bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Hoe kunnen gemeenten het sociale ondernemerschap aanjagen?

Lukas Held in gesprek met Marc van Zanten van de gemeente Apeldoorn.

05 augustus 2022
Apeldoorn

Steeds meer gemeenten zien dat sociale ondernemingen een enorme meerwaarde bieden voor de samenleving en de maatschappelijke welvaart. Gemeenten spelen een cruciale rol in het aanjagen van sociale ondernemerschap. In de projecten van KplusV komt dan ook regelmatig de vraag vanuit gemeenten hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Lukas Held, onze adviseur sociale economie, bespreekt dit met Marc van Zanten, Beleidsadviseur Social Return en Impact Ondernemen van de gemeente Apeldoorn, koploper op het gebied van impact ondernemen.

"Alle gemeenten zijn gebaat bij een ondernemersklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden om 'betekenisvol' te ondernemen en te groeien." Hoe pak je dit aan? Marc van Zanten legt uit.

  1. Hoe ziet de visie op impact ondernemen van de Gemeente Apeldoorn eruit?

De gemeente Apeldoorn heeft stevige ambities op het thema impact ondernemen. Onze lokale economie staat er goed voor, maar we zijn ons bewust dat economische groei er vandaag-de-dag totaal anders uitziet dan vroeger. De verandering, ingegeven door de vele maatschappelijke opgaven, is dan ook enorm. Sla de rapportages van onze planbureaus, trendanalyses en bijdragen van topeconomen in vaktijdschriften er maar op na. Er is sprake van een nieuwe economie, van nieuwe paradigma’s. En hierdoor wordt economische groei in een ander daglicht geplaatst dan in de ”oude” economie.

Daarbij lopen impact ondernemers voorop in het bedenken van creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zij zijn vaak al langer bezig met doelen op het gebied van biodiversiteit of arbeidsinclusie. Meer ondernemers hebben naast het ondernemen ook maatschappelijk relevante thema’s omarmt en die substantieel onderdeel gemaakt van hun bedrijfsvoering. Het aantal impact ondernemers is dan ook fors toegenomen. Het is dus logisch om als overheid én bedrijfsleven samen de maatschap­pelijke opgaven te lijf te gaan. Alle gemeenten zijn gebaat bij een ondernemersklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden om 'betekenisvol' te ondernemen en te groeien. Omdat een dynamisch ondernemers netwerk een randvoorwaarde is voor groei van het impact ecosysteem, nemen we als gemeente Apeldoorn dan ook een actieve, faciliterende rol in binnen het lokale impact ecosysteem.

  1. In hoeverre sluit deze visie integraal aan bij jullie economische en sociale visie?

De visie op impact ondernemen sluit volledig aan en vormt een belangrijk thema in de Economische Visie 2040 die we als gemeente Apeldoorn hebben. Ons nieuwe college heeft daarnaast de uitgangspunten van Brede Welvaart stevig verankerd binnen het coalitie akkoord “Handen uit de Mouwen”. Én we hebben, in de persoon van wethouder Jeroen Joon, nu zelfs een portefeuillehouder Brede Welvaart.

“Impact ondernemers lopen voorop in het bedenken van creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”

Marc van Zanten | Beleidsadviseur Social Return en Impact Ondernemen

  1. Hoe is de visie tot stand gekomen en welke partijen waren bij het ontstaan betrokken?

De gemeente Apeldoorn is sinds de start in 2021 een actieve partner binnen de City Deal Impact Ondernemen. Met inmiddels meer dan 100 partners, ministeries, provincies, gemeenten, kennisinstellingen, financials en heel veel impactondernemers zijn we actief om de knelpunten die impact ondernemers ervaren op te lossen. Dit doen we vooral door met elkaar te experimenteren en te leren van de praktijk. Hierbij richten we ons primair op een drietal sporen: Het Overheidsorganisatie-spoor (‘Licence to Break’), het loket- en netwerkspoor (‘connecting the dots’) en het financiële spoor (‘It takes two to tango’). Verdeeld over deze drie sporen lopen er diverse initiatieven. De ervaring die we binnen de City Deal Impact Ondernemen op doen vertalen we vervolgens naar beleid en uitvoeringsplannen. Daarom zie ik alle partners binnen de City Deal Impact Ondernemen als stakeholders.  Daarnaast vervullen we als gemeente Apeldoorn de rol van thema-coördinator binnen het gemeentelijke samenwerkingsverband G-40. Binnen dit netwerk wisselen we als beleidsadviseurs veelvuldig kennis en expertise uit.

  1. Welke acties hebben jullie al ondernomen om de visie werkelijkheid te laten worden?

Samen met onze lokale partners zijn we actief om het impact ecosysteem in te richten en beleid te ontwikkelen. Het startsein voor deze activiteiten is vorig jaar gegeven door wethouder Jeroen Joon tijdens het congres van Social Enterprise.NL. Ons meest recente wapenfeit is de samenwerking met MAEX, een online platform dat inzicht biedt in de impact van organisaties of de impactwaarde van beleid. Op dit moment wordt het MAEX Apeldoorn platform ontwikkelt. Door de Social Handprint in te vullen wordt in één oogopslag zichtbaar welke waarde een impact onderneming heeft op de maatschappij en de Sustainable Development Goals. Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarde is voor zowel de impact onderneming als ons als gemeente van belang. De resultaten van deze impactmetingen helpen ons om richting te geven aan het programma impact ondernemen. Met andere woorden, welk beleid of proces werkt en waar liggen de verbeterpunten.

Meer weten?

Lukas Held, Adviseur. 
e-mail of bel: +31 6 82 06 46 88

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.