Advertentie

Maatregelen tegen armoede of armoedige maatregelen?

Een terecht appel op onze veerkracht of een ondergraving van de bestaanszekerheid? Reacties van Kamerleden op de troonrede.

20 september 2022
Portemonee
Rob Engelaar/ANP

Het kabinet zet fors in op bestrijding van armoede. Maar waar het ene Kamerlid vooral krachtige maatregelen ziet tegen de armoede, ziet de ander armoedig beleid en een gebrek aan maatregelen.

Kuiken: koopkrachtpakket helpt niet op lange termijn

Attje Kuiken vindt de koopkrachtmaatregelen van het kabinet ‘omvangrijk’, maar vreest dat deze alleen helpen op de korte termijn. Dat zei de fractievoorzitter van de PvdA tegen de NOS in reactie op de door de koning gepresenteerde kabinetsplannen tijdens Prinsjesdag.

‘Ik vind het pijnlijk om te constateren dat het kabinet eigenlijk een beetje doof en blind lijkt voor de zorgen van mensen thuis’, aldus Kuiken. Arbeid wordt volgens de voorvrouw van de PvdA nog te weinig beloond, huurders worden te weinig geholpen en armoede wordt alleen geremd, maar niet voorkomen.

Het kabinet moet volgens Kuiken zijn blik meer richten op de lange termijn. ‘Als je nu een huis niet kan betalen, kan je niet bouwen op een jaar. Dan moet je voor de komende jaren weten: waar ben ik aan toe?’

Attje Kuiken (PvdA)
Attje Kuiken (PvdA)ANP

Heerma: terecht appel op gezamenlijkheid

Pieter Heerma noemt de troonrede een ‘terecht appel op onze gezamenlijkheid en veerkracht’. De fractievoorzitter van het CDA laat via Twitter weten dat de huidige energiecrisis vraagt om ‘solidariteit en saamhorigheid’. 

De koopkrachtmaatregelen die op Prinsjesdag worden aangekondigd om gezinnen met lage en middeninkomens te ondersteunen, noemt Heerma ‘historisch’. Ook zegt hij fors te hebben ingezet op de aanpak van kinderarmoede, ‘omdat we niet willen dat kinderen het slachtoffer worden van deze crisis.’

Pieter Heerma
Pieter Heerma Phil Nijhuis/ANP

Marijnissen: het deugt niet dat mensen moeilijk kunnen rondkomen

Het deugt niet dat de economie draait ‘als een tierelier’ maar mensen moeilijk kunnen rondkomen, reageert SP-leider Lilian Marijnissen op de troonrede. Zij geeft het kabinet daarvan de schuld: die zet volgens haar ‘de bestaanszekerheid van veel Nederlanders en daarmee onze beschaving op het spel’.

Lukt het premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag niet om de kosten te verlagen, dan moeten zij volgens Marijnissen ‘plaatsmaken voor anderen die het wel kunnen’. Het kabinet komt weliswaar met een energieplafond, maar dat had ‘veel eerder gemoeten’, vindt de SP-leider. Ook is alleen het verlagen van de energieprijs niet voldoende, volgens haar moet de ‘democratische zeggenschap’ over energie weer ‘in eigen hand’ komen.

De socialiste wil naast een energieplafond ook lagere kosten voor brandstof en boodschappen, snellere huurverlaging en het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Om dat te betalen, moeten grote bedrijven en de rijkste 1 procent meer belasting gaan betalen.

Lilian Marijnissen (SP)
Lilian Marijnissen (SP) Lex van Lieshout/ANP

Klaver: kabinet schuift grote problemen voor zich uit

Het kabinet ‘schuift alle grote problemen voor zich uit’. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in reactie op de troonrede. ‘Of het nou gaat om bestaanszekerheid, de klimaat- of stikstofcrisis’. Wel is hij blij dat er een prijsplafond voor de energierekening komt, zo laat hij in een eerste schriftelijke reactie weten.

Klaver en PvdA-leider Attje Kuiken waren maandag nog bij minister van Financiën Sigrid Kaag om het te hebben over het prijsplafond. Het kabinet neemt in grote lijnen het plan over waar GroenLinks en PvdA gezamenlijk mee kwamen. Toch heeft Klaver nog vragen over de uitvoering. ‘Veel is nog onduidelijk. Hoe hoog wordt het plafond? Op welk prijspeil? Wij blijven strijden tot er een plan ligt dat Nederlanders de winter door helpt.’

Jesse Klaver (GroenLinks)
Jesse Klaver (GroenLinks) Sander Koning/ANP

Van Haga: koopkrachtplannen kabinet komen te laat

Wybren van Haga (Groep Van Haga) vindt de plannen die het kabinet heeft aangekondigd ‘too little too late’. Hij noemt het koopkrachtverlies ‘zélf gecreëerd’ omdat de ‘stabiele energiebronnen’ zijn stilgelegd, terwijl er volgens hem alternatieven zijn in de vorm van aardgas in Groningen en de Noordzee door ‘haast’ te maken met de bouw van kerncentrales.

Van Haga stelt dat het kabinet vooral geld uitgeeft aan ‘elitaire speeltjes’, namelijk asielzoekers, stikstof- en klimaatplannen en wat hij noemt ‘bestuurlijke chaos op het gebied van onder meer de koopkracht, energie en wonen’. Op dat laatste vlak pleit hij voor maatregelen die investeerders en bouwers van woningen moeten stimuleren. Zo wil hij het aantal woningen uitbreiden door ze meer te delen, uit te breiden en op te splitsen. Ook vindt hij dat er een asielstop moet komen.

Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Wybren van Haga (Groep Van Haga) Laurens van Putten/ANP

Wilders: kabinet heeft al het vertrouwen verspeeld

Het kabinet heeft al het vertrouwen in het land verspeeld, zegt PVV-leider Geert Wilders tegen de NOS na het uitspreken van de troonrede door de koning. ‘Ze hebben de andere kant op gekeken’, vindt hij, ‘er is zo veel pijn en zo veel leed.’

De PVV-leider lijkt niet onder de indruk van het bedrag van ongeveer 18 miljard dat het kabinet uittrekt voor koopkrachtherstel. ‘Dat is ongeveer hetzelfde als wat zij hebben binnengehaald aan bijvoorbeeld de btw.’

Eerder dinsdag schreef hij op Twitter dat Prinsjesdag een ‘mooie traditie’ is, maar dit jaar ‘onder slecht gesternte’. Het kabinet maakt Nederland volgens hem ‘helemaal kapot. Hun boerenhaat, open grenzen en maandenlange desinteresse in het financiële leed van zoveel Nederlanders, zorgt voor ellende en wantrouwen bij miljoenen mensen.’

Geert Wilders (PVV)
Geert Wilders (PVV)Nico Garstman/ANP

Van der Staaij: Prinsjesdag feestelijk maar ook op de rem gestaan

SGP-leider Kees van der Staaij vindt Prinsjesdag een 'feestelijke dag', maar merkt dit jaar 'ook de neiging om een beetje op de rem te staan'. Hem valt op dat er 'heel veel onvrede en onrust is' in het land, voor een belangrijk deel ook vanwege de hoge energierekening, zei hij tegen de NOS.

Van der Staaij zegt zelf ook aan zijn inbox te zien dat er grote onvrede leeft in het land. Hij zegt veel berichten te krijgen van mensen die het niet redden. Het kabinet komt dan wel met 'heel wat plannen voor volgend jaar', toch is volgens hem 'voor de korte termijn veel onduidelijk'. Hij doelt onder meer op het prijsplafond voor de energierekening waar het kabinet naar verwachting later dinsdag meer details over naar buiten brengt.

Cees van der Staaij (SGP)
Cees van der Staaij (SGP)ANP

Ouwehand: problemen zijn gevolg van kortetermijndenken

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand ziet ‘dat het kaartenhuis van het kortetermijndenken instort’, zegt de politica tegen de camera's van de NOS over de problemen als gevolg van de hoge energieprijzen. Het kabinet heeft zich ‘willens en wetens afhankelijk gehouden van Russisch gas en olie’. Daar betalen volgens haar ‘juist de kwetsbaarste mensen’ nu de prijs voor.

Het kabinet zet nu ‘heel veel geld’ opzij om te voorkomen dat huishoudens kopje onder gaan. ‘Maar de vraag is nog steeds of het de problemen van mensen voldoende oplost’, zegt Ouwehand daarover op Prinsjesdag na de troonrede. Ze vindt het wel ‘goed dat we de koning horen zeggen dat het heel pijnlijk is’ dat sommige mensen de rekening niet kunnen betalen.

Esther Ouwehand
Esther Ouwehand (PvdD)Rob Engelaar/ANP

Azarkan: plan koopkrachtherstel lang niet voldoende

De plannen voor koopkrachtherstel zijn volgens DENK-leider Farid Azarkan ‘lang niet voldoende’, zegt hij tegen de NOS. Volgens hem haalt het kabinet ‘50 miljard euro meer op bij bedrijven en burgers’ en is er ‘ruimschoots’ geld om ook dit jaar al positieve koopkrachtcijfers neer te zetten.

Hij wijst op de hoge economische groei van afgelopen jaren, waar de burgers volgens hem te weinig van hebben terug gezien. Ondanks jaarlijkse groeicijfers van rond de 5 procent leveren Nederlanders dit jaar gemiddeld ongeveer 7 procent aan koopkracht in. Azarkan laakt dat er ‘de afgelopen tien jaar niet is geïnvesteerd en mensen gekort werden op hun pensioenen’.

Farid Azarkan
Farid AzarkanRobin Utrecht/ANP

Van der Plas (BBB): weinig oog voor de gewone burger

Caroline van der Plas vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de gewone burger buiten de Randstad. Dat zegt de fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor een camera van de NOS, op de vraag waarom het vertrouwen in de overheid van haar kiezers in peilingen zo laag blijkt.

Haar achterban in 'de regio's' ziet volgens Van der Plas de voorzieningen verschralen en ook dat de politiek vaak op de Randstad is gericht. 'Terwijl daar de bibliotheek dicht moet of de bus niet rijdt.' Haar voornaamste punt bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het tweedaagse Tweede Kamerdebat na Prinsjesdag, wordt dan ook het vertrouwen in de politiek. Ook vindt ze de aangekondigde koopkrachtmaatregelen rijkelijk laat, 'terwijl mensen al maandenlang in de armoede en ellende worden gestort'.

Caroline van der Plas (BBB)
Caroline van der Plas (BBB)Jeroen Jumelet (ANP)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie