Advertentie

Seksrel legt haat en nijd Wassenaar bloot

De Wassenaarse seksrel heeft als achtergrond het ongenoegen over “afvallige raadsleden” en het gebrek aan dualisme.

07 maart 2012

De Wassenaarse seksrel heeft als achtergrond het ongenoegen over “afvallige raadsleden” aan de ene kant en het gebrek aan dualisme aan de andere kant.

Wrevel
Wethouder Fred Sanders (D66) stuurde Binnenlands Bestuur een brief waarin hij zijn lezing geeft van de gebeurtenissen en zijn ongenoegen uitspreekt over de manier waarop de media met de seksrel in Wassenaar omgaat. Hij opent zijn verhaal met het wijzen naar twee “gedeserteerde raadsleden”. Sanders: ‘Je kunt je voorstellen dat raadsleden met zo’n stap wel de nodige wrevel hebben opgeroepen.’

Dualisme
Het gaat om Ben Paulides en Mary-Jo Van de Velde. Paulides is in februari 2011 afgescheiden van de VVD-fractie en zit nu als eenmansfractie in de raad als Democratische Liberalen Wassenaar. Van de Velde zat in de fractie van D66 en stapte in hetzelfde jaar over naar Wat Wassenaar Wil. Gebrek aan transparantie bij het college en het ontbreken van dualisme was voor beiden de reden.

Emoties
De beruchte bijeenkomst van 13 februari moest de lucht enigszins klaren en de verhoudingen in de gemeenteraad verbeteren. Maar de emoties liepen hoog op en de “afvalligen”, Paulides en Van de Velde, werden van verschillende kanten aangevallen. Toen de gemoederen bedaarden en een deel van de twaalf aanwezigen vertrok, was het half drie. Anderen bleven toen nog achter. Sanders stelt dat het “incident”, de boze dialoog met de “afvalligen”, plaatsvond toen een flink deel van het gezelschap nog aanwezig was. 'Iedereen kon vaststellen dat het weliswaar een emotioneel gesprek was, maar dat er geen onvertogen woord viel - laat staan een uitspraak die seksueel intimiderend kan zijn.’ Paulides verwerpt de lezing van Sanders in de brief grotendeels en stelt verder dat dualisme er nog altijd niet is in Wassenaar.

Meelezer
Met de aanstelling van Bas Eenhoorn als “bestuurlijk meelezer” van het BING-onderzoek krijgt de vete een nieuwe episode. Fractievoorzitter Henk de Vries van Wat Wassenaar Wil noemt de keuze van Eenhoorn “ongelukkig” en "niet al te slim" van burgemeester Hoekema. ‘Als je het zo objectief mogelijk wilt houden, kies dan iemand buiten Wassenaar en geen VVD’er.’ WWW heeft op 4 maart een brief gestuurd naar Hoekema waarin de partij zegt geen vertrouwen te hebben in een onafhankelijke en correct verloop van het onderzoek. Een dag later stuurde Hoekema de onderzoeksvragen.


Farce
Ben Paulides noemt Hoekema "partijdig" en "weinig objectief". 'Hij neemt het op voor de wethouder. Daarmee heeft hij een mening en staat hij dus niet boven de partijen.' Paulides noemt de aanstelling van Eenhoorn een grote farce. ‘Het is een rare gang van zaken. Bas Eenhoorn was aanwezig bij de fractievergadering waarin ik uit de VVD-fractie ben gezet. Hij zei dat hij de vijand niet bij de vergadering wilde hebben.’

Eenhoorn
Paulides haalt zaken door elkaar, reageert Eenhoorn. ‘Ik ben lid van de VVD in Wassenaar, maar ik ben nooit bij een fractievergadering aanwezig geweest.’ Wel heeft hij vorig jaar op verzoek van de lokale VVD meegedacht over de samenstelling van een nieuw partijbestuur, waarin veel vacatures waren, licht Eenhoorn toe. ‘Ik heb Paulides één keer ontmoet tijdens een van die afdelingsvergaderingen. Maar we hebben elkaar niet gesproken.’

 
Afstand

De Alphense burgemeester vindt dat hij, ondanks zijn VVD-lidmaatschap en woonplaats Wassenaar, ‘met voldoende afstand’ het BING-onderzoek kan begeleiden. Wat hij daaronder verstaat: ‘Meepraten over de methodiek van het onderzoek, kijken of het onderzoek verloopt volgens opdracht en of het de vragen beantwoordt die daarin zijn gesteld. En heel belangrijk: Zorgen voor een duidelijke relatie tussen de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen voor de politiek in Wassenaar.’

HERSTEL Ben Paulides laat weten dat Eenhoorn inderdaad niet bij de bewuste fractievergadering aanwezig was en dat hij dit ook niet heeft gezegd. 'Eenhoorn was bij de ALV. Ik was pas ervoor uit de fractie gezet, maar nog wel VVD-lid. Een aantal leden wilden dat ik bij de ALV zou zijn, omdat ze het verhaal met mij erbij wilden horen. Eenhoorn zei dat hij niet vrij kon spreken met de vijand erbij en wilde mij eruit zetten.’ 


Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marcel van Dam
Dat het hele college zijn portefeuilles niet ter beschikking stelt!!!!!!!!! JONGENS: dit kan ECHT NIET wat daar gebeurt in #wassenaar #seksrel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter Vogelsang / Fractievoorzitter Dorpspartij Ermelo
Het democratisch gedachtengoed en respect voor elkaar is in Wassenaar ver te zoeken. En van integriteit is al helemaal geen sprake. En met de keuze van Eenhoorn (met respect) bevorderd de integriteit geenszins. De schijn is al tegen. Helaas. Je schaamt als volkstegenwoordiger voor dit volkstoneel van collega's.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Govert Apol / Juridisch adviseur / Consultant
Een snelle interventie met behulp van mediation kan verdere schade herstellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
een regioburger / consultant
Wat een heellijke sekslel! Hoop dat die lale wethoudel met zijn lange lid snel in z'n klaag geglepen woldt...niet sambalb(l)ij!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
kiki01
Het zijn en blijven gladde en onbetrouwbare aan het pluche plakkende lieden met de pretentie van gemeentelijke bestuurders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Veldman
De houding van Hoekema laat zien hoe onhandig een burgemeester kan zijn als hij ziet dat z'n opstapje naar een iets groter burgemeesterschap aan het einde van een modale carriere in gevaar dreigt te komen.

De keuze van en acceptatie door een VVD-er zijn geen beginnersfouten. Ze kenmerken de arrogantie van de partij en sommige van haar leden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
UIt vrees voor verdere intimidatie moet ik dit anoniem schrijven
Je zal toch in de straat wonen bij dit soort lieden:

* Een impotente showmaster die een spoor van brokken maakt om z’n volgende burgemeesterschap niet in de waagschaal te stellen

* Een D66 wethouder die zich laat misbruiken met te roepen dat er niets aan de hand is. Toegegeven de man is niet bovenmatig intelligent, maar toch!

* Een VVD wethouder die ernstig begint te twijfelen of hij wel juist gemeten heeft in het besef dat zo’n meetfout z’n informatievenster op mogelijke onroerend goed ontwikkelingen definitief kan doen dichtklappen.

* Een VVD carrière mannetje dat denkt ook dit varkentje wel eens te kunnen wassen.

Allemaal op de kar met pek en veren door de straten en dan oprotte!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John Beerens / Terug naar af!
http://www.omroepwest.nl/nieuws/aangifte-tegen-w …En de soap is compleet! WWW weigert mee te werken aan het onderzoek en doet ondertussen aangifte! gaat goed in dat dorp. Neemt iemand nog de verantwoordelijkheid?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
een regioburger / consultant
Voorspelling: het onderzoek zal (nagenoeg) uitwijzen wat de burgemeester en zijn ingehuurde partijgenoot erin willen mee- c.q. teruglezen. Onwelgevallige zaken die de "gedeserteerde raadsleden" goed uitkomen zullen ver te zoeken zijn.

Dit onderzoek is natuurlijk al bij het begin een farce want onvoldoende onafhankelijkheid en onpartijdig (begeleid). Dus betrokken heer en dame: let goed op wat er gebeurt en leg zelf alles schriftelijk vast wat er eventueel van belang kan zijn straks, om te kunnen aantonen of hoor en wedethoor voor de waarheidsvinding correct zijn toegepast, of juist niet. En laat u bijstaan in gesprekken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Met Pet / Jan met de Pet
Deze affaire bewijst dat Wassenaar SNEL met herindelen. Dorpspolitiek. Alleen maar met zichzelf bezig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar
De burgemeester maakt een zeer amateuristische indruk. Neem het mij niet kwalijk, maar hij lijkt mij eerder een dorpsgek, dan een burgervader.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans
De heer Eenhoorn is een bestuurlijke schnabbelkoning en beslist niet onafhankelijk, zeker niet in Wassenaar. De uitkomst van het onderzoek laat zich raden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Als echte buitenstaander concludeer ik zonder kennis van feiten en achtergronden, dat de verhouding politiek - burgers de grootste verliezer/ster is in deze materie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Tip voor liberalen die eraan denken zich af te splitsen: stap meteen uit de raad, want je hebt geen leven meer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Juist in dit soort situaties is het cruciaal elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, dus haal je er een uiterst kritische buitenstaander bij die met afstand en nuchter de zaak bekijkt. Neem een voorbeeld aan de hoofdredacteur van NRC Handelsblad die de oud-ombudsman van de Volkskrant inschakelde om zijn eigen krant kritisch tegen het licht te houden. Zo hoort het.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
Als buitenstaander valt me het amateuristisch handelen van de burgemeester op. Als kenner van bestuursprocedures - en dat zou hij moeten zijn - moet je toch weten dat in dit soort gevoelige zaken zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden. Dat betekent in dezen dus dat je uitsluitend een volstrekt onafhankelijke een dergelijk onderzoek kunt laten leiden. Kijk eens naar de politieke commotie in Delft rondom de zogenaamde gondelaffaire en het commentaar van Prof. Elzinga daarover. Iets soortgelijks.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Zin in een lekker avondje gangbang. Rij naar Wassenaar
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arjan
De burgemeester van Wassenaar huurt het degelijk onderzoeksbureau Bing in. Het lijkt wel een beetje sovjet-achtig dat er een "bestuurlijk meelezer" moet komen in de persoon van de heer Eenhoorn, VVD-er en woonachtig te Wassenaar. Met alle respect voor de heer Eenhoorn; zoiets wil je toch niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie