed in de koran zegt men, is dat eigenlijk ooit onderzocht?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
deel 1

@Door Jorein Versteege op 6 september 2014 12:20U ziet dus geen enkel onderscheid tussen een door de VN erkende terroristische organisatie als Hamas, of een overtreffende trap daarvan, Isis, met Nederlanders, die eveneens een Israëlisch paspoort hebben?De VN erkent het recht van Israël zich te verdedigen. Hamas laat de Palestijnse Autoriteit volkomen links liggen. Daar horen we mensen als u niet over. Hamas voert openbare executies uit en wat al niet meer om de eigen mensen in Gaza, met of zonder propaganda te onderdrukken. Voert oorlog met steeds zwaardere raketten vanuit dichtbevolkt gebied. Gebruikt dus burgers als schild.Die doen dus hetzelfde als die nuttige idioten van Poetin, in die zogenaamde republiek in Oost Oekraïne. Eigenmachtig een staatje in een staat maken en geheel naar eigen goeddunken, zowel wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht zijn en vrijheid van meningsuiting of oppositie uitsluiten. De zwijgende meerderheid daarbij, zwijgt en stemt dus toe. De Russische orthodoxe kerk steunt de psychopathische expansiedrift van Poetin, precies 100 jaar na WOI, om te pokeren naar WOIII, met nu een al even verdeeld en zwak reagerende EU, als destijds ook gold met struisvogelpolitiek t.o.v. Hitler! De vervolging van Joden in Europa begon in Tsarentijd al in Rusland.Er zijn beelden van Hamasleden mevrouw, die een lijk achter een motor aanslepen en onlangs nog openbare executies op beeld als waarschuwing. Deze terroristische organisatie vormt de cipiers van wat men pleegt te noemen de openlucht gevangenis Gaza. De directeur zit machteloos in Ramallah. Journalisten krijgen nooit oppositie te horen of te zien in Gaza. Vreemd he? Dat zijn dus de levensgevaarlijke buren van Israël.Er zijn eerdere momenten in de geschiedenis geweest waarbij Palestijnse Moefti een twee staten oplossing hebben geweigerd. Er zijn wel 2 oorlogen sinds de oprichting van Israël gevoerd door omliggende landen tegen Israël en dus niet door Israël begonnen.Zelfs de Britten konden tijdens hun VN mandaat na instorting Ottomaanse Rijk het geweld in Palestina niet onder controle krijgen en gaven het op.

Het probleem is sinds de verdrijving van Joden uit de oude stad (met plunderingen en vernietiging van bijna alle synogogen door Jordaanse leger - en vervolgens daarop de verdrijving van Palestijnen uit Joods woongebied buiten de stadsmuur - dus geen spat verbeterd.Hamas is niet meer dan een gevaarlijke tak aan dezelfde boom, die de Joden niet dulden in Palestina.Het Ottomaanse Rijk hield 100 jaar terug op na 400 jaar Islamitische overheersing en sinds de opkomst van de Islam met annexatie van Joodse heilige plek, de Tempelberg. Men bouwde Islamitische heiligdommen daarop. De huidige ellende is niet het gevolg van Joodse agressie in eerste instantie in land van oorsprong, als je de geschiedenis even wilt terugdraaien, maar van Palestijnse kant. Je hoeft zelfs maar tot 100 jaar daarvoor terug te gaan. Daarvoor was Jeruzalem en Palestina onderhevig aan barbaarse veroveringen. De Heiligste stad op aarde heeft de meest bloedige historie dan welke stad dan ook. Meer dan 3000 jaar terug gaat de Joodse geschiedenis daar terug en anders dan de latere monotheïstische religies, geen behoefte om niet etnische Joden de Joodse religie op te dringen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
deel 2 (@Jorein VersteegeDan wordt in de huidige conflicten het begrip proportioneel steevast weer door mensen als u erbij gesleept. Hamas geeft niks om slachtoffers onder eigen bevolking. Het negeren van een bestand toonde dat overduidelijk aan. Die grote aantallen slachtoffers komt hun propaganda geweldig uit. Hoopten door te gaan tot internationale gemeenschap het grote aantal doden in Gaza niet meer aan zouden kunnen en Israël onder druk zouden zetten om Hamas vrij in- en uit Gaza te kunnen laten gaan, om hun uiteindelijke agenda (vooraan de vernietiging van Israël) veel gemakkelijk uit te kunnen voeren. Zo gek was de VN nou net niet.Dat Poetin als autocraat van het grootste land op aarde en diens megagrote legermacht Oekraïnes soevereiniteit omver walst en veroorzaker is van 2000 doden en die van een passagiersvliegtuig, is geen aanleiding om het over proportionaliteit te hebben, terwijl de Russen geen enkele raket op hun grondgebied hebben gekregen van Oekraïne. Hoe is het mogelijk dat die propagandamachines zo uitstekend werken van Poetin en die van Hamas, dat u met een reactie komt over twee Nederlandse Joodse jonge vrouwen die het land van hun andere paspoort willen helpen verdedigen. Wordt Marokko bedreigd volgens u? Of Turkije ( trouwens ook met een steeds meer grensverleggende Poeteriaanse leider)? Uw vergelijking slaat dus kant noch wal mevrouw!Poetin is voor 2000 doden in Oekraïne rechtstreeks verantwoordelijk. Oekraïne heeft geen enkele oorlogshandeling richting Rusland gepleegd. Wederom in herhaling een dictatuur of autocratie, die zijn gang gaat, met propaganda en repressie media en protesterende burgers. Zelfs anno 2014 de bevolking nog achter zich weet te krijgen. Dat de kracht van propaganda sinds de jaren 30 van de vorige eeuw nog even krachtig werkt is onthutsend, internet ten spijt. Propaganda blijft het grote gevaar voor de stabiliteit in Europa. Met de import van een nieuwe (en imperialistische) religie, waarin het Humanisme nog niet goed is doorgedrongen, is het probleem ernstig vergroot. Ook hier zwijgt de zwijgende meerderheid, behalve dan als Wilders wat roept, of er in Gaza weer oorlog wordt gevoerd.Want of het nou in Palestina is, in de Krim, in Oost Oekraine, relatief kleine groepjes fanaten kunnen enorm veel ellende uitrichten en wereldoorlogen triggeren.

Expansie psychopaten, wel of niet religieus gemotiveerd, vormen nu een groot gevaar in Europa en daarbuiten. Het is hemeltergend dat weer op dit continent een wereldconflict in de steigers wordt gezet door Poetin, terwijl wereldwijd religieuze barbaren huishouden en met steeds gevaarlijker wapentuig.

Atoomoorlog zullen die ook niet schuwen. Elk middel heiligt bij die fanaten het doel. Poetin en zijn entourage zijn ondertussen bezig hier het continent te destabiliseren om een paar meter meer grondgebied erbij te peuteren t.o.v. het immense land wat ze al hebben en dat gesteund door hun kerkleiding.Het vasthouden tot het uiterste, zoals u doet, in uw oneindige begrip voor de ondermijning van de liberale democratie, doet de liberale democratie in West Europa, in het eigen liberale democratische bad verdrinken.

Extremistische groepen, de Poetins en Assads van deze wereld, doen niet aan Geneefse conventies. Dat is de “zwakte” van allen wie fair play nastreven en ook verplicht worden - en de “kracht” van allen, die dat niet zo willen spelen en zich door niets en niemand iets laat verplichten! We verplichten ons aan oude internationale afspraken in geheel andere tijdsomstandigheden. Als het tij keert worden de bakens niet,of laat, of te laat verzet. U toont zich een schoolvoorbeeld waarom dit nooit vroegtijdig gebeurt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
Door Jantje op 6 september 2014 12:39Racisme? U moet een en ander wel goed onderscheiden!

Racisme heeft te maken met hoe je geboren bent: man, vrouw, hetero of homo, etnische groep. Kortom zaken waar je als mens geen invloed op hebt bij geboorte.

Een levensovertuiging heeft niks met racisme te maken. Dat is de keus van je ouders en als je volwassen bent maak je een eigen keuze of niet.Het gaat om de Waarden hier van de staat, verankerd de grondwet hier. Als die ondergeschikt wordt geacht aan de Godheid van welke voorkeur dan ook, is het gedaan met de westerse Humanistische Waardenstaten.Ataturk heeft om een goede reden religie en staat gescheiden en nu is een Turkse president bezig religie en staat onder een dak te forceren, zoals men in Islamitische landen gewoon is. Dat leidt altijd naar repressie binnen zowel eigen religie, maar nog meer naar die van andersdenkenden. Er wordt al jaren voorspeld dat er spoedig geen Christen meer woont in het Midden Oosten. Dat zie je steeds meer voltrekken.Waarom komen mensen hier zich vestigen, of willen die blijven, als er genoeg Islamitische landen zijn en zijzelf, openlijk of niet, de Westerse Waardenstaat ondergeschikt achten aan hun interpretatie van een heilig boek? Dan deel je wel op zijn best een taal, maar niet de waarden in een staat. Dat gaat subiet fout.Met de immigratie is er een enorme gemakzucht geweest om niet pal voor die Humanistisch Waarden hier te staan, die verankerd zijn in onze grondwet en aan het Nederlands paspoort gebonden is. Een paspoort verkrijgen, daarop gebaseerd had moeten zijn. Daarover verbijsterde zich Fortuyn 20 jaar terug al. Moet je filialen hier van Turkije en andere landen krijgen? Waar presidenten en koningen van landen van herkomst hun invloed op willen uitoefenen, zoals Poetin dat wil op alle etnische Russen en Russisch sprekenden buiten Rusland? Zoals Erdogan integratie van Turken in landen buiten Turkije niet wil? Turken hoeven de Nederlandse taal niet te leren. Gebaseerd op een overeenkomst van 50 jaar terug, toen Turkse gastarbeiders na een half jaar of zo weer zouden terugkeren? Nog niet zo lang terug is dat met succes door Turkse organisatie herbevestigd gekregen bij de Raad van Staten. Wat is een staat als je de landstaal niet deelt?Het paspoort van land van herkomst voor velen (hoeveel?) hun belangrijkste paspoort is? Eerdmans is een Fortuynist van het eerste uur. Fortuyn heeft voor de huidige ontwikkelingen volop gewaarschuwd, maar dat was bij de politieke concurrenten aan dovemans oren.Politiek en bestuur vertrouwde naïef en blind op integratie van alle nieuwkomers in onze Waardenstaat en wat het Nederlandse paspoort vertegenwoordigt. Bij de opkomst van Fortuyn als politicus was het al 5 voor twaalf. Nu is men eigenlijk te laat (steevast altijd weer het wal keert schip beleid). Het had van begin af aan het beleid moeten zijn dat niemand een paspoort krijgt die de Waardenstaat hier niet deelt. Nu wordt "redden wat er te redden valt", als repressie ervaren, niet proportioneel en ga zo maar door. Het grote algemene belang is zolang uit beeld geduwd, dat individueel niveau altijd prioriteit krijgt op de al of niet gedateerde goudschaaltjes van onze Waardenstaat. en daar wordt dan ook fors gebruik van gemaakt. WO II wordt onmiddellijk als referentiekader daarbij gesleept.De Westerse Waardenstaat kan elke levensovertuiging herbergen, die de grondprincipes

deelt. De Westerse Waardenstaat is een huis met vele kamers, maar wel op een type fundament gebouwd.

Bij een kalifaat kun je van slechts een kamer in een huis spreken en eigenlijk spreek je van gedwongen gevormde klonen. Elke individuele toepassing of kritiek wordt niet getolereerd. In Duitsland is er nu gedoe om fundamentalistische Moslims die met hesjes met sharia polizei lopen. De Westerse Waardenstaten hier hebben in hun oneindige gedoogmodus, die gelegenheid geboden en in al hun laksheid. Die figuren interpreteren vrijheid van religie zodanig, dat die boven de Westerse Waardenstaat gezet wordt en dat is decennia dus gedoogd en die figuren benutten juridische ruimte tot het uiterste. Wie zou dat betalen?

Dat is ook dus voor die lieden ook heel handig. We betalen allemaal om hun eigen Islamitische Waardenstaat te helpen bevorderen en onze eigen Westerse Humanistische Waardenstaat onderuit te halen. Wat zei Wim Kan in een beroemde conference?

Wat een land, wat een land, waar dat allemaal maar kan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hulde voor deze flinke burgemeester!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie