Advertentie

Huurwoningen in oud-gemeentehuis

Sinds de herindeling van 2001 verpieterde het leegstaande gemeentehuis van Heino. Een werkgroep van bewoners en ondernemers bracht schot in de zaak.

27 maart 2016

Sinds de herindeling van 2001 verpieterde het leegstaande gemeentehuis van Heino. Een werkgroep van bewoners en ondernemers bracht schot in de zaak. Nu zijn er dertien huurappartementen in ondergebracht.

Burgerinitiatief
Arnoud Wierdsma staat met andere leden van de oppositiepartij Lokaal Alternatief in het voorjaar van 2013 enkele zaterdagen bij de supermarkt tegenover het oude gemeentehuis. Ze vragen het winkelend publiek het idee te ondersteunen een heuse brink te creëren rond op de plek van het voormalige gemeentehuis van Heino.

Wierdsma: ‘Wij wísten dat Heino nooit een brink had en we wisten ook dat een brink er nooit zou komen; de corporatie had het pand gekocht na de herindeling. Zo’n kapitaalvernietiging zou ze nooit toestaan. Maar we hadden een pakkend idee nodig om de mensen warm te maken en mee te krijgen; alleen zo zou er schot kunnen komen in de zaak.’

Enkele maanden na de handtekeningenactie stemt de gemeenteraad er met één stem verschil mee in dat de werkgroep die de dorpsraad en ondernemersverenigingen inmiddels hebben gevormd, zitting krijgt in de projectgroep voor het oude gemeentehuis; naast de gemeente en corporatie.

Kostenoverwegingen
De brinkvariant bleek uiteindelijk onhaalbaar. Inmiddels is het gemeentehuis verbouwd tot dertien huurappartementen, waarbij uit kostenoverwegingen is uitgegaan van het bestaande casco; december jongstleden is het complex geopend. Ook de lokale heemkundigen waarderen het resultaat, ‘Hart van Heino’ genoemd. Was iets ‘historisch’ niet fraaier geweest? Jan Jonge Poerink van de heemkundekring schudt nee: ‘Je moet het wat kosten betreft reëel en verantwoord doen.’

In Heino begrijpen ze dat jaren tachtig kantoorbouw niet snel moeders mooiste wordt. Maar dan toch tien keer liever dit dan een leegstand pand in verval. En, voegen Jonge Poerink en collega Jennie Pruim toe, voor de liefhebber is er altijd nog het negentiende-eeuwse pand waar het gemeentehuis vanaf de oorlog zat, tot aan 1982. Er zit nu een café in.

Bijdrage provincie
Wethouder Wout Wagenmans van de gemeente Raalte, waartoe Heino behoort, is blij met de ‘fantastische’ huurwoningen. Zijn eigen Gemeentebelangen stemde in 2013 nog tegen werkgroep-deelname, maar hij was vóór ‘op voorwaarde dat de brink van tafel ging’. Wagenmans spreekt van een ‘beweging van onderop’ en prijst de inbreng van de werkgroep, die ook ‘uitgebreid met bewoners sprak’.

Gemeente en provincie hebben elk ongeveer twee ton bijgedragen. Corporatie Salland Wonen laat weten ‘als probleemeigenaar’ verantwoordelijkheid te hebben genomen, gegeven ook het burgerinitiatief, de bijdragen van de twee andere partijen en het aanhoudend gebrek aan iets beters: ze heeft ‘onder het minimale rendement’ gewerkt.

Volgens de wethouder waren de appartementen er ook zonder burgerinitiatief gekomen, ‘maar dit heeft de zaak zonder twijfel versneld.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 6 van deze week.(inlog)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie