Advertentie

Online democratieplatform wellicht bruikbaar voor e-participatie

LiquidFeedback lijkt een ‘fascinerend middel’ dat de burger kan betrekken bij beleidsvoornemens met complexe trajecten, aldus de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven.

03 februari 2014

Een ‘fascinerend middel’ dat de burger kan betrekken bij beleidsvoornemens met complexe trajecten. Dat kan LiquidFeedback zijn, volgens de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven, die een boek over de methode in ontvangst nam.


Online platform
LiquidFeedback is een platform voor online opinievorming, dat voorstellen genereert waar de leiding van een partij of beweging (of wellicht een overheid) nauwelijks meer omheen kan. Het is bijvoorbeeld de afgelopen jaren al gebruikt door leden van de ‘piratenpartij’ in verschillende landen. Geïnteresseerden kunnen online voorstellen doen en bij voldoende belangstelling kan daarover gestemd worden. Alles gebeurt transparant en niet-anoniem. Stemmen zijn ook permanent overdraagbaar op actieve opinievormers. Ideeën en voorstellen kunnen op deze manier zeer snel een weg vinden naar een partijraad of bestuur. Het platform is volgens de bedenkers ook in te zetten als een plaatsonafhankelijk aanvullend communicatiekanaal tussen burger en overheid. Het is als open source software beschikbaar.

E-participatie
De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (D66), verantwoordelijk voor onderwijs en dienstverlening, nam afgelopen week het boek The Principles of LiquidFeedback in ontvangst van de Duitse bedenkers/softwareontwikkelaars in ontvangst. Zij ziet wel mogelijkheden voor de inzet ervan. Vernieuwende vormen van beleidsparticipatie hebben in ieder geval haar volle aandacht. “Om bewoners meer invloed te geven op beleid en uitvoering in de stad hebben we de afgelopen collegeperiode flink geïnvesteerd in vernieuwende vormen van beleidsparticipatie. Er is een toolkit e-participatie aan ambtenaren beschikbaar gesteld waarmee ze beleidstrajecten kunnen ondersteunen. Deze toolkit bevat nu vooral software die voor zichtbare en concrete projecten kan worden ingezet, zoals een moodboard waarmee kinderen een speeltuin kunnen ontwerpen en een budgetschuif waarmee bewoners samen een budget kunnen verdelen.”

Stakeholders en belangen
“We hebben ingezet op een leertraject voor zowel ambtenaren als bewoners. De stad is nog niet gewend om op deze manier te werken, en daarom hebben we ruimte gecreëerd om deze vernieuwende participatiemiddelen uit te proberen. We weten nu beter wat wel en niet werkt.” LiquidFeedback zou volgens haar in het bijzonder kunnen helpen bij beleidsvoornemens waarbij meer stakeholders en meer diverse belangen een rol spelen. “Het traject is dan complexer van aard, de uitkomst is onzeker, en dan moet je meer en langer de tijd nemen om bij het traject stil te staan. Ik zie LiquidFeedback op termijn als een zinvolle aanvulling voor de ondersteuning van een traditionele ‘inloopavond’. Het is een groeimodel, en ik denk dat we eerst moeten zorgen dat we voldoende hebben gewerkt met de huidige middelen uit de toolkit. Daar zit nog veel potentie in.” 

Verdiepen en experimenteren
Van Engelshoven denkt dat bestuurders, ambtenaren én burgers zich moeten verdiepen in hoe een fascinerend middel als LiquidFeedback in de toekomst is in te zetten en ermee moeten experimenteren.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Janny Brasker / beleidsmedewerker
Jammer dat het niet voldoet aan de webrichtlijnen en daarmee moeilijk toegankelijk is voor mensen met een beperking.
Advertentie