bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Luchtkwaliteit in Nederland

Meeste draagvlak voor verminderen uitstoot verkeer en luchtvaart.

25 mei 2023
I&O

Nederlanders vinden het belangrijk om de luchtkwaliteit te verbeteren en de helft ziet dit als gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en samenleving. De meeste steun is er voor maatregelen om uitstoot van het verkeer en van de luchtvaart te verminderen, het minst voor vermindering van veeteelt en houtstook. Dat blijkt uit draagvlakonderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van het Longfonds.

Luchtkwaliteit belangrijk, maar weinig zorgen en kennis hierover

De meeste Nederlanders vinden de luchtkwaliteit in Nederland belangrijk (85%). Desalniettemin heeft een meerderheid niet veel tot weinig kennis hierover en maakt minder dan de helft (46%) zich zorgen over de luchtkwaliteit in Nederland. Men maakt zich nog minder zorgen over de luchtkwaliteit in hun eigen woonplaats of woonwijk (34%). De luchtkwaliteit dichtbij huis wordt dan ook hoger beoordeeld dan in Nederland. Toch vindt driekwart van de Nederlanders het belangrijk dat de luchtkwaliteit in hun land verbetert. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is volgens de helft een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid én de samenleving. Bijna vier op de tien (38%) vindt het een verantwoordelijkheid van met name de overheid.  

i&o
Figuur 1.1 – Gemiddeld rapportcijfer voor luchtkwaliteit in…

Meeste steun voor goedkoper OV en niet uitbreiden aantal vluchten

De verschillende maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren, onder andere op het gebied van verkeer, veeteelt, luchtvaart en houtstook, worden door een (kleine) meerderheid van de Nederlanders gesteund. De meeste steun is er voor goedkoper openbaar vervoer (85%). Daarnaast kunnen andere maatregelen om uitstoot van het verkeer te verminderen en maatregelen om het vliegverkeer te verminderen, op relatief veel steun rekenen. Zo steunt driekwart de maatregel om het aantal vluchten niet uit te breiden (73%). Maatregelen die minder populair zijn, zijn met name gericht op het verminderen van veeteelt en het verminderen van houtstook (veroorzaakt door bijvoorbeeld een vuurkorf, houtkachels en de barbecue).  

i&o
Figuur 1.2 – Draagvlak voor maatregelen verkeer en luchtvaart (% (helemaal)mee eens)

Deel Nederlanders zegt minder te vliegen, vlees te eten en auto te rijden voor de luchtkwaliteit

Het gedrag aanpassen voor een betere luchtkwaliteit, zegt een deel van de Nederlanders al te doen. Nederlanders zeggen vaker te lopen of de fiets te pakken (71%), gevolgd door minder vliegen (56%), minder vlees eten (52%) en minder autorijden (52%).

Minder vlees eten stuit op relatief veel weerstand: 18 procent is hiertoe niet bereid. Nederlanders kunnen met name gestimuleerd worden om hun gedrag aan te passen door financiële prikkels (als het geld zou besparen) en door het gewenste gedrag makkelijker te maken. Klik hier voor de factsheet 'Gezonde Lucht'.

Verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst, uitgezet in het I&O Research panel en het panel van Panelclix. De dataverzameling vond plaats in juni 2022. In totaal vulden 1.249 respondenten de vragenlijst volledig in. De data zijn gewogen op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn voor de volwassen Nederlandse bevolking. 

We vertellen u graag nog veel meer over I&O Research. Neem contact met ons op.

Roy van der Hoeve
Senior onderzoeker
020-308 48 54 

Carolien Veldkamp
Onderzoeker
020-3084853 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
"De dataverzameling vond plaats in juni 2022."

En dan nu pas een resultaat?

En is de luchtkwaliteit echt zo slecht of is dit meer een kwestie van beeldvorming?
https://www.rivm.nl/nieuws/verbetering-luchtkwaliteit-zet-door
Toine Goossens
Het Longfonds dient te stoppen met haar ongeoorloofde praktijken om Rijksgeld naar zich toe te harken over luchtkwaliteit. De kwaliteit van de lucht is uitstekend.

Een van de meest kwalijke methoden om geld naar zich toe te harken is het strooien met cijfers over vooroverlijden als gevolg van de luchtkwaliteit.

1. Luchtonderzoekers passen geen Bayesiaanse statistiek toe op de onderzoeksresultaten. Daardoor sluiten zij systematisch andere oorzaken van overlijden uit. Het proces Lucia de B. heeft Nederland laten zien hoe desastreus conclusies, schuldig, uitpakken bij niet adequaat statistisch onderzoek.

2. Infectieziektes, griep, longontsteking, corona zijn veel omvangrijkere overlijdensoorzaken dan de kwaliteit van de lucht. Ook overlijden als gevolg van hitte, kou, verkeer zijn belangrijker dan luchtkwaliteit.

3. Recent bleek 30% van de Nederlandse overlijdens direct samen te hangen met pijnbestrijding. Sedatie. Ook dat wordt door het Longfonds genegeerd.

4. Bij publicatie van onderzoeksresultaten zijn de data vaak al 5 jaar oud. De laatste ontwikkelingen en de resultaten van voorgenomen beleid worden totaal genegeerd. Eens in de 5 jaar vindt er een samenvatting van Nederlands onderzoek door het RIVM plaats. De data zijn dan ca 10 jaar oud.
Bij samenvatting op Europees niveau is de ouderdom van de data 15 jaar en tegen de tijd dat de WHO met haar immer alarmerende conclusies komt zijn de data met 20 jaar volstrekt verouderd.

De alarmerende persberichten van de WHO misvormen daar bovenop de waarheid. De gepretendeerde conclusies zijn niet in overeenstemming met de resultaten van het onderliggend onderzoek. Ik noem dat het verspreiden van wetenschappelijke leugens.

Het samenspel van overlijdensbronnen is zo ingewikkeld dat een statistische relatie met iets ondergeschikts als luchtkwaliteit in het geheel niet is aan te tonen.