Advertentie

Integriteitsrecherche instellen voor openbaar bestuur

Pierre Heijnen tweedekamerlid van de PvdA wil dat er een integriteitsrecherche opgericht wordt om integriteitskwestie tegen te gaan.

18 december 2012

Als er bij de politie iets gebeurt wat niet in de haak lijkt, dan wordt de rijksrecherche erop gezet. ,,Maar als zoiets zich voordoet bij het openbaar bestuur, dan wordt het gewoon een wild-west: particuliere bedrijven, grote adviesbureaus of voormalige bestuurders komen onderzoek doen en leveren uiteenlopende kwaliteit en beoordelingen.'' Dat zegt Pierre Heijnen van de PvdA in de Tweede Kamer. Hij gaat dinsdag tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken pleiten voor een 'integriteitsrecherche'.

Integriteitsoffensief
Die zou ook beter in staat zijn de kosten in de hand te houden, schat hij, verwijzend naar de pittige rekening van het onderzoek naar de toestanden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Hij wil een heel 'integriteitsoffensief' richting openbaar bestuur. Er gaat volgens hem nog veel te veel mis. ,,Internationaal gezien doen we het niet slecht, maar we moeten bij de top 3 willen horen. Ieder incident is er één te veel.''

Hoorzitting

Het Kamerlid heeft al het initiatief genomen voor een hoorzitting in januari, waar zal worden besproken welke regels er moeten worden verbeterd en of erbij moeten komen. Maar vooruitlopend heeft hij behalve de recherche nog twee andere voorstellen. Zo wil hij toch weer proberen openheid te verplichten over waar politieke partijen hun geld vandaan halen en wil hij ook maxima voor dergelijke bedragen: voor landelijke partijen 50.000 euro per bedrijf of particulier, voor provinciale en lokale partijen minder.

Verder vindt hij dat ook de leden van de Eerste en Tweede Kamer zich moeten onthouden van onderwerpen waar ze een persoonlijk belang bij hebben. Dat geldt al wel voor raads- en statenleden.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Antonia
Ik hoop dat de eerste klus in de gemeente Lingewaard wordt uitgevoerd! Hier moet de onderste steen eerst boven komen, voordat de bevolking weer vertrouwen kan krijgen in de politiek. Het gegraai en onterechte declaraties moeten stoppen. Politici van landelijke partijen, die nu in de gemeentepolitiek aanwezig zijn, moeten in hun arrogantie stoppen uit te halen naar de lokale partijen, die de wensen van de Lingewaarders wel respecteren. Onterecht declarerende lokale politici zijn van CDA, D66, VVD en GroenLinks. Dit is door lokale partijen opgemerkt en nu wordt door voorheen genoemden alleen maar met modder gegooid (VVD) of arrogant gereageerd (D66). Lingewaarders willen b.v. geen trolley in Huissen, D66-Telder heeft te veel gedacht dat hij zonder mandaat toezeggingen kon doen. Door hem denken Arnhem en Nijmegen belangrijke ontsluitingswegen dicht te kunnen doen, hierdoor komt Lingewaard in een isolement, zeker bij calamiteiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.J. Guldemond / Directeur veiligheidsadviesbureau
Het initiatief van de heer Heijnen juich ik zeker toe. Tot op heden kunnen hoog geplaatste overheids of semieoverheidsambtenaren vrij makkelijk de dans ontspringen met zelfs een gouden handdruk op de koop toe. Buiten de negatieve publiciteit, waar men wel mee kan leven en geen of nauwelijks invloed op hun carierre heeft, heeft men strafrechtelijk niets te vrezen. Soms een hoorzitting maar dan moet je het wel heel bont gemaakt hebben.Het in leven roepen van een integriteitsrecherche is wel mogelijk maar niet nodig. Er bestaat al een rijksrecherche, een landelijk recherchenet en lokale recherchediensten die dergelijke onderzoeken goed kunnen uitvoeren waarna een zaak via het OM onder de rechter kan worden gebracht. En, zoals de heer Van Raak van de SP, straf met 100% verhogen.Maar nu komt het. Het zijn voor het grootste deel zaken waarin het handelen van betreffende personen in het wetboek van strafrecht te vinden is. Het wetboek van strafvordering biedt voldoende mogelijkheden. Er worden ruimschoots artikelen genoemd waarin het strafbaar handelen van een ambtenaar wordt benoemd. Daar naast pleit ik voor ontneming van financieel voordeel uit strafbare handeling verkregen.Dit is zeker een manier om het vertrouwen van het publiek in de politiek te vergroten.

En dan nog een ander aspect. Waarom zou bv een lager in functie geplaatste ambtenaar na een starfbare handeling wel strafrechtelijk moeten worden vervolgt en een hooggeplaaste ambtenaar niet. Dat riekt naar rechtsongelijkheid of wel klassejustitie.Ambtenaren die de integriteit in het algemeen met voeten hebben betreden kunnen diciplinair worden gestraftUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ricus Tiekstra / beleidsmedewerker/raadslid
Je kunt van alles proberen in regels te vervatten, maar integriteit gaat over normen en waarden. Je moet het er met elkaar over hebben. Wat vinden we dat wel kan en wat kan niet. Dan kunnen we de regels gewoon de regels laten en hebben we geen integriteitsrecherche nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@Tiekstra

Lichtelijk aangepast levert het een enorme besparing op.... Ziet u hoe belachelijk uw redenering is?

"Je kunt van alles proberen in regels te vervatten, maar GEDRAG gaat over normen en waarden. Je moet het er met elkaar over hebben. Wat vinden we dat wel kan en wat kan niet. Dan kunnen we de regels gewoon de regels laten en hebben we geen POLITIE nodig. "

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie