bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Jaarcongres KING over toekomstige positie gemeenten

Donderdag 12 januari jl. was het tweede KING-congres in Den Bosch. Meer dan 700 belangstellenden hebben zich ingeschreven voor dit congres met de titel ‘Bijkantoor of cockpit? Gemeenten aan het roer in uitdagende tijden’. De deelnemers waren vooral bestuurders en gemeentesecretarissen. Ook bezochten veel adviseurs het congres. De Bestuursacademie Nederland was op deze dag ook weer als sponsor vertegenwoordigd.

26 januari 2012

De titel voor dit congres is terug te voeren op een artikel in het NRC Handelsblad van Marc Shavannes (journalist en publicist) met de titel ‘Kabinet Rutte behandelt gemeenten als bijkantoren’.

 

Steeds meer taken (ABWZ, Jeugdzorg, Wajong) komen op de gemeenten af, maar er is steeds minder geld om deze taken uit te voeren. Toch wordt van de gemeenten verwacht dat de dienstverlening op hoog niveau blijft. Het congres gaf op vele manieren een antwoord hoe gemeenten met dit dilemma omgaan. Tijdens de plenaire ochtendsessie gaf o.a. Mirko Noordergraaf (hoogleraar Publiek Management USBO) vanuit een meer wetenschappelijke benadering zijn visie op de wijze waarop dit zou kunnen. Hij pleitte er voor om minder op de informatie van instrumenten te vertrouwen, maar vooral het gesprek met bewoners en stakeholders aan te gaan.

Bas van der Veldt (algemeen directeur AFAS Software) gaf de aanwezigen op een  inspirerende manier inzicht in de wijze waarop AFAS Software omgaat met beperkte middelen. Hij pleitte voor het ‘ontsecretaressen’ van organisaties, omdat managers zelf meer kunnen doen en hierdoor veel kosten kunnen worden bespaard. Ook gaf hij de waarde aan van twitteren. Niet zelf twitteren, maar vooral lezen wat er over je organisatie wordt gezegd.

In de namiddag konden de aanwezigen een keuze maken uit een groot aantal workshops. De workshops gaven een goed overzicht van de manier waarop gemeenten de dilemma’s oppakken. In een van de workshops werd de samenwerking tussen de gemeenten Losser en Enschede toegelicht. Op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering wordt er intensief samengewerkt, maar op het gebied van ruimtelijke ordening en sociaal beleid wil Losser nog zelfstandig keuzes maken. Een goed voorbeeld waarin een grote gemeente kan samenwerken met een kleinere gemeente.

Op het eind van het congres werd de ‘KING Best Gejat Prijs 2011’ uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar het gemeentelijk duo Midden-Drenthe en De Waard. De Waard heeft van de gemeente Midden-Drenthe de gehele procesinrichting overgenomen. Het gaat om meer dan 100 processen met de eraan gekoppelde formulieren. Gemeente De Waard heeft slechts op kleine onderdelen de procesbeschrijvingen hoeven aan te passen.

Natuurlijk was ook de Bestuursacademie Nederland met een stand op het congres aanwezig. Er is veel met bezoekers gesproken en de recente samenwerking met Schouten & Nelissen en Fontys Bestuursacademie (BAZN) werd in de gesprekken als een positieve ontwikkeling gezien.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.