Advertentie

LIVEBLOG CORONA 28 MEI

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

28 mei 2020
Corona-krantenkop-shutterstock-1656076474.jpg

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.20.15: 'Nieuwe coronawet gaat op 1 juli in'

Het kabinet streeft ernaar om op 1 juli een coronawet in te laten gaan die de noodverordeningen zoals die nu van kracht zijn, een wettelijke grondslag moeten geven. Aanvankelijk wilde het kabinet vrijdag een klap geven op de spoedwet, maar die gaat eerst nog in consultatie. In juni neemt het kabinet een besluit en wordt de Raad van State om spoedadvies gevraagd, melden ingewijden. Vanwege de forse versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni en de handhaving in de nieuwe situatie, kijken onder meer veiligheidsregio's reikhalzend uit naar de spoedwet. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid blijven voorlopig gewoon de besluiten gelden die zorgminister Hugo de Jonge heeft genomen in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De vergaande maatregelen die hij neemt om een infectieziekte tegen te houden, zijn rechtsgeldig. Ze zijn vervat in noodverordeningen die door de burgemeesters worden uitgevaardigd. Nu de noodverordeningen langer duren, klinkt steeds meer kritiek van rechtsgeleerden. Ze wijzen op de grote gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van mensen. Ook de onvrede in de Tweede Kamer groeit, omdat ingrijpende maatregelen als het verbod op samenscholing en de 1,5 meterregel al bijna drie maanden geleden zijn ingegaan zonder dat ze aan het parlement zijn voorgelegd. (ANP)19.10: Opnieuw oproep gemeenten: houd je aan de regels 

Met een warm en zonnig pinksterweekeinde in het vooruitzicht vragen ov-bedrijven en gemeenten ook nu weer aan Nederlanders: houd je aan de coronamaatregelen. Gemeenten en openbaar vervoerders nemen over het algemeen geen grote extra maatregelen bovenop de al een tijd lang geldende. Wel herhalen onder meer de Nederlandse Spoorwegen, de Haagse vervoerder HTM, de Rotterdamse RET en het Amsterdamse GVB de dringende oproep: reis alleen met het ov als het echt moet. De NS blijft het zeggen: treinen zijn voor mensen met essentiële beroepen. Dat betekent zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met de trein echt noodzakelijk is. 'Blijf thuis, de trein is even geen uitje. Dit geldt ook voor de bussen die rijden tijdens werkzaamheden aan het spoor. Ga goed voorbereid op reis en plan uw reis kort voor vertrek.' Met Hemelvaartsdag, vorige week donderdag, trokken veel mensen naar parken en stranden, waardoor het op veel plekken te druk werd. De politie moest daarom op meerdere plaatsen ingrijpen. Toch zei burgemeester Hubert Bruls eerder deze week al namens de Veiligheidsregio's: het is aan mensen zelf zich aan de coronaregels te houden. 'Wij treden alleen op bij excessen. Als mensen op grote schaal niet willen luisteren of er problemen zijn met de openbare orde, dan grijpen wij in.'

De kust is een trekker met dit soort dagen. De gemeente Den Haag neemt vooralsnog geen andere maatregelen dan die al een aantal weken geleden genomen worden. Er is, zoals al een tijd, beperkte parkeergelegenheid. Mensen uit de regio die naar het strand willen, kunnen dan op de fiets of lopend komen. Mensen die van verder weg komen, worden daarmee ontmoedigd. De Haagse vervoerder HTM vraagt mensen opnieuw verantwoord op reis te gaan, 'want het ov is niet voor een uitje. Geef elkaar de ruimte in de bus, tram en op de halte en reis alleen als dit noodzakelijk is. We doen het samen!', zo vermeldt de website.

De kust van Hoek van Holland is eveneens in trek de afgelopen tijd. De Rotterdamse RET adviseert daarom ook nu weer: reis alleen als het echt nodig is en als je ziet dat het voertuig te vol is, wacht dan op een volgend voertuig. Om mensen te helpen voldoende afstand te houden en toch te genieten van het mooie weer worden er in Rotterdamse parken, net als op Hemelvaartsdag, bijvoorbeeld cirkels in het gras gemaakt. De boodschap om drukte te vermijden wordt tijdens het pinksterweekeinde op sociale media gedeeld.

Ook Limburg trok de afgelopen weekeinden en met Hemelvaart veel mensen. Traditioneel komen veel Duitsers naar Venlo en Roermond om er te winkelen en recreëren. Ook hier zijn handhavers alert of mensen zich aan de regels houden, maar ook zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio te vertrouwen 'op het gezonde verstand van mensen'. (ANP)18.10: Van Gent: Waddeneilanden hebben hulp nodig

De Waddeneilanden zijn door het wegvallen van toeristen in grote problemen gekomen. Er moet snel iets gebeuren om de boel te redden. Dat zei burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog als voorzitter van het samenwerkingsverband De Wadden donderdag tegen koningin Máxima, die een werkbezoek aan Texel bracht. 'Wij doppen graag onze eigen boontjes, maar dit keer zijn de problemen door de coronacrisis groter dan anders. We zijn niet zielig maar we moeten wel hulp hebben, vooral om de leefbaarheid vast te houden. We zijn tenslotte geen openluchtmuseum', zei Van Gent, die Máxima vroeg hun ambassadeur te zijn in Den Haag. De koningin zou onder de aandacht moeten brengen dat de Wadden hulp nodig hebben, met name in de komende winter. Máxima zei dat te begrijpen. 'Dat is voor u een dood deel van het jaar', aldus de koningin. De Waddeneilanden zijn voor 80 procent of meer van hun economie afhankelijk van het toerisme. Van Gent zei dat de gevolgen van de coronacrisis en de beperkende maatregelen ingrijpend zijn. Zo zullen bijvoorbeeld de groepsaccommodaties, die in juni waren volgeboekt met scholieren, dit jaar geen klanten hebben. Die hebben steun nodig om de winter te overleven, kreeg Máxima te horen. Ook restaurants, hotels en veerdiensten hebben het zwaar. Van Gent zei dat het toerisme op Texel zich nu wel voorzichtig aan het herstellen is. (ANP)17.00: Advies planbureaus: Houd niet vast aan term 'anderhalvemetersamenleving'

Bij het herstel na de coronacrisis moet het kabinet niet blijven vasthouden aan de term ‘1,5 meter-samenleving’ of ‘nieuw normaal’. Dat schrijven het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het kabinet.

"Het doel kan niet een samenleving zijn waarin mensen altijd en overal 1,5 meter afstand tot elkaar moeten blijven houden. Dat is niet wat mensen willen en ze zien het zeker niet als een 'nieuw normaal’. Dergelijke terminologie suggereert dat een tijdelijke maatregel een permanent karakter krijgt. Dat mensen zichzelf en elkaar kunnen beschermen tegen overdracht van het coronavirus moet het doel zijn in de opstartfase waarin het coronavirus zich opnieuw kan doen gelden", aldus de bureaus.

Volgens de bureaus zal een manier van samenleven gevonden moeten worden die voldoende onderlinge bescherming biedt en waarin het bij besmetting duidelijk is op welke hulp gerekend mag worden. 'In die herstelfase gaat het om meer dan gezondheid alleen: langere termijndoelen voor onze economie, leefomgeving en samenleving zijn dan evenzeer richtinggevend voor beleid. De planbureaus adviseren daarom niet de nadruk te leggen op een noodzakelijke situatie voor de korte termijn, maar op het wenselijk langetermijnperspectief van een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving.' (ANP)


16.30: Steunpakket sociale werkbedrijven is 'eerste betekenisvolle stap'

Het kabinet stelt 90 miljoen euro extra beschikbaar aan gemeenten voor de sociale werkvoorziening (Sw). Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Tegelijkertijd lopen de loonkosten van ondersteunende werknemers door. Met de extra steun van het kabinet kunnen Sw-bedrijven een deel van deze loonkosten opvangen zodat Sw-medewerkers ondersteuning krijgen, ook nu ze tijdelijk thuiszitten. Normaliter worden financiële tekorten van Sw-bedrijven gecompenseerd via een hogere gemeentelijke bijdrage. Omdat gemeenten door de coronacrisis onder financiële druk staan, kiest het kabinet ervoor om de rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen, voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020.

Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, is blij met de compensatie voor de gederfde omzet door het kabinet. Die is volgens Cedris hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren. ‘Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn’, stelt Cedris-voorzitter Job Cohen.

De verwachting is dat de effecten van de corona-crisis tot nog ver in 2020 en 2021 zullen doorwerken en de arbeidsmarkt nog stevige klappen zal krijgen. Om dit te kunnen opvangen zal ook voor de komende maanden compensatie nodig zijn. Cedris gaat hierover samen met de VNG in gesprek met het rijk.15.45: Tozo met een maand extra maand verlengd

Het kabinet verlengt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers met vier maanden in plaats van met drie maanden. Daarmee loopt Tozo 2 tot en met 30 september. Dit staat in de brief die vandaag door minister Wouter Koolmees (SZW, D66) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Voor die verlenging komt een aanpassing van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Tozo met terugwerkende kracht. Vanaf 1 juni kunnen gemeenten al aanvragen afhandelen en beschikken voor een periode van vier maanden.

Divosa ziet voor- en nadelen aan de extra verlenging. Het kan zelfstandig ondernemers helpen aan wat meer tijd en gelegenheid om hun werk weer op te pakken. Ook is door de maatregel minder doorstroom naar de bijstand of Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) te verwachten. ‘Tegelijkertijd zien we de hoge, toenemende druk op de uitvoering in gemeenten. Dan vraagt zo’n wijziging op het laatste moment behoorlijk wat’, aldus Divosa.15.30: Rotterdamse markten mogen weer helemaal open

Na de voedsel- en bloemenkramen, die eerder deze maand weer werden toegestaan, mogen na het Pinksterweekend alle kramen met non-foodartikelen en de bakplaatsen terug op de Rotterdamse markten. De gemeente werkt eraan om te zorgen dat de eerste weekmarkten op 2 juni, met inachtneming van de regels voor 1,5 meter, weer voluit kunnen draaien. Dat heeft de gemeente vandaag aan de tijdelijke adviescommissie (TAC) van de markten laten weten na een besluit van de Veiligheidsregio Rotterdam.

‘We moeten de Rotterdamse marktkooplui, winkeliers en andere ondernemers blijven steunen. Koop je spullen dus lokaal, maar houd je aan de regels. We hebben laten zien dat we corona samen te lijf kunnen en alleen samen kunnen we een succes maken van de anderhalvemeter-samenleving’, aldus wethouder Barbara Kathmann (economie, wijken en kleine kernen, PvdA).10.30: Langer groen licht voor Amsterdamse fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers in Amsterdam krijgen vanaf nu vaker en langer groen, zodat zij beter afstand van elkaar kunnen houden. Dat meldt stadszender AT5. De instellingen van 33 verkeerslichten in de stad zijn aangepast. Lussen registreren het aantal fietsers dat bij een stoplicht staat. Als blijkt dat er veel fietsers staan te wachten, gaat het licht eerder op groen. Zo hoeven zij minder vaak op het knopje te drukken. De gemeente geeft hiermee gehoor aan kritiek die vorig jaar klonk tijdens een onderzoek naar fietservaringen van Amsterdammers. Het slechte wegdek was de grootste ergernis, maar fietsers gaven ook aan dat de verkeerslichten wat hen betreft te snel weer op rood springen. De coronacrisis versnelde de daadkracht van de gemeente. ‘Hiermee bereiden we ons voor op de verwachte toename van het aantal fietsers op straat als de middelbare scholen weer opengaan.’ 
09.06: 'Ventilatie cruciaal bij bestrijding coronavirus'
Kleine hoestdruppeltjes blijven vaak minutenlang in binnenruimtes zweven, vooral waar niet of slecht wordt geventileerd. Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is van cruciaal belang om verspreiding van het coronavirus te bestrijden.
Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, de Cardiologie Centra Nederland en het Amsterdam UMC na onderzoek met laserlichttechnieken. Ze publiceren hun bevindingen donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine, meldt de Universiteit van Amsterdam op de eigen site.
Grote druppels vallen volgens de onderzoekers binnen een seconde naar de grond, maar kleine druppeltjes doen daar erg lang over. De onderzoekers ontdekten dat die zelfs meerdere minuten in de lucht kunnen blijven hangen. Nadat iemand heeft gehoest, duurt het ongeveer vijf minuten voordat het aantal kleine druppeltjes in de lucht zelfs nog maar gehalveerd is.
Bij een experiment in een goed geventileerde ruimte verbeterden de resultaten volgens de universiteit ‘dramatisch’. Nadat een ventilatiesysteem in werking was gezet, verdween de helft van de druppeltjes in 2,5 minuut uit de lucht. In een kamer waarin ook een raam en een deur openstonden, was het aantal druppeltjes zelfs al na 30 seconden gehalveerd. (ANP)08.25: Rover: snel strategie om openbaar vervoer naar normaal te krijgen
Rover wil dat er snel een exitstrategie komt waarmee het openbaar vervoer de komende tijd weer stapsgewijs terug kan keren naar een normale situatie. De reizigersvereniging vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om de reiziger perspectief te bieden.
Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden, maar met veel beperkingen. ‘Terwijl Nederland langzaam weer in beweging komt, blijft de ov-reiziger stilstaan. Ook deze mensen hebben een stip op de horizon nodig’, schrijft Rover-directeur Freek Bos aan de Tweede Kamer. Rover wil dat het ministerie met criteria komt om versoepelingen in het openbaar vervoer mogelijk te maken.
Rover pleit voor extra capaciteit in het openbaar vervoer om zoveel mogelijk mensen te kunnen vervoeren, bijvoorbeeld door de inzet van touringcars. Hiervoor is ook financiële steun aan de ov-sector nodig. Omdat deze steun niet loskomt, ziet Rover dat de ov-sector vooral vasthoudt aan het weghouden van reizigers. ‘Regionale overheden, vervoerders en ov-reizigers worden belemmerd in het vinden van oplossingen door onvoldoende regie, tempo en slagkracht van de rijksoverheid’, schrijft Rover. (ANP)08.00: 'Onverzorgde collega’s zijn bron van ergernis tijdens videocall'
Het thuiswerken vanwege de corona-uitbraak brengt nieuwe ergernissen met zich mee. Circa de helft van de Nederlanders ergert zich aan collega’s die tijdens een digitaal overleg onverzorgd voor de camera zitten. Dat meldt de website VPNdiensten.nl op basis van een peiling onder dik 1500 werkenden.
Behalve het onverzorgd in beeld verschijnen, storen veel mensen zich aan collega’s die te laat inchecken tijdens videocalls en collega’s die voor de camera eten. Verder is een slechte internetverbinding vaak een bron van ongenoegen.
‘Inmiddels werken we al ruim twee maanden volledig vanuit huis. In het begin had ik er niet zoveel last van, maar naarmate deze situatie langer duurt, merk ik dat mijn motivatie om me helemaal kantoor-proof te kleden langzaam verdwijnt’, zegt Abel Baas, consultant bij VPNdiensten.nl. ‘Toch probeer ik me er iedere dag weer toe te zetten. Allereerst om mijn dagelijkse routine zoveel mogelijk aan te houden en om het juiste voorbeeld te geven aan mijn collega’s. Ik zou namelijk ook raar opkijken als ik een collega met ongekamde haren zou aantreffen in zijn of haar pyjama.’
VPNdiensten.nl is een initiatief van het bedrijf Yo Veilig. Op de website kunnen consumenten informatie vinden over zogeheten VPN-verbindingen waarmee op een veilige manier contact kan worden gelegd via het internet. (ANP)Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dag.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie