Advertentie

Verkiezingswijze Eerste Kamer verandert voorlopig niet

Volgens de voorgestelde hervorming moeten Eerste Kamerleden voortaan een zittingstermijn krijgen van zes jaar, in plaats van vier. De helft van de senatoren zou dan elke drie jaar worden vervangen, zoals ook gebeurde tot 1983.

02 februari 2021
Plenaire-zaal---Eerste-Kamer.jpg

De Eerste Kamer wordt voorlopig niet op een nieuwe manier gekozen. De behandeling van twee voorgestelde grondwetswijzigingen over de hervorming van het parlementair stelsel en over het proces van het wijzigen van de grondwet zelf, is dinsdag door de Eerste Kamer zelf op de lange baan geschoven.

De senaat besloot de twee wetsvoorstellen, die al zijn aangenomen door de Tweede Kamer, controversieel te verklaren naar aanleiding van de val van het kabinet Rutte III. Dat betekent dat ze nu pas worden behandeld na de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Nog jaren
De beide voorstellen zijn door de Tweede Kamer aangenomen 'in eerste lezing'. Na de eerste lezing moet over grondwetswijzigingen nogmaals door de Eerste en Tweede Kamer worden gestemd in een tweede lezing, in een nieuwe kabinetsperiode. Als de huidige voorstellen na de verkiezingen van 17 maart in de eerste lezing door de Eerste Kamer komen, kunnen ze dus pas ná de volgende kabinetsperiode nogmaals worden behandeld door de Tweede en Eerste kamer. Dat betekent dat het nog jaren kan duren voor het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Hindermachten
D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller uit zijn ongenoegen op Twitter. ‘De hindermachten aan de overzijde in de senaat hebben weer knap werk geleverd vandaag. De eerste lezing van twee Grondwetswijzigingen voor staatsrechtelijke vernieuwing worden over de verkiezingen heen getild. En dus weer verder uitgesteld... ‘

Zittingstermijn
Volgens de voorgestelde hervorming moeten Eerste Kamerleden voortaan een zittingstermijn krijgen van zes jaar, in plaats van vier. De helft van de senatoren zou dan elke drie jaar worden vervangen, zoals ook gebeurde tot 1983. Omdat Statenleden de senatoren kiezen, hoopt indiener minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), dat de Provinciale Statenverkiezingen zo minder om de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer zullen draaien. De Statenverkiezingen gaan immers ook over de manier waarop de provincies worden bestuurd.

Verenigde vergadering
Het andere voorstel gaat over de wijziging van de Grondwet zelf. Nu wordt over zo'n aanpassing twee keer gestemd door de Eerste en Tweede Kamer: een keer voor, en een keer na de Tweede Kamerverkiezingen. Ollongren wil dat die tweede lezing voortaan zal plaatshebben in een verenigde vergadering, waarbij de leden van de Eerste en de Tweede Kamer samen in debat gaan over de wijziging. (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Opmerker (orig)
Aiii, het artikel lezende gunt de minister de 1eK minder macht en de 2eK iets meer. Echter niet onderschatten dat de wil en de kennis van de 2eK soms zo grillig is als die van een ekster in het voorjaar. Iets meer vooruitkijkend, zou de 2eK bij weinig inzicht in materie meer kunnen aanrichten dan bewerkstelligen. Alhoewel het lijkt op bescherming van de parochie, zou de 1eK actie wel een terecht kunnen zijn.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Een betere methode is om de 1e Kamer maar op te heffen en deze functie via een andere weg in een meer beperkte vorm (zonder politici) te laten terugkomen als afzonderlijke afdeling van de Raad van State.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
2C
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten, o.a. vanwege het belang van de vertegenwoording van de provincie/regio. Het schort steeds meer aan dit belangrijke aspect en de Eerste Kamer is steeds meer een verlengstuk geworden van de partijpolitieke belangen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft ernstige gebreken door het proportionele systeem: sommige regio's zijn zwaar oververtegenwoordigd. Een buitenproportioneel deel van de huidige Tweede Kamer is bijv. afkomstig uit de Randstad en ook een blik op de huidige kandidatenlijst laat bijv. zien dat driemaal zoveel TK-kandidaten afkomstig zijn uit Amsterdam dan uit Rotterdam. De effecten hiervan worden graag gebagatelliseerd, maar het gebrek aan regionale diversiteit heeft grote implicaties. Daarom is het beter dat de Eerste Kamer weer een echte vertegenwoordiging wordt voor en van de regio, door een volledig bi-cameraal stelsel in te voeren waarbij de leden van de Eerste Kamer worden gekozen via een districtenstelsel en waarbij de Eerste Kamerleden ook een initiatiefrecht en een recht van amendement krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie