Advertentie

MER: meer onderzoek naar milieugevolgen datacenter

Er is wederom meer onderzoek nodig naar de gevolgen van de komst van een groot datacenter bij Zeewolde in Flevoland. Dat schrijft de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in een voorlopig advies aan de gemeente en de provincie. In april vroeg de MER ook al om aanvullend onderzoek.

26 augustus 2021
Datacente-r2.jpg

Er is wederom meer onderzoek nodig naar de gevolgen van de komst van een groot datacenter bij Zeewolde in Flevoland. Dat adviseert de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) aan de gemeente en de provincie. In april vroeg de MER ook al om aanvullend onderzoek.

Bijna compleet

De MER wilde in april weten hoe er op het terrein zelf meer duurzame energie kan worden opgewekt, want zo’n scenario ontbrak in de plannen. Inmiddels is dat aanvullend onderzoek gedaan en dat is volgens de commissie bijna compleet, op één tekortkoming na: ‘De Commissie adviseert om de gevolgen van extra vervoersbewegingen op het Natura 2000-gebied Veluwe te onderzoeken.’

 

Veel verkeer

‘In afwijking van eerdere adviezen’ is in de aanvulling ‘niet onderzocht wat de gevolgen op het Natura 2000-gebied Veluwe zijn van verkeer in de (lange) aanlegfase’. Het is volgens de commissie ‘essentieel’ om de gevolgen van de vele extra verkeersbewegingen, en de resulterende stikstofdepositie, mee te nemen in de besluitvorming.

 

Twee keer Zeewolde

Uit het aanvullende onderzoek dat sinds april is gedaan, blijkt dat er met het plaatsen van zonnepanelen een jaarlijkse energieopbrengst te behalen is van 70.000 MWh. Dat werd bestempeld als ‘beperkt’: 5 procent van de totale energievraag van het datacenter. ‘De Commissie vindt ‘beperkt’ erg subjectief en wijst erop dat de energieopbrengst vergelijkbaar is met het verbruik van 20.000 huishoudens, oftewel een gemeente die ongeveer twee keer zo groot is als Zeewolde.’

 

Mogelijke sterfte

De commissie doet ook twee aanbevelingen. Onderzoek de gevolgen voor het foerageergebied (waar dieren naar eten zoeken), want dat zou door het project verminderen. En stel voor een monitoring- en migratieplan op als er bovengrondse hoogspanningsmasten komen ‘vanwege mogelijke sterfte (met name ’s nachts) en barrièrewerking voor vogels en vleermuizen’.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
De grondexploitatie levert vrijwel niets op, de economie levert het niets op, het kost enorme ladingen stroom en alle lasten worden afgewenteld op het collectief. Alleen de boeren krijgen een fors bedrag voor hun grond (daarom levert de grex ook niets op) en het bedrijf zelf. De lokale democratie leent hier zich duidelijk voor het faciliteren van private belangen, de CDA wethouder van Zeewolde voorop.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert Timmerman / advizeur
Even relatief en absoluut onderscheiden. De commissie vindt 70.000 mW (absoluut) bescheiden, want het is 5% (relatief) van de behoefte. Dus is de behoefte 1.400.000 mW. Dat is dan zo iets als 140.000 windturbines. Als die 5% net zo veel is als het verbruik van 2 Zeewoldes dan is het totale verbruik van het DC dus net zo veel als 40 Zeewoldes. Of te wel een dorpje met 400.000 inwoners. En dat dan alleen om die informatie te bewaren die we thuis ook op een stickje kwijt kunnen. En de opslag van een steeds verder exploderend bestand met onnutte gegevens. Denk hierbij aan het betalen van een verzekeringspremie van € 9 per maand, (dat worden 72 mutaties die bewaard moeten worden) terwijl een jaarnota van € 100 voor hoogstens 6 mutaties zorgt. Zo maar een voorbeeldje hoe kun je energie verspillen.!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Volledig eens met Timmerman en Bertus. Het is totale verspilling en de belastingbetaler draait voor de kosten op. De overheid is een soort instrument om ervoor te zorgen dat zekere lieden en organisaties kunnen verdienen en anderen de financiële- en andere nadelen dragen. Hoe kunnen we dit in vredesnaam doen in een land dat de doelstellingen qua alternatieve energie voor geen meter haalt. Dan ga je toch geen datacentrum neerzetten met een verbruik van 40 Zeewoldes bij elkaar. In de gevangenis met de verantwoordelijke bestuurders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Misschien heb ik iets gemist, maar de datacentra zijner toch om onze data (op ons verzoek) te bewaren.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie