Advertentie

Stel kiesdrempel in tegen versplintering

Een kiesdrempel van twee zetels is het beste antwoord op versplintering van de gemeenteraad. Maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan, zullen alleen maar weer nieuwe problemen veroorzaken.

22 maart 2018
drempel.JPG

Een kiesdrempel van twee zetels is het beste antwoord op versplintering van de gemeenteraad. Maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan, zullen alleen maar weer nieuwe problemen veroorzaken.

Substantiële verlaging

Dat stelt hoogleraar constitutioneel organisatierecht Douwe Jan Elzinga deze week in zijn column in Binnenlands Bestuur. ‘Een dergelijke drempel levert een substantiële verlaging op van het aantal fracties.’ Volgens Elzinga is die voor ‘serieuze nieuwkomers’ goed te nemen ‘omdat het aantal te behalen stemmen voor een zetel in de gemeenten betrekkelijk gering is. En voor hen die zich hebben afgesplitst en terug willen komen, is deze drempel een extra uitdaging om te bezien of er voldoende draagvlak is.’

Baaierd aan problemen
In maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan (zoals de Overijsselse cdk Boele Staal en minister van Binnenlandse Zaken Ollongren in verschillende varianten bepleiten) ziet Elzinga weinig. ‘Indien nu afgesplitste raadsleden in allerlei varianten hun rechten worden ontnomen, leidt dat tot een baaierd aan problemen en procedures. De minister zal de komende jaren dan ook nog veel last van krijgen van haar oproep.’


Good governance steeds moeilijker
Met Staal en Ollongren is Elzinga van mening dat als gevolg van de versnippering ‘good governance’  steeds moeilijker wordt. En dat daarom over aanpassingen als een kiesdrempel moet worden nagedacht. ‘De vele eenlingen in gemeenteraden kunnen nauwelijks goed functioneren, ook al niet omdat de complexiteit van het lokale bestuur de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen.’

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

S.H. Luimstra / beleidsmedewerker
Misschien is een oplossing van dit fenomeen het afschaffen van de zeer ondemocratische fractiediscipline. Een raadslid mag volgens mij grondwettelijk zonder last of ruggenspraak handelen en acteren. Fractiediscipline verhindert dit en is, lijkt me strafbaar. Mogelijk is dit de reden van afsplitsingen. Ik ben benieuwd wat de bestuurders en meneer Elzinga van mijn tegenargument vinden.
A. Wassenburg
De kiesdrempel lost het versplinteringsprobleem niet op. Dat probleem is ontstaan doordat mensen zich door de oudere partijen niet (meer) vertegenwoordigd voelen. Met een kiesdrempel wordt het probleem alleen onzichtbaar. Totdat het op een andere manier zichtbaar wordt, natuurlijk. En misschien is dat nog erger dan die versplintering.
Sjaak / waakzaam burger
Een kiesdrempel is geen oplossing om versplintering tegen te gaan. Kleine partijtjes - vaak single issue - zijn een consequentie van de individualisering van de samenleving.
Jan
Een kiesdrempel is simpelweg noodzakelijk om de bestuurbaarheid van de gemeenten te vergroten. Bovendien beperkt het afsplitsingen. Want ook een afsplitsing zal aan de kiesdrempel moeten voldoen. Nog beter zou overigens zijn om het wettelijk zo te regelen dat je geen personen meer kiest maar partijen. De zetel is dan van de partij. Treed je uit, dan mag je niet zelfstandig doorgaan maar moet je je zetel inleveren en komt de volgende op de lijst aan de beurt.
H. Wiersma / gepens.
Inderdaad nog geen risico tot aan het moment dat het in enkele gemeenten helemaal uit de hand gaat lopen. Hoogste tijd voor het creëren van lokale, provinciale en landelijke kiesdrempels.Deze polderdemocratie lijkt meer op een kippenhok dan op efficiënt besturen. En .....maar klagen dat de vergoedingen te laag zijn.

Waar blijft trouwens het rapport van de landelijke commissie voor de bestuurlijke vernieuwing? Of wordt dat een 4-jarenplan om het weer over de volgende verkiezingen heen te schuiven?
Martin Koenen / directeur adviesbureau bestuursrecht
Ik heb eerder al gepleit voor een kiesdrempel van 6 tot 8 zetels in de 2e kamer. Maar als we over de hele linie kunnen beginnen met een drempel van 2 voor alle vertegenwoordigende organen dan is er al veel gewonnen. Dus verantwoordelijke partijen maak die keuze en wijzig de Wet.
Paul / projectleider
Uiteindelijk wordt je op ene individueel mandaat gekozen en heb je het recht om jezelf te organiseren.

Dat kan via een partij, maar voor andere vormen van samenwerking staat ook niets in de weg.

@Annemiek het is zonder last. Ruggespraak mag, anders wordt een politieke partij zijn lastig
H. Wiersma / gepens.
Teveel versplintering geeft de volgende nadelen:

1. veel meer bureaucratie (oeverloze discussie, arbeid wordt veel minder productief).

2. het werkt inefficiëntie in de hand (vertraging, minder goede besluitvorming).

3. onderlinge verschillen en ruzies nemen toe.

4. de kosten voor de Overheid en de burgers (belasting) gaan de pan uitrijzen.

Kortom, kiesdrempels invoeren!
Martin
Er is al een kiesdrempel. Die heet kiesdeler en is het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels. Allerlei andere kiesdrempels zullen arbitrair zijn en grote partijen onnodig bevoordelen.
Willem de Wildt
Dit voorstel is duidelijk niet goed doordacht. Een kiesdrempel van twee zetels is in veel gemeenteraden een drempel van 10 tot 20 procent van de bevolking! En voor de grote gemeenteraden (zoals het voorbeeld van Den Haag) is het aantal benodigde stemmen voor twee zetels dan zo'n 9000 tot 10.000 stemmen. Om dat nu 'betrekkelijk gering' te noemen...Dit voorstel bevoordeelt grote partijen, biedt nieuwkomers geen serieuze kansen en vergeet dat raadsleden van kleinere partijen vaak heel serieus hun werk doen, nogal eens vanuit een veel onafhankelijker optiek dan de 'fractiediscipline-volgende' raadsleden van grote fracties.

Nog los van de waarde die kleine partijen meestal hebben en het feit dat grote partijen meestal ook ooit met een enkele zetel zijn begonnen is
eric / ambtenaar
Een dergelijke drempel voor de democratie levert wellicht óók een substantiële verlaging op van het aantal kiezers, dat is mooi: kan behalve de snelheid van de besluitvorming ook het tellen van de stemmen sneller.
Bernard
Stoppen met afgeven van machtigingen. Dat is veel effectiever dan een kiesdrempel.

Ook een prima middel om voorkeurstemmen op Turken te voorkomem.
Kiezer / Kiezer
Fraai, blijft er nauwelijks nog wat te kiezen over.

En nieuwkomer mogen dus niet groeien, maar moeten ineens bam uit het niets komen. Dat leidt tot partijen met extreme standpunten, anders haalt men dat nooit
Advertentie