Advertentie

Kritiek op plannen ‘uitdaagrecht’

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil in de Gemeentewet verankeren dat gemeenteraden regels kunnen regels stellen over het ‘uitdaagrecht’ van inwoners. Het Landelijk Netwerkt Right to Challenge ziet in die omschrijving ‘een grote adder onder het gras’.

25 oktober 2019

Gemeenteraden kunnen regels stellen over het ‘uitdaagrecht’ van inwoners. Dit wil minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) verankeren in de Gemeentewet. Het Landelijk Netwerkt Right to Challenge ziet in die omschrijving ‘een grote adder onder het gras’.

Gemeentewet

Ollongren wil in de Gemeentewet opnemen dat de gemeenteraad regels kan stellen over de wijze waarop inwoners en lokale verenigingen een alternatief voorstel kunnen indienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving, zo schrijft Ollongren aan de Kamer. ‘Met deze verankering maak ik expliciet dat inwoners een uitdaagrecht hebben.’ Met dit Right to Challenge kunnen inwoners en maatschappelijke initiatieven bij de gemeente een verzoek indienen om de uitvoering van een gemeentelijke taak over te nemen, als zij denken deze taak beter en goedkoper te kunnen uitvoeren.

Lokaal maatwerk

De minister wil het aan de gemeenteraden overlaten om te bepalen welke taken kunnen worden overgenomen, welke inhoudelijke en procedurele criteria gelden voor toekenning of afwijzing van initiatieven en onder welke voorwaarden gemeentelijke taken aan burgers kunnen worden overgedragen. ‘Ik vind het wenselijk gemeenten ruimte voor lokaal maatwerk te blijven bieden om het beleid ten aanzien van het Right to Challenge te kunnen vormgeven op basis van de lokale behoeften, omstandigheden en kenmerken.’

Te vrijblijvend

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Right to Challenge, Thijs Harmsen, ziet ‘een grote adder onder het gras’. De crux ligt ‘m in het woordje ‘kunnen’. Dat zou in zijn ogen ‘moeten’ behoren te zijn. Nu wordt aan gemeenten zelf de ruimte gelaten Right to Challenge wel of niet toe te staan. ‘Gemeenten kunnen het dus ook niet doen. Het kan zijn dat de ene gemeente het wel verankert en de andere niet.’ De wetswijziging die Ollongren nu voorstaat, is wat hem betreft veel te vrijblijvend.

Ollongren wil het wetsvoorstel, waarin het Right to Challenge wordt verankerd, voor het einde van dit jaar in consultatie brengen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Er zijn in de portefeuille van deze minister vast zaken die meer prioriteit hebben (o.a. bouwen, pas/pfas-problematiek bouwbedrijven e.a., het rapport over de bestuurlijke verhoudingen). Bovendien functioneren de democratische verhoudingen bij de Gemeenten over het algemeen beter dan bij het Rijk zelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie