Advertentie

Italië gaat met coronageld bureaucratie te lijf

Voor de hervorming van het Italiaanse openbaar bestuur trekt minister Renato Brunetta, van origine econoom, 9,75 miljard euro uit. Dat geld is afkomstig van de Next Generation EU, het corona-herstelplan van de Europese Unie.

14 juni 2021
bureaucratie---shutterstock-1725113818.jpg

Voor de hervorming van het Italiaanse openbaar bestuur trekt minister Renato Brunetta, van origine econoom, 9,75 miljard euro uit. Dat geld is afkomstig van de Next Generation EU, het corona-herstelplan van de Europese Unie.

Vereenvoudiging 

‘We hebben behoefte aan grootschalige vereenvoudiging van bureaucratische regels - en aan nieuwe mensen om die eenvoudiger regels toe te passen’, zegt Brunetta. Veel Italiaanse ambtenaren zijn het afgelopen decennium met pensioen gegaan. ‘Het gaat dus niet alleen om een hervorming van de regelgeving, maar ook van de organisaties op het gebied van technologie, mensen en technische bijstand.’

Andere werving

De eerste stap daarin is de herziening van de werving van personeel: die moet eenvoudiger en doelgerichter, en ook de doorstroming moet beter. Brunetta zet in op het vergroten van vaardigheden, kennis en gelijke toegang voor mannen en vrouwen. Om de projecten van het herstelplan te realiseren, zullen universiteiten en centra voor hoger onderwijs en beroepsverenigingen worden ingezet om te assisteren bij snelle selectie en werving.

 

Efficiëntere ambtenaren 

Het belangrijkste punt van het hervormingsplan is het vereenvoudigen van regels en procedures, het wegnemen van bureaucratische belemmeringen, en een efficiënter ambtelijk optreden om zo tijd en kosten voor burgers en bedrijven te verminderen. Veel draait om een vergaande digitalisering. Het ambtenarenapparaat zal moeten geloven aan een ‘cloud first’-aanpak, gericht op de migratie van gegevens en toepassingen van afzonderlijke overheidsdiensten naar een cloud-omgeving. Om die omvangrijke klus te klaren, heeft het ministerie van Technologische Innovatie en Digitale Overgang een speciaal team opgericht.

 

Nationaal platform

Geactualiseerde gegevens van burgers en bedrijven zullen straks automatisch worden weergegeven door de brondatabanken voor elke ‘vragende’ dienstverlener. Er komt een ‘nationaal gegevensplatform’, een door overheidsdiensten te raadplegen centrale catalogus. Op die manier hoeven burgers dezelfde informatie niet meer verschillende keren aan verschillende overheidsdiensten te verstrekken.

 

Digitale geletterdheid  

De overheid wil de lange aankoopprocedures voor ict vernieuwen. Zo komt er een ‘witte lijst’ van gecertificeerde leveranciers en een ‘fast track’-programma dat een snelle selectie mogelijk maakt. Al die investeringen worden gevolgd door maatregelen ter ondersteuning van de digitale vaardigheden van

burgers. Dit om de digitale geletterdheid van het land te waarborgen.

 

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het mediafonds van de Europese Unie. Lees het hele verhaal over hoe Italië de Europese coronagelden besteedt deze week in BB11 (inlog) 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
"ITALIË GAAT MET CORONAGELD BUREAUCRATIE TE LIJF"Maar is dit geld daar ook voor bedoeld?Bond / Adviseur
Eerst roepen dat ze zo zwaar getroffen waren en Europa solidair moest zijn, en dan het geld aan iets anders uitgeven?
Bart / zzp bij overheid
Ha dat is goed nieuws. Onder de bureaucratie vallen ongetwijfeld slecht-functionerende diensten zoals de Italiaanse belastingdienst.'Door belastingontduiking loopt de Italiaanse overheid jaarlijks ongeveer 91 miljard euro mis.'

Dat bevestigde minister voor economische zaken Pier Carlo Padoan al in 2014 en diverse Italiaanse professoren al vaker.Moet je je eens voorstellen Italië dat de komende 26 jaar de staatsschuld 2.400 miljard volledig aflost en meer dan 300 duizend banen creëert dankzij een betere belastingafdracht.

Het land is arm, terwijl het merendeel van de inwoners vermogend is.

Laat ook de Nederlandse belastingdienst weer teruggaan naar haar core business: belasting heffen. In plaats van fungeren als een veredelde uitkeringsinstantie zoals in Nederland.

H. Wiersma / gepens.
Zo, en valt dat ook al onder duurzame beleidsontwikkeling? Volgens mij valt dat sinds jaar en dag onder normaal efficiënt beleid en uitvoering.
Advertentie