Advertentie

Oud-burgemeester pleit voor nieuwe democratie

Hans Alberse vestigde zich na zijn onvermijdelijke vertrek in Oude als zzp’er en loopt dezer dagen als trainer bij ProDemos stad en land af om raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en bestuurders ervan te doordringen dat ze radicaal anders moeten werken. Politiek en bestuur zouden er volgens hem verstandig aan doen om de macht over te dragen aan inwoners via jury’s en forums. ‘Want democratie is oneindig veel meer dan om de vier jaar stemmen.’

23 oktober 2016

De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding, zegt oud-burgemeester Hans Alberse. Het ‘systeemwereldje’ moet plaatsmaken voor  burgerforums.

Hans Alberse vestigde zich na zijn onvermijdelijke vertrek in Oude als zzp’er en loopt dezer dagen als trainer bij ProDemos stad en land af om raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en bestuurders ervan te doordringen dat ze radicaal anders moeten werken. Politiek en bestuur zouden er volgens hem verstandig aan doen om de macht over te dragen aan inwoners via jury’s en forums. ‘Want democratie is oneindig veel meer dan om de vier jaar stemmen.’

‘De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding. In deze tijd vertegenwoordigt de burger graag zichzelf. En dus moeten bestuurders en inwoners in relatietherapie om het werkelijke gesprek aan te gaan. De burgemeester kan daarbij een essentiële rol spelen. Hij wordt geacht de democratische besluitvorming te bewaken. Dat is veel meer dan het voorzitten van de gemeenteraad of het toezien op de procedures in het gemeentehuis’, aldus Alberse.

Geen respect
‘Ik heb veel respect voor de raadsleden die zich met de beste bedoelingen drie avonden in de week een slag in de rondte werken, maar daar moeten ze mee ophouden. Ze moeten uit dat systeemwereldje stappen. Kijk eens terug naar het moment waarop je nog net geen raadslid was. Je sprak nog normale taal. Ik heb het zelf als raadslid ervaren. Binnen drie maanden vind je dingen normaal die helemaal niet normaal zijn. Je neemt een loopje met democratische waarden dat uitspraken moeten kloppen en waarachtig moeten zijn, er is geen respect voor het debat en je bent onbegrijpelijk’, zegt hij.

Burgerbegrotingsforum
Bestuurders en raadsleden moeten zich losmaken van de partijpolitiek, die volgens de oud-burgemeester eerder een bedreiging dan een zegen voor de democratie is. Alberse: ‘Er is een parallelle democratie nodig. Jury’s, burgerforum, burgeraudit – allerlei bestuursvormen waarin inwoners veel meer dan alleen zeggenschap hebben. Wij hebben in Oude IJsselstreek een burgerbegrotingsforum georganiseerd. Tachtig mensen op één dag in één zaal. ‘s Ochtends informatie over de begroting en ‘s middags deliberatie en in groepen doorgepraat. Eind van de middag nam men in een half uur met stemkastjes over 25 onderwerpen uit de gemeentebegroting standpunten in. Wat mij betreft zou het burgerbegrotingsforum besluitvormend mogen zijn. Laat het publiek een paar keer per jaar beslissen. Dat is de beste vorm om tot goede besluitvorming te komen, beter dan de gemeenteraad.’

Oude politiek vreet energie
Minder politiek, meer macht voor inwoners. Alleen dan kruipt de democratie uit zijn diepe crisis, gelooft Alberse. Met gewone mensen aan het roer die vertrouwen en zeggenschap hebben gekregen van gemeenteraden. Alberse: ‘Als één ding mij als wethouder en burgemeester overeind heeft gehouden, dan is het dat de dialoog met de inwoners altijd vruchtbaar is. Terwijl de oude politiek mijn energie opvrat, kreeg ik van het gesprek met inwoners altijd energie. Ik denk dat veel meer burgemeesters die ervaring hebben. Waarom stel je geen raad van 150 mensen samen, die door loting tot stand komt, drie keer per jaar bijeenkomt maar wel belangrijke beslissingen neemt? De minister kan gemeenten de ruimte geven om op een radicaal andere manier tot besluitvorming te komen. Vijf keer per jaar een burgerjury. Laten we het uitproberen; als je het waarachtig doet, gaat het echt niet mis.’

Lees het volledige interview met Hans Alberse in Binnenlands Bestuur nr. 20 van deze week (inlog)

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het proces voor verbetering van de democratische verhoudingen tussen politiek en burgers behoort te starten met het opnieuw inrichten van ons uit ca. 1850 daterende openbaar bestuur (de tijd van paard en wagen). Dus minder bestuurslagen, minder bureaucratie, andere wijze van benoeming voor de CdK's en burgemeesters, de functie van de 1e Kamer overbrengen naar de Raad van State, meer bekwame burgers in de RvSt etc. etc. Kortom meer, maar vooral betere democratische verhoudingen.
veestapel
Staatssocialisten in verval pleiten voor georganiseerde Poolse landdag, eerst verkiezingen.
John Swelsen / Adviseur werk
Dit soort kolderieke voorstellen ondergraven de democratie alleen maar. Politici moeten een keer gaan staan voor het huidige systeem en het niet ondergraven. Er is geen beter systeem dan de huidige vertegenwoordigende democratie. Iedereen mag stemmen en iedereen kan zich kandideren.

Poltiiek en medezeggenschap is niet iets wat je er zomaar bijdoet, dus loting is het meest idiote voorstel dat ik ooit heb gehoord. Behalve voor bestuurders want die sturen de 'amateurs' zo het bos in en kunnen lekker hun gang gaan.

Om het bestuur te controleren moet je gemotiveerd zijn en verkiezingen zijn daarbij een uitstekend instrument om dat te toetsen. En de burgers moeten zelf weten of ze gaan stemmen of niet. Dat is eigen verantwoordelijkheid. Als ze niet gaan stemmen is het simpel, zwijgen is toestemmen. Ik vind lokale referenda een goed instrument om tussentijds de ruimte aan bewoners te laten om een voorstel 'af te schieten'.
August Biels / gewezen ambtenaar
Volgens mij hebben de meeste gemeenten allang een burgerforum. En om te voorkomen dat het steeds dezelfde "grote bekken" zijn die vooraan dringen, laten we iedere vier jaar de burgers er een stuk of tig uit hun midden kiezen, en dat burgerforum beraadt zich dan op allerlei zaken die van belang zijn.Alberse noemt het een burgerforum. Bij ons in de gemeente heet het "de gemeenteraad".
Chrysto Wormskamp / Raadslid
Ik voel er wel voor, je krijgt meer begrip voor elkaar als je meer contact hebt - daardoor worden beslissingen breder gedragen.
André La Fontaine / raadsleid Landsmeer
Ben 't er helemaal mee eens. In 1986/87 wilde ik al een subgemeentebestuur. was geen oren naar, nu 30 jaar later. Errrg actueel.

zit al 25 jaar te boksen voor de democratie, onafhankelijk en lokaal gebonden. De 'gevestigde' orde houdt zich behoorlijk bezig met "behoud van de Macht" 1/3 kiezers wordt gewoon opzij gezet.

Als je kritisch bent over de besluitvorming en processen, wordt in sommige gevallen je onmogelijk gemaakt er over te kunnen praten in de gemeente Landsmeer. Antidemocratische houdingen !!!

veel politiek wordt op de persoon gespeeld en burgers keren zich steeds meer af van de democratie.Het laatste woord is er nog over gezegd.
André La Fontaine / raadsleid Landsmeer
Sorry, mijn vorige reactie net iets te snel geschreven en doorgezonden: de Laatste regel moet zijn:"het laatste woord is er nog niet over gesproken"

veestapel
Hersenscheten over nieuwe democratie komen laatste tijd vooral uit de partij -in doodsnood -van de arbeid.
Conny Beenders / Raadslid DUS Weert gemeente Weert
goed artikel. Het roer moet om. De vergadercultuur moet plaatsmaken voor platforms die meedenken, meedoen en meebeslissen. Geen oppositie en coalitie. Geen fractiediscipline meer. Open meningsvorming.Margot Kraneveldt / Fractievoorzitter PvdA Zoetermeer
Geheel eens met August Biels. Ik word moe van al die hippe suggesties. Samenspraak met en inspraak van burgers is nodig en moet je goed organiseren. Afhankelijk van het onderwerp doe je dat op verschillende manieren. Maar uiteindelijk moet er een besluit vallen en dat kun je alleen laten doen door mensen die legitiem gekozen zijn en daarover ook verantwoording afleggen. Ik voel als raadslid juist vanwege het feit dat ik gekozen ben door de inwoners van mijn stad een grote verantwoordelijkheid om mijn werk goed te doen, en zorgvuldig besluiten te nemen na afweging van alle belangen. Natuurlijk moeten raadsleden niet in het stadhuis blijven hangen maar de wijken in en praten met de bewoners. En dat doen we als raadsleden ook steeds meer en beter. Maar je bedrijft ook politiek vanuit je eigen idealen en die van je partij. Die motiveren je om überhaupt de politiek in te gaan en vanwege die idealen en standpunten word je door de burgers gekozen in de raad. Die partijpolitieke idealen geven houvast en continuïteit en dat is heel belangrijk. De enige echte democratische legitimatie is voor mij toch gewoon een gekozen gemeenteraad die uiteindelijk de besluiten neemt en daar iedere vier jaar op kan worden afgerekend. Ik denk dat de kwaliteit van de democratie meer gediend is bij mensen die op de idealen en standpunten in een partijprogramma en hun persoonlijke kwaliteiten gekozen worden, hun kiezers zo goed mogelijk proberen te bedienen en in staat worden gesteld om zich goed te scholen, dan bij burgerfora waar meestal alleen goedgebekte burgers aan meedoen die niet altijd alle belangen afwegen maar vaak gemotiveerd zijn door hun eigen belang. Ik hoor juist vaak terug van burgers dat zij helemaal niet zitten te wachten op inspraak of medezeggenschap over alles, maar dat ze willen dat hun volksvertegenwoordigers goed naar hen luisteren en alles zorgvuldig afwegen om tot een goed besluit te komen. En dat zo'n besluit vervolgens ook goed wordt gemotiveerd.

Paul / projectleider
Beetje opewn deur. Ja je moet in gesprek blijven met de burger. Je hoort niet vanzelf wat er leeft, ook niet via je eigen partij.
alexander / ambtenaar
Natuurlijk moet de politiek voortdurend contacten onderhouden met de burger in de stad, maar op deze wijze? Er ontstaat een nieuwe macht die namens burgers zegt men (maar feitelijker namens zichzelf) voor de stad de lijnen uitstippelen. Als je kijkt wie nu inspreken bij de raad, brieven schrijven aan de raad, zichzelf manifesteren etc.., dan kom je al voortdurend dezelfde namen tegen. Erg populair allemaal. Ik onderschrijf de mening van dhr. Biels..
H. Wiersma / gepens.
Ik ben er voorstander van om via een internetprocedure inspraak te bieden en daarna overleg te voeren met geïnteresseerde ingezetenen over de belangrijkste jaarlijkse investeringen (het investeringsplan) en andere belangrijke beleidsvoornemens. Het moet niet moeilijk zijn om dat te regelen. Hiermee krijgt de democratische verhouding tussen overheid en burgers in ieder geval meer en betere handen en voeten.
Post
Ik ben het volledig met de reactie van Margot Kraneveldt eens. Waar raak je in verzeild. Er zijn talloze voorbeelden van. Bovendien zit je er zonder last of ruggespraak Het spreekt vanzelf dat je contacten onderhoudt met de burgers. Immers, je bent door hen gekozen en zij vertrouwen er op dat je die taak naar behoren zal uitvoeren..
mark
Als ambtenaar heb ik de afgelopen jaren ervaren dat de raadsleden er voor hun eigen belang zitten. Zij zijn het contact met de burgers verloren.

Hoe de burger meer inspraak te geven weet ik niet. Suggesties zoals hierboven zet de zaak wel in beweging. Uitstekend.
Floor de Wit
Gratis mag Alberse 2 pagina's lang reclame maken voor zijn eigen adviesbureau.

BB heeft het weer goed voor met uitgerangeerde PvdA-ers.
flevolander
Volledig eens dat het roer om moet. Wij leven nu in een schijndemocratie. Mensen die al jarenlang de dienst uit maken in de raad en er inderdaad vaak zitten voor zichzelf of hun bedrijf. Vaak veel te weinig kennis om over complexe zaken te besluiten en de gewone inwoner raakt de binding totaal kwijt. Welke inwoner heeft nog het gevoel dat de gemeenteraad er zit om hem of haar te vertegenwoordigen? ik denk nog maar weinig. Met de technologische middelen van tegenwoordig moet het eenvoudig zijn om de inwoners weer een echte stem te geven. Inwoners weten heel goed waar er wel of geen behoefte aan is. Ik ben ervan overtuigd dat de prioriteiten van de gemeente opeens op hele andere vlakken komen te liggen.
Han IJssennagger / Lokaal politicus
Helemaal eens met Biels en hen die het ook met hem eens zijn. Wij hebben in onze gemeente eens onderzocht waarom slechts een klein gedeelte van een aselect (!) voor inspraak uitgekozen groep burgers reageerde: meer dan 70% gaf aan geen tijd te hebben of te willen maken, daar juist volksvertegenwoordigers voor gekozen te hebben en hen bewust te volgen (!), "er geen verstand" van te hebben, geen interesse, etc. De volksvertegenwoordiging is er juist om die overgrote groep te vertegenwoordigen. Gewoon efficiënt inrichten van de maatschappij. Wie gaat er nou een hele dag naar een burgerbegrotingsforum? Grotendeels werklozen, huisvrouwen, bejaarden en misschien studenten. Niet de grote groep werkenden, maatschappelijk actieven, etc. Kortom: heel slecht idee van Alberse. Democratie via volksvertegenwoordigers is niet ideaal, maar we hebben niets beters! Ja, soms een digitaal en snel in te vullen referendum, maar dat mag dan weer niet omdat dan de kiezer niet beïnvloedbaar is.
Advertentie