Advertentie

Integriteitsbeleid provincies en rijk 'in orde'

Provincies en de rijksoverheid hebben voldoende maatregelen genomen om de integriteit te bevorderen. Zij scoren op dit punt beter dan andere overheidsorganisaties, al liggen die eveneens goed op koers. Dit blijkt uit onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

18 april 2008

In 2004 is een eerste onderzoek gehouden. In vergelijking met toen hebben rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Eerste en Tweede Kamer en politie duidelijk meer maatregelen genomen op het gebied van integriteit. Provincies voldoen inmiddels aan bijna alle verplichtingen en afspraken. Gemeenten en waterschappen lopen daarop achter, maar laten een duidelijke stijging zien ten opzichte van vier jaar geleden.

 

Integriteit is een veelomvattend onderwerp en bestaat onder meer uit het opstellen van gedragscodes, geschenkenregelingen, inkoop- en aanbestedingsprocedures en regelingen over nevenwerkzaamheden en financiële belangen. Meer dan 80 procent van alle onderzochte organisaties heeft ongeveer de helft van de wettelijk verplichte onderdelen ingevoerd. Het gaat onder meer om een schriftelijk vastgelegd integriteitsbeleid, een gedragscode en het afleggen van ambtseed. Sommige wettelijke verplichtingen worden door minder dan de helft van de onderzochte organisaties nageleefd, bijvoorbeeld het verplicht melden van financiële belangen. Knelpunten zijn er vooral bij het invoeren van integriteitsbeleid. Ongeveer tweederde van de overheidsorganisaties geeft aan hiervoor ondersteuning nodig te hebben.

 

Doel van het kwantitatieve onderzoek Inventarisatie Integriteitsbeleid is een beeld geven van de stand van zaken van het integriteitsmaatregelen van overheden. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes onder de hoogste ambtenaren en griffiers.

 

Uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur bleek eind vorig jaar overigens dat op papier weliswaar goed is geregeld hoe met integriteitsschendingen moet worden omgegaan, maar dat in de praktijk ambtenaren zelden aan de bel trekken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is met zes meldingen in de afgelopen twee jaar koploper. Bij provincies, middelgrote en kleine gemeenten is klokkenluiden een ronduit zeldzaam verschijnsel. Bij negen provincies werd de afgelopen twee jaar zelfs nooit iets intern gemeld. De provincie Zuid-Holland is met vijf meldingen de uitzondering op de regel. Noord-Brabant en Drenthe noteerden respectievelijk tweemaal en eenmaal een vermeende integriteitschending.

 

Zie ook
De klok wordt nog steeds niet geluid (14/09/2007)

Lees hier de inventarisatie

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie