Advertentie

Gemeentesecretaris woont vaak niet in eigen gemeente

Tweederde van de gemeentesecretarissen wonen niet in de gemeente waar ze werken, blijkt uit onderzoek onder 268 gemeenten van RTL 4.

03 februari 2013

66 procent van de gemeentesecretarissen woont niet in de gemeente waarin zij werkzaam zijn. Dat meldt RTL 4 op basis van een onderzoek onder 268 gemeenten.

34 procent in eigen gemeente
Slechts 91 van de 268 gemeentesecretarissen wonen in de eigen gemeente, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is 34 procent. Onder gemeenteambtenaren in het algemeen ligt het percentage dat in de gemeente woont waar men werkt op  52 procent.

Slechte ontwikkeling
Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga zegt tegen RTL 4 dat hij dit een slechte ontwikkeling vindt. Secretarissen zouden volgens hem het goede voorbeeld moeten geven aan alle gemeenteambtenaren door in hun werkgemeente te gaan wonen. Daarbij leren de ambtenaren op die manier ook de gemeente waarin zij werken beter kennen.

Reacties: 21

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Je hebt Rekkelijken en Preciezen en die GS snuiter van Van Ginkel lijkt me precies. Maar toch zou ik ook voor hem een uitzondering willen maken want het verplicht moeten wonen in Schiedam doe je toch je grootste vijand niet aan hahaha. Ja er werken voor 3 schaaltjes hoger dan je eerder verdiende en ooit voor mogelijk had gehouden ok dat begrijp ik. Het mooiste plekje van Schiedam vind ik de trein naar Molenwaard hahaha...daar rijdt helemaal niets.
Hans / Adviseur Publieke sector
Wat een onzinnige argumentatie van de hoogleraar. Het is niet meer van deze tijd om een dergelijke verplichting op te nemen en kost onnodige energie en geld.
Marcel / Griffier
Dat iemand ergens woont, betekent niet per definitie dat hij/zij zich meer verbonden voelt met die plaats of er ook echt meer bekend mee is. Maar afgezien daarvan: we denken regionaal, we denken Nationaal, we denken Europees, we denken mondiaal en uit het standpunt van Elzinga blijkt nu ook: we dachten er vanaf te zijn maar helaas, we denken weer dorps.
Peter van den Berg / belangstellende
Stop met woon en reiskosten vergoeding. Zo simpel! Ja zo simpel. De gemeenteraden hoeven dit niet goed te keuren. Controle is geen.....
Ron / organisatiedeskundige
Zou het juist niet beter zijn als gem.secr wat meer afstand zouden nemen van de lokale belangen? Immers als secretaris zijn zij juist bij uitstek degene die namens de gemeente objectief en zuiver de inhoud moeten overbrengen en bekijken ipv de sentimenten er om heen te laten prevaleren?
Arnold / gemeentemabtenaar
Het is juist heel goed dat gemeentesecretarissen en ambtenaren niet in hun werkgemeente wonen. Zo voorkom je alle mogelijke vormen van eigenbelang bij het nemen van beslissingen. Ik zie maar al te vaak dat het juist nadelig werkt als ambtenaren in hun woongemeente werken. Kijk maar eens hoe raadsleden zich gedragen bij stemmingen als het hun eigen leefomgeving raakt. Dan is er vaak van objectief beslissen geen sprake meer. Overigens een onderzoek van niks, want nergens is bepaald dat gemeenetescretarissen en ambtenaren in hun werkgemeente moeten wonen. @Peter, lekker goedkoop scoren. Denk je nu echt dat die reiskostenvergoeding opweegd tegen de kosten van een verhuizing, zover verhuizen al mogelijk is met de huidige woningmarkt.
Alfred Blokhuizen
Je hebt al gemeenten waar een deel van het college ook al niet meer in de gemeente woont. Nog even en gemeenten worden bestuurd door mensen van buitenaf. Dat vind ik een slechte ontwikkeling. Dan ook maar Gemeenteraadsleden van buiten? Volgens sommigen voorkomt dat belangenverstrengeling. Maar weet het lokale bestuur dan straks nog wel waar ze het over heeft, als het over lokale problemen gaat? Of moet men eerst op de plattegrond kijken....
Mark
RTL 4 en de heer Elzinga weten heel volgens mij heel goed dat er (zoals @A. Willemsen al aangaf) veel meer factoren zijn die bepalen of je dichtbij of juist verder weg van je werk kan (gaan) wonen. In het bedrijfsleven wordt de pijn van een grote woon-werkafstand vaak verzacht door een lease-auto met bijbehorende tankpas. Maar als je werkt, zoals ik, als ambtenaar met een jaarcontract bij een gemeente op ruim 75 km van je woonplaats, moet je blijkbaar blij zijn dat je een kilometervergoeding krijgt van € 0,16 voor 30 van die 75 kilometers. Nog vervelender wordt het als het openbaar vervoer geen reëel alternatief is en er sprake is van een filegevoelige route. Ik betaal dus feitelijk in meerdere opzichten om van en naar mijn werk te kunnen gaan. Anderzijds ontvang je als gemeenteambtenaar i.h.a. geen enkele kilometervergoeding als je minder dan 10 km van je werkplek woont. Alsof je als fietser, laat staan als automobilist dan helemaal geen kosten zou hebben. Terwijl je bijvoorbeeld als fietser wel een dure autoparkeerplek uitspaart en aantoonbaar minder vaak ziek bent. Is dat dan de 'bonus' voor het feit dat je je gemeente daardoor beter hebt leren kennen? Door een te beperkte reiskostenvergoedingsregeling is er naar mijn mening wel degelijk sprake van een nauwelijks verhulde verhuisverplichting. Ik heb zelfs (helaas) nog mogen meemaken dat het normaal werd gevonden dat de reiskostenvergoeding standaard na 2 jaar ophield omdat je geacht werd binnen die termijn te zijn verhuisd binnen een bepaalde straal rond je werkplek. En dat is zeker iets wat gezien de huidige huizen- en arbeidsmarkt niet meer van deze tijd kan worden genoemd.
Janneke
In Amsterdam zijn de huizenprijzen al jaren zo hoog dat een ambtenaar met een redelijk salaris alleen maar een kleine woning kan kopen. Het is echter geen bezwaar dat ambtenaren buiten gemeentegrenzen wonen, zij kunnen daardoor objectiever zijn. En een gemeentesecretaris is een gewone ambtenaar.

Gekozen raadsleden en bestuurders moeten wel in eigen gemeente wonen hoe kan je ze anders kiezen?En zoals anderen al zeiden, denk regionaal.
Martin Koenen / directeur adviesbureau bestuursrecht
Elzinga is kennelijk niet meer van deze tijd. Op de eerste plaats is het niet verplicht en op de tweede plaats is de gemeentesecretaris tegenwoordig een concerndirecteur die zich niet of nauwelijks nog met beleid bezig houdt. Vroeger, vooral in kleinere gemeenten, lag dit anders. In essentie ben ik het dus met de andere reacties ook eens.
C. Fijma / gepensioneerd gemeenteambtenaar
Het probleem - als dat er is - zal deels worden opgelost door het instellen van 100.000+-gemeenten.

Overigens: waar wonen griffiers van de gemeenteraden?
M.Stevens / hrm adviseur
Bijzondere discussie n.a.v. het onderzoekje over de woon-/werkplaats van gemeentescretarissen! Drie vragen popten op. Is de gemeentesecretaris betrokken bij beleidskeuzes? Mijn antwoord op basis van mijn ervaring als ambtenaar in een grote stad in de omgeving van bestuur en Algemeen Directeur (concernmanager): "reken maar van yes!". Is het juist goed dat ambtenaren wat afstand nemen en niet zelf de gevolgen van hun beleid(suitvoering) ervaren? Mijn reactie: "Tsja, wat moeten we dan met Rijksambtenaren en ambtenaren die voor de EU werken?" De derde vraag: Moeten we af van de (gedeeltelijke) vergoeding voor woonwerkverkeer? Mijn reactie: Waar we wonen en waar we werken, is nu nog een vrije keuze (uit een vaak beperkt keuzepakket). Ik hoop dat die vrijheid blijft bestaan (en er geen scheefwoon-belasting komt of een sollicitatieplicht die mensen dwingt te solliciteren naar werk dat ertoe leidt dat ze meer dan ruim 2 uur reizen per dag als hun gezin niet kan/wil verhuizen. Maar daar staat dan m.i. tegenover dat je de financiële gevolgen van die vrije keuze niet bij de werkgever moet leggen. We kunnen profit-werkgevers niet dwingen regelingen voor woon-werk-verkeer te veranderen, maar ambtenaren moeten de rekening van hun keuze niet bij "de belastingbetaler" leggen. Als dat leidt tot meer mobiliteit op de huizenmarkt, is dat mooi meegenomen. En als dat betekent dat veel mensen hun verlies moeten nemen (hogere huren, verlies op de verkoop van hun huis)... so be it. Misschien dat overheid en bedrijfsleven dan echt gaan nadenken over de benodigde hervorming van het volkshuisvestingsbeleid én over de consequenties van het Nieuwe Werken.
Kees
Gemeentesecretaris is een van de meest gevaarlijke beroepen want zij vliegen er al jaren lang met bosjes uit om het minste of geringste. en het moeten ware tovenaarss en evenwichtskunstenaar zijn om te kunnen samenwerken en overleven met de veelal laaggeschoolde en onervaren bestuurders die de gekste dingen willen. en denken innovatief te kunnen zijn . Door het dualisme is de kwaliteit van het locale bestuur achteruit gehold met dank aan de bedenker de heer Elzinga..Wie zat daar nu op te wachten? Theoretisch modieus verhaal en het gaat nergens over, maar leidde wel tot veel meer bureaucratie met controle op controle.. En als het oude huis van de gemeentesecretaris onverkoopbaar blijkt? Daarnaast wordt er door locale overheid van oudsher zeer matig betaald, bedragen waar de meeste managers in het bedrijfsleven hun neus voor ophalen. Maak overheden maar digitaal want de traditionele locale overheid heeft zijn langste tijd gehad.. Al die bevlogen mooie verhalen over locale bestuurskracht en maatwerk zijn niets meer dan PR-verhalen.
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Makkelijke reacties van mensen die er zelf gelukkig geen last van hebben.

Ikzelf woon ook liever niet in de gemeente waar ik werk. Als ik dat wel doe ben ik namelijk 7 dagen in de week aan het werk. Mensen begrijpen niet dat je gewoon vrij bent in het weekend en je wordt dus met zeer grote regelmaat op straat of in de supermarkt aangeklampt door mensen die willen weten hoe het met hun aanvraag zit of die toch even willen vragen, nu ze je toch zien, hoe de situatie bij hen is en of ze vergunning zouden kunnen krijgen.

Daarnaast zijn er helaas tegenwoordig een behoorlijk hoog aantal vrij agressieve mensen die verhaal komen halen als ze het niet eens zijn met een beslissing. Dat vind ik niet erg, maar dan wel in een stadhuis waar ik de dossiers bij de hand heb en er een goede beveiliging is. Op straat met een rotweiler bij zich... liever niet!

Verder zijn er ook hele goede reacties geweest van mensen die wél weten waar ze het over hebben. Het is idd. niet strikt noodzakelijk dat de algemeen directeur van een gemeente ook in die gemeente woont.
Fred IJspeerd / juridisch beleidsmedewerker P&O
De gemeentesecretaris laten wonen in de gemeente waar hij werkt, klinkt sympathiek. Er is echter ook nog een privé-situatie van de gemeentesecretaris. Bijvoorbeeld: waar werkt de echtgenoot, wat zijn de sociale netwerken van de gezinsleden etc. etc.Als dit sympathieke idee wordt uitgevoerd, voer dan ook gelijk weer de dienstwoning in. Dan heb je ook niet het "gezeik van verhuizen" zoals dat bij burgemeesters met koophuizen.Bert Wassenberg / raadsgriffier
Zou dat niet aan de gemeente zelf overgelaten kunnen worden? Afhankelijk van de gewenste invulling van de functie, de omstandigheden en aard van de gemeente kan er iets vóór maar ook iets tegen te zeggen zijn. Als gemeenten dat verplicht stellen selecteert dat ook al vanzelf in de kandidaten die zich aanmelden....en dat is ieders vrije keuze.
Mapel (gemeenteraadslid) / gemeenteraad
Wat een belachelijk achterhaald idee. Het gaat om iemands functioneren, competenties etc. Niet om waar je woont. Ik ken Gemeentesecretarissen, Wethouders etc die wel in de gemeente wonen maar minder presteren dan gelijken die daar niet wonen. En als je dan een andere baan krijgt? Weer verhuizen? En je (werkende) partner dan? En kinderen... Tegenwoordig moeten we allemaal zonodig aan Het Nieuwe Werken (HNW), plaats en tijd ongebonden en resutlaat gericht. Maar de bestuurders een de gem. secr. moet 'verplicht' in de gemeente wonen. Zo ouderwets...
Ad Saes,
Ik heb wel eens betere adviezen gezien van de overigens gewaardeerde bestuurskundige Elzinga.

Er zijn inderdaad allerlei functies binnen de gemeente, waar kennis van het lokale zonder meer een pré is. Maar ook allerlei functies waar dat niet zo is of zelfs niet wenselijk is. Mijn advies is: als in een functie, actuele kennis van het lokale van belang is, maak dat dan onderdeel van de functievereisten. En áls dat is gebeurd, toets die kennis vervolgens periodiek in een 360* functioneringsgesprek.

Mij lijkt, dat de gemeentesecretaris inderdaad de lokale belangen in voldoende mate moet kunnen (her)kennen, om in voldoende mate sturing en feed back te kunnen geven. Echter, ik heb gewerkt met een waarnemend burgemeester, die in no time meer lokale kennis en contacten verzamelde, dan sommige van zijn reguliere collega’s. De goede attitude is dus belangrijker dan de plek waar iemand woont…..

Ad Saes

Bert / ambtenaar
1) Volgens Wikipedia studeerde prof. Elzinga in 1976 - ik was toen nog niet geboren - af in Groningen en is hij in 2013 hoogleraar in... Groningen. Tja, als je als ambtenaar ze-ven-en-der-tig jaar op dezelfde plek zou zitten, dan zou je er misschien ook kunnen gaan wonen. Maar als je nog wel eens wat anders doet, zoals heden ten dage voorwaar de jeugd van tegenwoordig doet, dan ben je misschien een beetje mobieler.

2) Ik woon niet in de gemeente waar ik werk en ken mijn werkgemeente beter dan mijn woongemeente...

3) Hoe zit het eigenlijk met 'afstand bewaren' om professioneel distant te blijven, je ambt veilig uit te oefenen of niet voor ons-kent-ons te vallen?
Niek / jurist
Nieuws, nieuws, is dit nieuws? vraag ik mij af. Geen juridisch probleem. Is het wenselijk? Misschien maar niet in alle gevallen. Wel eens met de aangedragen suggestie om de reiskosten voor woon-werkverkeer af te schaffen. Niet alleen voor politici, bestuurder maar ook voor de ambtelijke top.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Geheel eens met de conclusie van Douwe Jan. Er zijn overwegend voordelen, vooral wat betreft de maatschappelijke betrokkenheid.
Advertentie