Advertentie

Verzet gemeenten tegen Woo-lobby VNG

De VNG hoopt dat met de inwerkingtreding van de Wet aanpak misbruik Wob een deel van de huidige problemen bij gemeenten wordt opgelost. Zij blijft tegenstander van de invoering van de Wet open overheid (Woo). Enkele gemeenteraden hebben hun college opgeroepen afstand te nemen van de lobby die de VNG bij de Eerste Kamer tegen de Woo voert.

16 juli 2016

De VNG hoopt dat met de inwerkingtreding van de Wet aanpak misbruik Wob ‘in elk geval een deel van de huidige problemen bij gemeenten wordt opgelost’. De gemeentekoepel blijft tegenstander van de invoering van de Wet open overheid (Woo). Enkele gemeenteraden hebben hun colleges opgeroepen afstand te nemen van de lobby die de VNG bij de Eerste Kamer voert tegen de Woo. Het Amsterdamse college heeft een pro-Woo brief aan de Eerste Kamer gestuurd.

Dwangsom

VNG en provinciekoepel IPO zijn tevreden dat de wet tegen Wob-misbruik al snel, per 1 oktober, in werking treedt. Het IPO had per brief aangedrongen op snelle behandeling in de Eerste Kamer, zodat de wet snel van kracht zou kunnen worden. De senaat heeft eerder deze week ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) dat een einde maakt aan de dwangsom die overheden moeten betalen als ze te laat op Wob-verzoeken reageren.

‘Negatieve uitwerking’

De VNG heeft namens de gemeenten ‘lang gevochten’ voor het tegengaan van misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), stelt de VNG in een reactie. Ze stelt verder dat ze weliswaar voorstander is van verdere modernisering van de Wob - waarbij actieve openbaarmaking door de overheid de norm moeten zijn -, maar tegen de invoering van de Wet open overheid (Woo) in zijn huidige vorm is. ‘We vinden dat invoering een negatieve uitwerking heeft op de financiën van gemeenten en het democratisch besluitvormingsproces in het algemeen.’

‘Staak lobby’

De strijd van de VNG wordt niet overal in het land gedeeld. Onlangs heeft een aantal gemeenteraden moties aangenomen, zoals in Almelo, Leiden en Utrecht, waarin de raden zich voor invoering van de Woo uitspreken en zich tegen de anti-lobby van de VNG keren. Zo heeft het Leidse college van de raad opdracht gekregen zich expliciet te distantiëren van de VNG-lobby en een ‘eigen positief standpunt in te nemen ten aanzien van de Woo en dit standpunt aan de Eerste Kamer kenbaar te maken’, aldus de motie. Het Almelose college is via een motie opgedragen de VNG te verzoeken de lobby te staken en kenbaar te maken dat deze in ieder geval niet namens de gemeente Almelo wordt gevoerd. Het college van Amsterdam heeft een brief aan de Eerste Kamer geschreven waarin zij aangeeft de tegen-argumenten van de VNG niet de delen. ‘Het college omarmt de uitgangspunten’ van het initiatiefvoorstel, aldus de brief van het college.

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 wordt naar verwachting in oktober in de Eerste Kamer behandeld. De Tweede Kamer heeft al met de Woo, de opvolger van de Wob, ingestemd.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Theo Broekman
Door de kop boven dit bericht ("Verzet gemeenten tegen Woo-lobby VNG") wordt de indruk gewekt dat veel gemeenten tegen de lobby van het VNG zijn. Dat is niet zo. Het bericht is zelf een onderdeel van de lobby van de journalistiek die er ook voor heeft gezorgd dat de Woo door de Tweede Kamer is gegaan. Slechts een paar gemeenten hebben een andere opvatting dan de VNG. De registerplicht in de Woo is een bureaucratische maatregel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticaster / Criticaster
Theo Broekman zegt dat slechts een paar gemeenten een andere opvatting hebben. Waarschijnlijk bedoelt hij dat er slechts een paar gemeenten zich negatief hebben laten horen, terwijl het merendeel helemaal geen standpunt heeft geuit. Anders gezegd kennen we van de meeste gemeenten het standpunt helemaal niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Theo Broekman
Theo Broekman heeft precies geschreven wat hij bedoelt.

Iemand die zich verschuilt achter het profiel van een criticaster en dus bij voorkeur 'anderen negatief of onredelijk beoordeelt of recenseert' (de omschrijving van een criticaster), kan zich beter daartoe beperken en geen woorden verdraaien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie