Advertentie

Gemeenten zijn bewust misleid met ‘nepaanwijzing’

Het vorige kabinet heeft bewust de term ‘aanwijzing’ gebruikt om gemeenten te dwingen zo snel mogelijk extra asielzoekers op te vangen. Het kabinet wist dat de aanwijzing geen juridische grondslag had, maar heeft dat gemeenten niet verteld.

19 januari 2022
sorry.jpg

Het vorige kabinet heeft bewust de term ‘aanwijzing’ gebruikt om gemeenten te dwingen met spoed asielzoekers op te vangen. Hoewel het kabinet wist dat de aanwijzing geen juridische grondslag had, ‘werd de term aanwijzing passend geacht om de urgentie te benadrukken’.

Acuut

Als er niet snel locaties open konden, zou crisisopvang geregeld moeten worden. Het geven van een aanwijzing ‘werd gezien als de enige resterende manier om dat scenario af te wenden’. Met de aanwijzing wilde het kabinet gemeenten aansporen om ‘al het nodige te doen’ om de ‘acuut noodzakelijke tijdelijke asielopvang op zeer korte termijn te realiseren’.

 

Niet expliciet

Dat schrijven staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) in antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt en Jasper van Dijk (SP). In de brieven aan de gemeenten en regio’s, waarin Gorinchem, Venray, Enschede en Rijnmond werden gedwongen locaties voor asielzoekers te openen, is het ontbreken van een juridische grondslag voor die aanwijzing ‘niet expliciet gemaakt’, aldus Van der Burg en Bruins Slot. Het komt er dus op neer dat het kabinet de betreffende gemeenten bewust heeft misleid.

 

Onrust

Het kabinet betreurt dat de term aanwijzing tot ‘onduidelijkheid en onrust’ heeft geleid. Het belooft de term aanwijzing ‘in een situatie zoals deze niet meer op deze wijze gebruiken.’ Het kabinet verwacht niet dat de kwestie blijvende invloed zal hebben op de interbestuurlijke verhoudingen.

 

Herijking moreel kompas

De voormalige staatssecretaris Ankie Broekers-Knol verplichtte Enschede, Venray, Gorinchem en de regio Rotterdam in december om 2.000 asielzoekers op te vangen voor drie tot zes maanden. Dat deed zij via een aanwijzing. Na eerdere Kamervragen van Omtzigt en Van Dijk bleek vorige week dat die aanwijzing geen juridische grondslag heeft. Dit leidde tot verontwaardigde reacties van de betrokken gemeenten. De Gorinchemse burgemeester Reinie Melissant was laaiend. ‘Het feit dat het rijk bewust onjuiste juridische gronden heeft ingezet om gemeenten tot opvang te dwingen, laat zien dat een herijking van het moreel kompas op topniveau noodzakelijk is.’

 

Geen opheldering

In het regeerakkoord staat expliciet dat het kabinet vaker een aanwijzing wil geven aan mede-overheden ‘wanneer het algemeen belang dit noodzakelijk maakt’. Opheldering hierover geeft het kabinet nog niet aan Omtzigt en Van Dijk. De passage in het coalitieakkoord moet nog verder door het kabinet worden uitgewerkt.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Eigenlijk wordt niet alleen deze opvang over de schutting gegooid. Ook de hele bevolkingsgroei en alles wat daarmee samenhangt wordt over de schutting gegooid. In de eerste plaats bij de bevolking, in de tweede plaats bij gemeenten. Lees het verkiezingsprogramma van D66: asielmigratie en arbeidsmigratie, het zijn zaken waar D66 heilig in gelooft. Dat willen ze dan ook nog combineren met marktwerking en economische groei, maar ook duurzaamheid wordt erbij gekieperd. Lees het rapport “drukker, diverser en dubbelgrijs” van Nidi, CBS en PBL. Volgens dit rapport zijn de kosten van arbeidsmigratie en asielmigratie nog hoger dan die van de vergrijzing zelf en wordt het door de bevolkingsgroei en economische groei steeds moeilijker om aan CO2 doelstellingen te voldoen. De verzorgingsstaat moet steeds verder worden afgebouwd.
Is wel zo
wanneer het algemeen belang dit noodzakelijk maakt??

Het algemeen belang is natuurlijk niet gebaat bij het binnenhalen van zoveel mogelijk ongeletterde armoedzaaiers die hier komen voor een gratis ingericht huis + uitkering,Men bedoelt: wanneer het verdienmodel van een aantal VVD66-ers dit noodzakelijk maakt
H. Wiersma / gepens.
Deze past in het rijtje van onbehoorlijk bestuur. Als een dergelijke situatie zich voordoet moet je:

1. vooraf duidelijke afspraken maken met de VNG/gemeenten óf

2. de mogelijkheid geregeld te hebben via wetgeving of een algemene maatregel van bestuur (AMVB).

Dom blondje / ambtenaar
nogmaals oproep aan de gepikeerde gemeenten om aangifte te doen van machtsmisbruik. Alle kosten verhalen op het rijk en de verantwoordelijken (inclusief de adviseurs) persoonlijk aanklagen.

We zijn hier een democratie en geen dictatuur. Het mag niet zo zijn dat de regering besluit dat er voor haar andere regels gelden dan voor de rest van Nederland.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Neveneffecten van de bevolkingsgroei door arbeidsmigratie zijn onder andere arbeidsuitbuiting en mensenhandel Het rijk draagt gemeenten op om daar extra te investeren op handhaving zonder de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Advertentie