Advertentie

Meer lokale zeggenschap over nationale politie

Opstelten geeft burgemeesters invloed op de taakuitvoering en de capaciteit van de politie. De Eerste Kamer vreest dat deze te eigenmachtig zou kunnen worden.

14 juni 2012

Het lokale bestuur krijgt meer te zeggen over de nationale politie. Dat schrijft minister Ivo Opstelten (Veiligheid) in een brief aan de Eerste Kamer. Ook de rol van de minister en het parlement worden versterkt.

Te eigenmachtig

De Eerste Kamer, die nog moet beslissen over de nieuwe Politiewet, vreest dat de nationale politie te eigenmachtig zou kunnen worden. Dat lijkt Opstelten nu te willen ondervangen. Hij geeft in de brief zijn eigen zeggenschap over de politie sterker aan, kent parlement en lokaal bestuur iets meer invloed toe en formuleert de positie van de korpschefs scherper en beperkter.

Regioburgemeester lokaal benoemd

Zo wil de minister burgemeesters en officieren van justitie, die het gezag hebben over de politie, meer invloed geven op de taakuitvoering en de sterkteverdeling van de politie. Daarnaast wil hij dat de regioburgemeester wordt benoemd op aanbeveling van de burgemeesters in de regio. Het is dus niet automatisch de burgemeester van de grootste gemeente die regioburgemeester is.

Korpschef ondergeschikt

De korpschef is ondergeschikt aan de minister en legt verantwoording aan hem af, dat legt Opstelten nadrukkelijker vast. De bevoegdheden van de korpschef worden beperkt. Zo zal de minister zelf de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de politie vaststellen. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat de minister de sterkte verdeelt over de politieonderdelen.

Rol parlement

Om de rol van het parlement bij het beheer van de politie te versterken, wil de minister besluiten over de verdeling van sterkte en financieel beheer eerst voorleggen aan de Tweede Kamer.

Niet controversieel

De huidige 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten gaan op in één landelijk korps dat zal bestaan uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunde dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken. De Tweede Kamer is akkoord en de kwestie is niet controversieel, dus is het kabinet niet van plan de ontwikkelingen over te laten aan de opvolger. De verwachting is dat de Senaat zich er in de eerste helft van juli over buigt. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie